Bài giảng Hóa học 10 nâng cao

Thư viện Bài giảng Hóa học 10 nâng cao
bài giảng
Hóa học 10 Nâng cao

Bài 45. Hợp chất có oxi của lưu huỳnh

 • 7 tháng trước
 • 1
bài giảng
Hóa học 10 Nâng cao

Bài 42. Ozon và hiđro peoxit

 • 7 tháng trước
 • 1
bài giảng
Hóa học 10 Nâng cao

hiệu ứng cảm ứng. hiệu ứng siêu liên hợp

 • 10 tháng trước
 • 18
bài giảng
Hóa học 10 Nâng cao

Bài 41. Oxi

 • một năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 10 Nâng cao

Rác thải với môi trường

 • một năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 10 Nâng cao

Bài 50. Cân bằng hoá học

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 10 Nâng cao

Bài 42. Ozon và hiđro peoxit

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 10 Nâng cao

luu huỳnh được

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 10 Nâng cao

Bài 36. lot

 • 3 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 10 Nâng cao

hiđro sunfua

 • 3 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 10 Nâng cao

Bài 30. CLO

 • 4 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 10 Nâng cao

Bài 49, Tốc độ phản ứng hóa học

 • 4 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 10 Nâng cao

Hidro sunfua NC10

 • 4 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 10 Nâng cao

Bài 16 – LIÊN KẾT ION, TINH THỂ ION

 • 4 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 10 Nâng cao

Thảo-Cân bằng hóa học

 • 4 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 10 Nâng cao

MOM

 • 4 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 10 Nâng cao

Bai. Ozon va Hidropeoxit

 • 4 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 10 Nâng cao

Bài 30 : CLO

 • 4 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 10 Nâng cao

lai hóa obitan

 • 4 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 10 Nâng cao

lai hoá-tiet 1

 • 4 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 10 Nâng cao

BÀI 16; KHÁI NIỆM VỀ LIÊN KẾT HÓA HỌC. LIÊN KẾT ION (10NC)

 • 4 năm trước
 • 16
bài giảng
Hóa học 10 Nâng cao

oxi

 • 5 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 10 Nâng cao

Bài 7. Năng lượng obitan ngtu. có kèm tiếng anh chuyên ngành

 • 5 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 10 Nâng cao

bai 3 dong vi nguyen tu khoi trung binh

 • 5 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 10 Nâng cao

Tiết 70: điều chế SO2

 • 5 năm trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Hóa học 10 Nâng cao

TiÕt 60 TÍNH CHẤT CỦA CÁC HALOGEN

 • 5 năm trước
 • 20
bài giảng
Hóa học 10 Nâng cao

OZOZON-HIDROPEOXIT CỰC HAY

 • 5 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 10 Nâng cao

Bải giảng điện tử

 • 5 năm trước
 • 17
bài giảng
Hóa học 10 Nâng cao

bai lien ket cong hoa tri

 • 5 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 10 Nâng cao

Bai axit sunfuric

 • 5 năm trước
 • 13
bài giảng
Hóa học 10 Nâng cao

bai giang qua hay

 • 5 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 10 Nâng cao

bai 33 cac hop chat co oxi cua luu huynh

 • 5 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 10 Nâng cao

Hóa 11 H2S

 • 5 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 10 Nâng cao

Bài 23: Liên kết kim loại

 • 5 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 10 Nâng cao

Bài 25 : Brom và I-ốt

 • 5 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 10 Nâng cao

Bài 26 - Phân loại phản ứng trong hóa học vô cơ

 • 5 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 10 Nâng cao

liên kết CHT

 • 5 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 10 Nâng cao

Khái Niệm Về Liên Kết Hóa Học Liên Kết Ion

 • 5 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 10 Nâng cao

Bài 21: Hiệu độ âm điện và liên kết hóa học

 • 5 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 10 Nâng cao

BAI DONG VI HOA 10

 • 6 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 10 Nâng cao

hoa hoc

 • 6 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 10 Nâng cao

Bai 18 Su lai hoa obitan nguyen tu

 • 6 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 10 Nâng cao

Tiet 30 Su lai hoa cac Opitan nguyen tu

 • 6 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 10 Nâng cao

bài 23: liên kết hóa học

 • 6 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 10 Nâng cao

Bài 45 - Hợp chất có oxi của lưu huỳnh

 • 6 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 10 Nâng cao

LUU HUYNH

 • 6 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 10 Nâng cao

bài luu huynh

 • 6 năm trước
 • 10
bài giảng
Hóa học 10 Nâng cao

quyetdaik.wap.sh

 • 6 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 10 Nâng cao

bai 23 Lien ket kim loai

 • 6 năm trước
 • 0