TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Hóa học

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Hóa học và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Hóa học hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Hóa học 12

Bài 33. Hợp kim của sắt (Thép)

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 12

hoá học 12 bài 34 crom và hợp chất của crom

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 39. Bài thực hành 6

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 10

Bài 29. Oxi - Ozon

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 38. Bài luyện tập 7

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 11

Bài 21. Công thức phân tử hợp chất hữu cơ

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 12

Bài 14. Vật liệu polime

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 37. Axit - Bazơ - Muối

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 16. Phương trình hoá học

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Hóa học 10

Bài 33. Axit sunfuric - Muối sunfat (TIẾT 2)

 • 20 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 11

Bai giang ANCOL TIẾT 2

 • 20 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 37. Axit - Bazơ - Muối

 • 21 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 37. Axit - Bazơ - Muối

 • 21 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 44. Rượu etylic

 • 21 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 36. Nước(t2)

 • 21 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 37. Axit - Bazơ - Muối

 • 21 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 36. Nước

 • 21 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 11

Bài 41. Phenol

 • 21 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 10

Bài 30. Lưu huỳnh

 • 21 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 44. Rượu etylic

 • 21 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

HÓA 9. Bài 44: RƯỢU ETYLIC

 • 21 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 44. Rượu etylic

 • 22 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 45. Axit axetic

 • 22 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 12

Bài 27. Nhôm và hợp chất của nhôm

 • 22 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 37. Axit - Bazơ - Muối

 • 22 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 11 Nâng cao

Bài 48. Nguồn hiđrocacbon thiên nhiên

 • 23 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 44. Rượu etylic

 • 23 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 37. Axit - Bazơ - Muối

 • 23 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 36. Nước

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 34. Bài luyện tập 6

 • 25 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 36. Nước

 • 25 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 10

Bài 33. Axit sunfuric - Muối sunfat

 • 25 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 10

Bài 33. Axit sunfuric - Muối sunfat

 • 25 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 37. Axit - Bazơ - Muối Nguyễn Út Hiền

 • 25 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 11

Bài 40. Ancol

 • 25 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 36. Nước

 • 26 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 12 Nâng cao

Bài 49. Nhận biết một số anion trong dung dịch

 • 28 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 41. Nhiên liệu

 • 28 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 40. Dầu mỏ và khí thiên nhiên

 • 28 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 10 Nâng cao

Bài 45. Hợp chất có oxi của lưu huỳnh

 • 28 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 10

Bài 33. Axit sunfuric - Muối sunfat

 • 28 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 10 Nâng cao

Bài 44. Hiđro sunfua

 • 28 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 10 Nâng cao

Bài 41. Oxi

 • 28 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 41. Nhiên liệu

 • 29 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 11

Bài 38. Hệ thống hóa về hiđrocacbon

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 31. Tính chất - Ứng dụng của hiđro

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 12

Bài 40. Nhận biết một số ion trong dung dịch

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 36. Nước

 • một tháng trước
 • 0