TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Hóa học 10

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Hóa học 10 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Hóa học 10 hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Bài giảng
Hóa học 10

Soạn và dạy ôn tập kiến thức THCS-3T.pptx

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 10

Bài 30. Lưu huỳnh

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 10

Bài 1. Thành phần nguyên tử

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 10

Bài 32. Hiđro sunfua - Lưu huỳnh đioxit

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 10

Bài 36. Tốc độ phản ứng hoá học

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 10

Bài 7. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 10

Bài 30. Lưu huỳnh

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 10

Bài 30. Lưu huỳnh

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 10

Bài 29. Oxi - Ozon

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 10

Bài 29. Oxi - Ozon

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 10

Bài 33. Axit sunfuric - Muối sunfat (TIẾT 2)

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 10

Bài 33. Axit sunfuric - Muối sunfat

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 10

Bài 34. Luyện tập: Oxi và lưu huỳnh

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 10

Bài 26. Luyện tập: Nhóm halogen

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 10

Bài 36. Tốc độ phản ứng hoá học

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 10

Bài 33. Axit sunfuric - Muối sunfat

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 10

Bài 33. Axit sunfuric - Muối sunfat

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 10

Bài 29. Oxi - Ozon

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 10

Bài 33. Axit sunfuric - Muối sunfat (TIẾT 2)

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 10

Bài 30. Lưu huỳnh

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 10

Bài 33. Axit sunfuric - Muối sunfat

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 10

Bài 33. Axit sunfuric - Muối sunfat

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 10

Bài 33. Axit sunfuric - Muối sunfat

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 10

Bài 33. Axit sunfuric - Muối sunfat

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 10

Bài 33. Axit sunfuric - Muối sunfat

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 10

Bài 33. Axit sunfuric - Muối sunfat

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 10

Bài 32. Hiđro sunfua - Lưu huỳnh đioxit

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 10

Bài 33. Axit sunfuric - Muối sunfat

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Hóa học 10

Bài 33. Axit sunfuric - Muối sunfat

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 10

HIDROSUNFUS

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 10

Bài 32. Hiđro sunfua - Lưu huỳnh đioxit

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 10

Bài 30. Lưu huỳnh

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 10

Bài 13. Liên kết cộng hoá trị

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 10

Bài 24. Sơ lược về hợp chất có oxi của clo

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 10

Bài 29. Oxi - Ozon (t2)

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 10

Bài 29. Oxi - Ozon

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 10

Bài 29. Oxi - Ozon

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 10

OXI T1

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 10

Bài 29. Oxi - Ozon

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 10

Bài 32. Hiđro sunfua - Lưu huỳnh đioxit

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 10

Bài 32. Hiđro sunfua - Lưu huỳnh đioxit

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 10

Bài 12. Liên kết ion - Tinh thể ion

 • 6 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 10

Bài 32. Hiđro sunfua - Lưu huỳnh đioxit

 • 6 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 10

Hóa học 10. Bài 26. Luyện tập: Nhóm halogen

 • 6 tháng trước
 • 0