TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Giáo dục Tiểu học (CĐ-ĐH)

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Giáo dục Tiểu học (CĐ-ĐH) và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Giáo dục Tiểu học (CĐ-ĐH) hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Giáo dục Tiểu học

Role of Nature

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Giáo dục Tiểu học

tâm lí học

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Giáo dục Tiểu học

TN-XH sử

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Giáo dục Tiểu học

TN-XH địa

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Giáo dục Tiểu học

TN-XH sử

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Giáo dục Tiểu học

Bản chất của Tiếng Việt

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Giáo dục Tiểu học

Tiếng Việt

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Giáo dục Tiểu học

Giáo dục Tiểu học (CĐ-ĐH).

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Giáo dục Tiểu học

lịch sử lớp 4 bài 6: ôn tập

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Giáo dục Tiểu học

tâppj đọc lớp 4 tuần 8

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Giáo dục Tiểu học

Những câu hỏi trắc nghiệm dành cho học sinh Tiểu học

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Giáo dục Tiểu học

Bài Violet tổng hợp_ Giáo dục tiểu học

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Giáo dục Tiểu học

PHƯƠNG PHÁP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH NGHIỆM NGUYÊN

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Giáo dục Tiểu học

Tiểu học (CĐ-ĐH).

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Giáo dục Tiểu học

tiếng việt 2

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Giáo dục Tiểu học

chuyên đề cấp tiểu học

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Giáo dục Tiểu học

đường lối

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Giáo dục Tiểu học

Sinh lí học trẻ em

 • 2 tháng trước
 • 1
Bài giảng
Giáo dục Tiểu học

HOẠT ĐỘNG NGOAIH KHÓA

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Giáo dục Tiểu học

Bài kiểm tra UDCNTT1

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Giáo dục Tiểu học

Nội dung giáo duc ở Tiểu học

 • 9 tháng trước
 • 1
Bài giảng
Giáo dục Tiểu học

rung chuông vàng (em yêu lịch sử địa lí VN lớp 4+5)

 • 9 tháng trước
 • 9
Bài giảng
Giáo dục Tiểu học

tap doc 4

 • 10 tháng trước
 • 1
Bài giảng
Giáo dục Tiểu học

tap huan chuyen mon

 • một năm trước
 • 28
Bài giảng
Giáo dục Tiểu học

trò chơi chủ đề bản sắc dân tộc Việt Nam

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Giáo dục Tiểu học

csvh

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Giáo dục Tiểu học

ppdh tieng viet 3

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Giáo dục Tiểu học

phương pháp dạy học tư nhiên và xã hội 2

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Giáo dục Tiểu học

Thực hành sư phạm : Cấu trúc âm tiết Tiếng Việt

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Giáo dục Tiểu học

SÁCH GIÁO KHOA LỚP 1 _NHÓM SUNNY CĐTHB K40

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Giáo dục Tiểu học

Nội dung giáo dục tiểu học

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Giáo dục Tiểu học

Nguyên tắc đảm bảo tính cảm xúc tích cực trong dạy học

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Giáo dục Tiểu học

HANH PHUC - DAO DUC HOC MAC-LENIN

 • 2 năm trước
 • 17
Bài giảng
Giáo dục Tiểu học

HệThốngGiáoDụcQuốcDân_GiáoDụcHọc_Nhóm2CĐTHB_K40

 • 2 năm trước
 • 0
Bài giảng
Giáo dục Tiểu học

giáo dục thẩm mỹ

 • 2 năm trước
 • 1
Bài giảng
Giáo dục Tiểu học

chương II tầm quan trọng của pháp chế thư viện-thông tin

 • 2 năm trước
 • 1
Bài giảng
Giáo dục Tiểu học

PHÉP CHIA PHÂN SỐ (TOÁN 4)

 • 2 năm trước
 • 0
Bài giảng
Giáo dục Tiểu học

VH Thiếu Nhi Nguyễn Huy Tưởng Lá Cờ Thêu 6 chữ vàn

 • 2 năm trước
 • 42
Bài giảng
Giáo dục Tiểu học

Chủ trương của Đảng đối với Tưởng và Pháp

 • 2 năm trước
 • 25
Bài giảng
Bài giảng
Giáo dục Tiểu học

ĐẶC ĐIỂM NGÔN NGỮ Ở HSTH

 • 2 năm trước
 • 18
Bài giảng
Giáo dục Tiểu học

LỚP THÚ

 • 2 năm trước
 • 0
Bài giảng
Giáo dục Tiểu học

LỰC

 • 2 năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Giáo dục Tiểu học

Văn học dân gian Việt Nam

 • 2 năm trước
 • 28
Bài giảng
Giáo dục Tiểu học

Đối tượng, nội dung và chức năng của văn học. Le Thao

 • 2 năm trước
 • 0