Bài giảng Hóa học 10

Thư viện Bài giảng Hóa học 10
bài giảng
bài giảng
Hóa học 10

Bài 17. Phản ứng oxi hoá - khử

 • 8 ngày trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Hóa học 10

Bài 36. Tốc độ phản ứng hoá học

 • 23 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 10

Bài 22. Clo

 • 25 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 10

Bài 22. Clo

 • 27 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 10

Bài 29. Oxi - Ozon

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 10

Bài 7. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 10

Bài 33. Axit sunfuric - Muối sunfat

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 10

Bài 4. Cấu tạo vỏ nguyên tử

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 10

Ozon

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 10

Nguyên tử

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 10

Bài 1. Thành phần nguyên tử

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 10

Bài 24. Sơ lược về hợp chất có oxi của clo

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 10

Bài 36. Tốc độ phản ứng hoá học

 • 5 tháng trước
 • 4
bài giảng
Hóa học 10

Bài 29. Oxi - Ozon

 • 5 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 10

Bài 33. Axit sunfuric - Muối sunfat

 • 5 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 10

Bài 30. Lưu huỳnh

 • 5 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Hóa học 10

Kiểm tra việc tự học bài 29: Oxi -Ozon

 • 5 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 10

 • 5 tháng trước
 • 1
bài giảng
Hóa học 10

lê ngọc phương nhi 10a5

 • 5 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 10

lê ngọc phương nhi 10a5

 • 5 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 10

hóa

 • 6 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 10

luyện tập oxi-lưu huỳnh

 • 6 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 10

lưu huỳnh

 • 6 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 10

bài 30 lưu huỳnh

 • 6 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 10

Chuyên đề oxi - ozon

 • 6 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 10

Chuyen de oxi ozon

 • 6 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 10

Hóa Học 10. bài 25

 • 6 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 10

Bài 30. Lưu huỳnh

 • 6 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 10

Bài 25. Flo - Brom - lot

 • 6 tháng trước
 • 3
bài giảng
Hóa học 10

Bài 33. Axit sunfuric - Muối sunfat

 • 6 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 10

Bài 33. Axit sunfuric - Muối sunfat

 • 6 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 10

Bài 30. Lưu huỳnh

 • 6 tháng trước
 • 23
bài giảng
Hóa học 10

Bài 29. Oxi - Ozon

 • 6 tháng trước
 • 25
bài giảng
Hóa học 10

Bài 29. Oxi - Ozon

 • 6 tháng trước
 • 2
bài giảng
Hóa học 10

Bài 33. Axit sunfuric - Muối sunfat

 • 7 tháng trước
 • 1
bài giảng
Hóa học 10

Bài 23. Hiđro clorua - Axit clohiđric và muối clorua

 • 7 tháng trước
 • 1
bài giảng
Hóa học 10

nước cho cà phê Tây Nguyên

 • 7 tháng trước
 • 1
bài giảng
Hóa học 10

Thủng tầng ozon

 • 7 tháng trước
 • 2
bài giảng
Hóa học 10

Bài 33. Axit sunfuric - Muối sunfat

 • 7 tháng trước
 • 1
bài giảng
Hóa học 10

Bài 30. Lưu huỳnh

 • 7 tháng trước
 • 8
bài giảng
Hóa học 10

Bài 23. Hiđro clorua - Axit clohiđric và muối clorua

 • 7 tháng trước
 • 5
bài giảng
Hóa học 10

Bài 22. Clo

 • 7 tháng trước
 • 8
bài giảng
Hóa học 10

Bài 30. Lưu huỳnh

 • 7 tháng trước
 • 2
bài giảng
Hóa học 10

Bài 22. Clo

 • 7 tháng trước
 • 2
bài giảng
Hóa học 10

Bài 29. Oxi - Ozon

 • 7 tháng trước
 • 8
bài giảng
Hóa học 10

Bài 30. Lưu huỳnh

 • 7 tháng trước
 • 2
bài giảng
Hóa học 10

Bài 33. Axit sunfuric - Muối sunfat

 • 7 tháng trước
 • 1