TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Hóa học

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Hóa học và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Hóa học hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Hóa học 11

Bài 20. Mở đầu về hoá học hữu cơ

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 2. Một số oxit quan trọng

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Chất béo và sản xuất xà phòng

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 15. Định luật bảo toàn khối lượng

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 13. Phản ứng hoá học

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 31. Tính chất - Ứng dụng của hiđro

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 10

Bài 17. Phản ứng oxi hoá - khử

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Hóa học 11

Bài 15. Cacbon

 • 6 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 22. Tính theo phương trình hoá học

 • 6 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 10

bài liên kết cộng hóa trị

 • 6 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 25. Tính chất của phi kim(2018-2019)

 • 6 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 36. Dầu mỏ và khí thiên nhiên

 • 6 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 20. Tỉ khối của chất khí

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 20. Tỉ khối của chất khí

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 19 Hóa 8

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 20. Hợp kim sắt: Gang, thép

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 12 Nâng cao

BÀI 23 SỰ ĂN MÒN KIM LOẠI

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 30. Silic. Công nghiệp silicat.

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

hoa hoc 8 TTCTHH

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 11

Bài 15. Cacbon

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 22. Luyện tập chương 2: Kim loại

 • 10 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 11 Nâng cao

Bài 16. Phân bón hoá học

 • 10 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 22. Tính theo phương trình hoá học

 • 10 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 18. Mol

 • 10 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 18. Mol

 • 10 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 11

Bài 12. Phân bón hoá học

 • 10 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 15. Định luật bảo toàn khối lượng

 • 10 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 20. Tỉ khối của chất khí

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 25. Tính chất của phi kim

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 17. Dãy hoạt động hoá học của kim loại

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 20. Hợp kim sắt: Gang, thép

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 19. Sắt

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 12

Bài 13. Đại cương về polime

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 20. Tỉ khối của chất khí

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 12. Sự biến đổi chất

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 18. Mol

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 18. Mol

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 11. Phân bón hoá hoc

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 10

Bài 12. Liên kết ion - Tinh thể ion

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 18. Nhôm

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 13. Phản ứng hoá học

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 18. Nhôm

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 18. Nhôm

 • 13 ngày trước
 • 0