TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Hóa học

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Hóa học và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Hóa học hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 9. Công thức hoá học

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 10. Một số muối quan trọng

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học

sinh 9 bài 50. Hệ sinh thái

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng

Đột biến gen. sinh học 9

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 11

AMONIAC VÀ MUỐI AMONI (TIẾT 2).pptx

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 11. Bài luyện tập 2

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 7. Tính chất hoá học của bazơ

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 7. Tính chất hoá học của bazơ

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 11

Bài 9. Axit nitric và muối nitrat

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 11

Bài 40. Ancol

 • 14 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 11

AMONIAC VÀ MUỐI AMONI (TIẾT 2).pptx

 • 14 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 9. Công thức hoá học

 • 14 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 10. Hoá trị

 • 14 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 9. Công thức hoá học

 • 15 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 9. Công thức hoá học

 • 15 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 9. Công thức hoá học

 • 15 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 9. Công thức hoá học

 • 15 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 7. Tính chất hoá học của bazơ

 • 15 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 7. Tính chất hoá học của bazơ

 • 15 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 7. Tính chất hoá học của bazơ

 • 15 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 7. Tính chất hoá học của bazơ

 • 15 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 10. Một số muối quan trọng

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 10. Một số muối quan trọng

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 10. Một số muối quan trọng

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 10. Một số muối quan trọng

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 10

chuyên đề Hóa 10: Phản ứng Oxi hóa khử

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 10

Bài 33. Axit sunfuric - Muối sunfat

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 12

Bài 9. Amin

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 12

LUYỆN TẬP BÀI AMIN

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 11

Bài 15. Cacbon

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 10

Bài 29. Oxi - Ozon

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 10. Một số muối quan trọng

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 12

Bài 14. Vật liệu polime

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 11

Bài 15. Cacbon

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 10

Bài 14. Tinh thể nguyên tử và tinh thể phân tử

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 12

Bài 13. Đại cương về polime

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 11

Bài 12. Phân bón hoá học

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 10

Bài 12. Liên kết ion - Tinh thể ion

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 11

Bài 29. Anken

 • 18 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 12

Bài 9. Amin

 • 18 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Luyện tập 5 - Hóa 8

 • 19 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Luyện tập 5 - Hóa 8

 • 19 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Luyện tập 5 - Hóa 8

 • 19 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 10. Hoá trị t2

 • 19 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 6. Đơn chất và hợp chất - Phân tử

 • 19 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 6. Đơn chất và hợp chất - Phân tử

 • 19 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 6. Đơn chất và hợp chất - Phân tử

 • 19 ngày trước
 • 0