TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Hóa học

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Hóa học và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Hóa học hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 28. Không khí - Sự cháy

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 35. Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 11 Nâng cao

Bài 30. Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 10

Bài 32. Hiđro sunfua - Lưu huỳnh đioxit

 • 21 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 11

Bài 36. Luyện tập: Hiđrocacbon thơm

 • 21 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Hóa học 12 Nâng cao

Bài 44. Sơ lược về một số kim loại khác(niken, kẽm)

 • 22 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 12 Nâng cao

Bài 44. Sơ lược về một số kim loại khác(Thiếc, chì)

 • 22 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 10

Hóa học 10. Bài 26. Luyện tập: Nhóm halogen

 • 23 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 29. Bài luyện tập 5

 • 25 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 37. Etilen

 • 26 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 36. Metan

 • 28 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 10

Bài 25. Flo - Brom - lot

 • 29 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 33. Điều chế khí hiđro - Phản ứng thế

 • 29 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 10

Bài 22. Clo

 • 29 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 26. Oxit

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 10

Bài 22. Clo

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 10

Bài 25. Flo - Brom - lot

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 28. Không khí - Sự cháy

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Hóa học 10

tiết 43. chuyên đề về nhóm halogen

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 44. Rượu etylic

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 28. Không khí - Sự cháy

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 10

Bài 23. Hiđro clorua - Axit clohiđric và muối clorua

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 11

Bài 29. Anken

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

don chat - hop chat- phan tu T1

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 10

Bài 23. Hiđro clorua - Axit clohiđric và muối clorua

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 36. Metan

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 11

hoa hoc 11

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 27. Cacbon

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 20. Bức tranh của em gái tôi

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 45. Axit axetic

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 13. Phản ứng hoá học

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 12. Sự biến đổi chất

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 10. Hoá trị

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

bài 10. hóa trị

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 27. Điều chế khí oxi - Phản ứng phân huỷ

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 19. Sắt

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 37. Axit - Bazơ - Muối

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 37. Axit - Bazơ - Muối

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 37. Axit - Bazơ - Muối

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 30. Silic. Công nghiệp silicat.

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 27. Cacbon

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 12. Sự biến đổi chất

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 12. Sự biến đổi chất

 • một tháng trước
 • 0