TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Hóa học

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Hóa học và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Hóa học hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Hóa học 11

Bài 29. Anken

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Hóa học 11

Bài 7. Nitơ

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

BÀI 1. Ôn tập

 • 14 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 8. Một số bazơ quan trọng

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 8. Một số bazơ quan trọng

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 11

Bài 1. Sự điện li

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 4. Nguyên tử

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 11

Bài 25. Ankan

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 12

Bài 27. Nhôm và hợp chất của nhôm

 • 28 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 11

Bài 16. Hợp chất của cacbon

 • 28 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 1. Mở đầu môn Hoá học

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 10

Soạn và dạy ôn tập kiến thức THCS-3T.pptx

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 1. Mở đầu môn Hoá học

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 16. Phương trình hoá học

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 4. Một số axit quan trọng

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 3. Tính chất hoá học của axit

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 2. Một số oxit quan trọng

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 11

Bài 44. Anđehit - Xeton

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 20. Tỉ khối của chất khí

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 11

BENZEN VÀ ĐỒNG ĐẲNG

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 10

Bài 30. Lưu huỳnh

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 11

Bài 31. Luyện tập: Anken và Ankađien

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 8. Một số bazơ quan trọng

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 12

Bài 27. Nhôm và hợp chất của nhôm

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 12

Bài 31. Sắt

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 6. Đơn chất và hợp chất - Phân tử

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 1. Mở đầu môn Hoá học

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 5. Nguyên tố hoá học

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 10

Bài 1. Thành phần nguyên tử

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 10. Hoá trị

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 10

Bài 32. Hiđro sunfua - Lưu huỳnh đioxit

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 4. Nguyên tử

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 47. Chất béo

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 10

Bài 36. Tốc độ phản ứng hoá học

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 10

Bài 7. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 11 Nâng cao

Bài 16. Phân bón hoá học

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 41. Nhiên liệu

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 41. Nhiên liệu

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Nhiên liệu

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Nhiên liệu

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 37. Axit - Bazơ - Muối

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 12

Bài 45. Hóa học về vấn đề môi trường

 • 3 tháng trước
 • 0