TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Hóa học 10

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Hóa học 10 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Hóa học 10 hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Bài giảng
Hóa học 10

chuyên đề Hóa 10: Phản ứng Oxi hóa khử

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 10

Bài 33. Axit sunfuric - Muối sunfat

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 10

Bài 29. Oxi - Ozon

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 10

Bài 14. Tinh thể nguyên tử và tinh thể phân tử

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 10

Bài 12. Liên kết ion - Tinh thể ion

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 10

Bài 15. HÓA TRỊ VÀ SỐ OXI HÓA

 • 21 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 10

Bài 7 Bảng tuần hoàn HAYHAY

 • 21 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Hóa học 10

Luyện tập khí clo

 • 28 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 10

Liên kết ion

 • 28 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 10

Bài 29. Oxi - Ozon

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 10

Bài 25. Flo - Brom - lot

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 10

Bài 1. Thành phần nguyên tử

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 10

Bài 7. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 10

ÔN TẬP HÓA THCS

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 10

Bài 4. Cấu tạo vỏ nguyên tử

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 10

Bài 7. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 10

Bài 3. Luyện tập: Thành phần nguyên tử

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 10

Bài 17. Phản ứng oxi hoá - khử

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 10

Bài 1. Thành phần nguyên tử

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 10

Bài 33. Axit sunfuric - Muối sunfat

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 10

Bài 30. Lưu huỳnh

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 10

Bài 4. Cấu tạo vỏ nguyên tử

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 10

Bài 33. Axit sunfuric - Muối sunfat

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Hóa học 10

Bài 30. Lưu huỳnh

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 10

Bài 1. Thành phần nguyên tử

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 10

Bài 32. Hiđro sunfua - Lưu huỳnh đioxit

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 10

Bài 36. Tốc độ phản ứng hoá học

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 10

Bài 7. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 10

Bài 30. Lưu huỳnh

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 10

Bài 30. Lưu huỳnh

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 10

Bài 29. Oxi - Ozon

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 10

Bài 29. Oxi - Ozon

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 10

Bài 33. Axit sunfuric - Muối sunfat (TIẾT 2)

 • 6 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 10

Bài 33. Axit sunfuric - Muối sunfat

 • 6 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 10

Bài 34. Luyện tập: Oxi và lưu huỳnh

 • 6 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 10

Bài 26. Luyện tập: Nhóm halogen

 • 6 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 10

Bài 36. Tốc độ phản ứng hoá học

 • 6 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 10

Bài 33. Axit sunfuric - Muối sunfat

 • 6 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 10

Bài 33. Axit sunfuric - Muối sunfat

 • 6 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 10

Bài 29. Oxi - Ozon

 • 6 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 10

Bài 33. Axit sunfuric - Muối sunfat (TIẾT 2)

 • 6 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 10

Bài 30. Lưu huỳnh

 • 6 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 10

Bài 33. Axit sunfuric - Muối sunfat

 • 7 tháng trước
 • 0