Bài giảng Hóa học 11 nâng cao

Thư viện Bài giảng Hóa học 11 nâng cao
bài giảng
bài giảng
bài giảng
Hóa học 11 Nâng cao

Bài 48. Nguồn hiđrocacbon thiên nhiên (Dầu mỏ)

 • 7 tháng trước
 • 1
bài giảng
Hóa học 11 Nâng cao

Bài 43. Ankin.

 • 9 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 11 Nâng cao

Bài 16. Phân bón hoá học

 • 11 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 11 Nâng cao

Bài 16. Phân bón hoá học

 • 11 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 11 Nâng cao

Tính chất hóa học của photpho

 • 11 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 11 Nâng cao

phân biệt màu sắc hóa học

 • một năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 11 Nâng cao

Bài 53. Ancol: cấu tạo, danh pháp, tính chất vật lí

 • một năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 11 Nâng cao

Bài 10. Nitơ

 • một năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 11 Nâng cao

Bài 22. Silic và hợp chất của silic

 • một năm trước
 • 2
bài giảng
Hóa học 11 Nâng cao

Bài 46. Benzen và ankylbenzen

 • một năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 11 Nâng cao

Phân bón hóa học lớp 11

 • một năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 11 Nâng cao

Bài 16. Phân bón hoá học

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 11 Nâng cao

Bài 16. Phân bón hoá học

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 11 Nâng cao

Bài 54. Ancol: Tính chất hoá học, điều chế và ứng dụng

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 11 Nâng cao

Bài 47. Stiren và naphtalen

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 11 Nâng cao

bài 46:benzen và ankylbenzen (tiết 2)

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 11 Nâng cao

Bài 54. Ancol: Tính chất hoá học, điều chế và ứng dụng

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 11 Nâng cao

Bài 46. Benzen và ankylbenzen

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 11 Nâng cao

Bài 42. Khái niệm về tecpen

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 11 Nâng cao

Bài 40. Anken: Tính chất, điều chế và ứng dụng

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 11 Nâng cao

Bài 29. Anken

 • 3 năm trước
 • 18
bài giảng
Hóa học 11 Nâng cao

bài stiren và naptalen

 • 3 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 11 Nâng cao

Bài 54. Ancol: Tính chất hoá học, điều chế và ứng dụng

 • 3 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 11 Nâng cao

Bài 42. Khái niệm về tecpen phan 3

 • 3 năm trước
 • 21
bài giảng
Hóa học 11 Nâng cao

Bài 32. Ankin

 • 3 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 11 Nâng cao

bài 46 benzen và alkylbenzen

 • 3 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 11 Nâng cao

GADT-Bài Phenol

 • 3 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 11 Nâng cao

Luyện tập dẫn xuất Halogen

 • 4 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 11 Nâng cao

Luyen tap RH khong no

 • 4 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 11 Nâng cao

Phenol11NC

 • 4 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 11 Nâng cao

Thảo-Ancol-Axitcacbon-Andehyt

 • 4 năm trước
 • 23
bài giảng
Hóa học 11 Nâng cao

Phenol-11NC

 • 4 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 11 Nâng cao

Hóa 11 - Bài 1 Sự Điện Li (NC)

 • 4 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 11 Nâng cao

Benzen-aren

 • 4 năm trước
 • 22
bài giảng
Hóa học 11 Nâng cao

Luyện tập axit cacboxylic- trò chơi

 • 4 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 11 Nâng cao

nito

 • 4 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 11 Nâng cao

Cacbon-11Nc

 • 4 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 11 Nâng cao

Ankan. Tính chất hóa học- điều chế- ứng dụng

 • 4 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 11 Nâng cao

ANKAN-T2-THẢO

 • 4 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 11 Nâng cao

ANKAN-T1-THẢO

 • 4 năm trước
 • 13
bài giảng
Hóa học 11 Nâng cao

phân lân

 • 4 năm trước
 • 15
bài giảng
Hóa học 11 Nâng cao

Khái quát về nito

 • 4 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 11 Nâng cao

Cacbon-Phương Thảo

 • 4 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 11 Nâng cao

NH3-Giang

 • 4 năm trước
 • 17
bài giảng
Hóa học 11 Nâng cao

silic va hop chat cua si lic

 • 4 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 11 Nâng cao

Bai TENCPEN ppt

 • 4 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 11 Nâng cao

bài giảng photpho ban nang cao

 • 4 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 11 Nâng cao

tiet 19- luyen tap N, P, va hop chat

 • 4 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 11 Nâng cao

Phan bon hoa hoc 11

 • 4 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 11 Nâng cao

hoa 11- tiet 18- phan bon hoa hoc

 • 5 năm trước
 • 0