TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Hóa học 10 nâng cao

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Hóa học 10 nâng cao và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Hóa học 10 nâng cao hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Hóa học 10 Nâng cao

Bài 45. Hợp chất có oxi của lưu huỳnh

 • 6 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 10 Nâng cao

Bài 44. Hiđro sunfua

 • 6 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 10 Nâng cao

Bài 41. Oxi

 • 6 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 10 Nâng cao

Bài 29. Khái quát về nhóm halogen

 • 6 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 10 Nâng cao

Bài 45. Hợp chất có oxi của lưu huỳnh

 • một năm trước
 • 1
Bài giảng
Hóa học 10 Nâng cao

Bài 42. Ozon và hiđro peoxit

 • một năm trước
 • 3
Bài giảng
Hóa học 10 Nâng cao

hiệu ứng cảm ứng. hiệu ứng siêu liên hợp

 • một năm trước
 • 1
Bài giảng
Hóa học 10 Nâng cao

Bài 41. Oxi

 • 2 năm trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 10 Nâng cao

Rác thải với môi trường

 • 2 năm trước
 • 14
Bài giảng
Hóa học 10 Nâng cao

Bài 50. Cân bằng hoá học

 • 3 năm trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 10 Nâng cao

Bài 42. Ozon và hiđro peoxit

 • 3 năm trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 10 Nâng cao

luu huỳnh được

 • 3 năm trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 10 Nâng cao

Bài 36. lot

 • 4 năm trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 10 Nâng cao

hiđro sunfua

 • 4 năm trước
 • 26
Bài giảng
Hóa học 10 Nâng cao

Bài 30. CLO

 • 5 năm trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 10 Nâng cao

Bài 49, Tốc độ phản ứng hóa học

 • 5 năm trước
 • 1
Bài giảng
Hóa học 10 Nâng cao

Hidro sunfua NC10

 • 5 năm trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 10 Nâng cao

Bài 16 – LIÊN KẾT ION, TINH THỂ ION

 • 5 năm trước
 • 15
Bài giảng
Hóa học 10 Nâng cao

Thảo-Cân bằng hóa học

 • 5 năm trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 10 Nâng cao

MOM

 • 5 năm trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 10 Nâng cao

Bai. Ozon va Hidropeoxit

 • 5 năm trước
 • 24
Bài giảng
Hóa học 10 Nâng cao

Bài 30 : CLO

 • 5 năm trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 10 Nâng cao

lai hóa obitan

 • 5 năm trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 10 Nâng cao

lai hoá-tiet 1

 • 5 năm trước
 • 16
Bài giảng
Bài giảng
Hóa học 10 Nâng cao

oxi

 • 6 năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Hóa học 10 Nâng cao

bai 3 dong vi nguyen tu khoi trung binh

 • 6 năm trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 10 Nâng cao

Tiết 70: điều chế SO2

 • 6 năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Hóa học 10 Nâng cao

TiÕt 60 TÍNH CHẤT CỦA CÁC HALOGEN

 • 6 năm trước
 • 34
Bài giảng
Hóa học 10 Nâng cao

OZOZON-HIDROPEOXIT CỰC HAY

 • 6 năm trước
 • 23
Bài giảng
Hóa học 10 Nâng cao

Bải giảng điện tử

 • 6 năm trước
 • 17
Bài giảng
Hóa học 10 Nâng cao

bai lien ket cong hoa tri

 • 6 năm trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 10 Nâng cao

Bai axit sunfuric

 • 6 năm trước
 • 13
Bài giảng
Hóa học 10 Nâng cao

bai giang qua hay

 • 6 năm trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 10 Nâng cao

bai 33 cac hop chat co oxi cua luu huynh

 • 6 năm trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 10 Nâng cao

Hóa 11 H2S

 • 6 năm trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 10 Nâng cao

Bài 23: Liên kết kim loại

 • 6 năm trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 10 Nâng cao

Bài 25 : Brom và I-ốt

 • 6 năm trước
 • 15
Bài giảng
Hóa học 10 Nâng cao

Bài 26 - Phân loại phản ứng trong hóa học vô cơ

 • 6 năm trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 10 Nâng cao

liên kết CHT

 • 6 năm trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 10 Nâng cao

Khái Niệm Về Liên Kết Hóa Học Liên Kết Ion

 • 6 năm trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 10 Nâng cao

Bài 21: Hiệu độ âm điện và liên kết hóa học

 • 6 năm trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 10 Nâng cao

BAI DONG VI HOA 10

 • 6 năm trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 10 Nâng cao

hoa hoc

 • 7 năm trước
 • 16
Bài giảng
Hóa học 10 Nâng cao

Bai 18 Su lai hoa obitan nguyen tu

 • 7 năm trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 10 Nâng cao

Tiet 30 Su lai hoa cac Opitan nguyen tu

 • 7 năm trước
 • 0