TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Hóa học 11

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Hóa học 11 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Hóa học 11 hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Hóa học 11

Bài 20. Mở đầu về hoá học hữu cơ

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 11

Bài 15. Cacbon

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 11

Bài 15. Cacbon

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 11

Bài 12. Phân bón hoá học

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 11

Bài 15. Cacbon

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 11

Bài 15. Cacbon

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 11

Bài 15. Cacbon

 • 21 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 11

Bài 15. Cacbon

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 11

nito

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 11

phân bón

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 11

ankan

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 11

cacbon

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 11

Bài 16. Hợp chất của cacbon

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 11

Bài 12. Phân bón hoá học

 • 27 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 11

Bài 16. Hợp chất của cacbon

 • 29 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 11

Bài 15. Cacbon

 • 29 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 11

Bài 10. Photpho

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 11

Bài 16. Hợp chất của cacbon

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 11

Bài 17. Silic và hợp chất của silic

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 11

Bài 10. Photpho

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 11

Bài 17. Silic và hợp chất của silic

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 11

Bài 15. Cacbon (hội giảng)

 • một tháng trước
 • 1
Bài giảng
Hóa học 11

Bài 10. Photpho

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 11

Bài 11. Axit photphoric và muối photphat

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 11

Bài 12. Phân bón hoá học

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 11

Bài 40. Ancol

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 11

Hóa học 11. Bài 12. Phân bón hoá học

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 11

Bài 10. Photpho

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 11

Bài 12. Phân bón hoá học

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 11

Hóa học 11 CB. Bài 17 ax Photphoric...

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 11

phương pháp tăng giảm khói lượng

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 11

Bài 9. Axit nitric và muối nitrat

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 11

Bài 1. Sự điện li

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 11

Bài 12. Phân bón hoá học

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 11

Bài 10. Photpho

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 11

Bài 9. Axit nitric và muối nitrat

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 11

Bài 12. Phân bón hoá học

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 11

Bài 10. Photpho

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 11

Bài 32. Ankin tiết 1

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 11

Bài 8. Amoniac và muối amoni

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 11

Bài 2. Axit, bazơ và muối

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 11

Bài 45. Axit cacboxylic

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 11

Bài 7. Nitơ

 • 2 tháng trước
 • 3
Bài giảng
Hóa học 11

Bài 12. Phân bón hoá học

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 11

Bài 36. Luyện tập: Hiđrocacbon thơm

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 11

Bài 7. Nitơ

 • 2 tháng trước
 • 10
Bài giảng
Hóa học 11

Bài 2. Axit, bazơ và muối

 • 3 tháng trước
 • 0