TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Hóa học 10

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Hóa học 10 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Hóa học 10 hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Hóa học 10

Bài 17. Phản ứng oxi hoá - khử

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Hóa học 10

bài liên kết cộng hóa trị

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 10

Bài 12. Liên kết ion - Tinh thể ion

 • 15 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 10

Bài 15. Hoá trị và số oxi hoá ( Phần 2 )

 • 20 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 10

Bài 12. Liên kết ion - Tinh thể ion

 • 27 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 10

Thi Giảng Luyện tập : Liên kết hóa học

 • 28 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 10

Bài 16. Luyện tập: Liên kết hoá học

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 10

Bài 13. Liên kết cộng hoá trị

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 10

Bài 30. Lưu huỳnh

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Hóa học 10

Bài 29. Oxi - Ozon

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Hóa học 10

Bài 13. Liên kết cộng hoá trị

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 10

Bài 5. Cấu hình electron nguyên tử

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 10

Bài 12. Liên kết ion - Tinh thể ion

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Hóa học 10

Bài 7. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Hóa học 10

Bài 17. Phản ứng oxi hoá - khử

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Hóa học 10

Bài 36. Tốc độ phản ứng hoá học

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 10

Bài 22. Clo

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 10

Bài 22. Clo

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 10

Bài 29. Oxi - Ozon

 • 2 tháng trước
 • 4
Bài giảng
Hóa học 10

Bài 7. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 10

Bài 33. Axit sunfuric - Muối sunfat

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 10

Bài 4. Cấu tạo vỏ nguyên tử

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 10

Ozon

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 10

Nguyên tử

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 10

Bài 1. Thành phần nguyên tử

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 10

Bài 36. Tốc độ phản ứng hoá học

 • 7 tháng trước
 • 4
Bài giảng
Hóa học 10

Bài 30. Lưu huỳnh

 • 7 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 10

 • 7 tháng trước
 • 1
Bài giảng
Hóa học 10

lê ngọc phương nhi 10a5

 • 7 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 10

lê ngọc phương nhi 10a5

 • 7 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 10

hóa

 • 7 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 10

luyện tập oxi-lưu huỳnh

 • 8 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 10

lưu huỳnh

 • 8 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 10

bài 30 lưu huỳnh

 • 8 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 10

Chuyên đề oxi - ozon

 • 8 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 10

Chuyen de oxi ozon

 • 8 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 10

Hóa Học 10. bài 25

 • 8 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 10

Bài 30. Lưu huỳnh

 • 8 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 10

Bài 25. Flo - Brom - lot

 • 8 tháng trước
 • 3
Bài giảng
Hóa học 10

Bài 33. Axit sunfuric - Muối sunfat

 • 8 tháng trước
 • 0