TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Giáo dục Thể chất (CĐ-ĐH)

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Giáo dục Thể chất (CĐ-ĐH) và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Giáo dục Thể chất (CĐ-ĐH) hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Bài giảng
Giáo dục thể chất

bài thuyết trình môn thể dục thể thao trường học

 • 3 năm trước
 • 33
Bài giảng
Giáo dục thể chất

doi moi pp day

 • 4 năm trước
 • 0
Bài giảng
Giáo dục thể chất

zui zui chưa chỉnh

 • 4 năm trước
 • 0
Bài giảng
Giáo dục thể chất

giáo dục học đường

 • 4 năm trước
 • 0
Bài giảng
Giáo dục thể chất

ĐƯỜNG LỐI CM CỦA ĐẢNG CS

 • 4 năm trước
 • 0
Bài giảng
Giáo dục thể chất

Lenh C co ban

 • 5 năm trước
 • 0
Bài giảng
Giáo dục thể chất

tư tưởng Hồ Chí Minh

 • 5 năm trước
 • 14
Bài giảng
Giáo dục thể chất

tư tưởng Hồ Chí Minh

 • 5 năm trước
 • 20
Bài giảng
Giáo dục thể chất

tư tưởng Hồ Chí Minh

 • 5 năm trước
 • 0
Bài giảng
Giáo dục thể chất

Công dụng mới lạ của Bao CS trên thế giớii

 • 5 năm trước
 • 16
Bài giảng
Giáo dục thể chất

bai giang Access 2010

 • 5 năm trước
 • 0
Bài giảng
Giáo dục thể chất

Thể dục: GT giáo dục thể chất

 • 5 năm trước
 • 0
Bài giảng
Giáo dục thể chất

Thể dục: GT giáo dục thể chất

 • 5 năm trước
 • 0
Bài giảng
Giáo dục thể chất

Thể dục: Giáo trình môn điền kinh

 • 5 năm trước
 • 20
Bài giảng
Giáo dục thể chất

Thể dục: HD chi tiết cách bơi tự do

 • 5 năm trước
 • 21
Bài giảng
Giáo dục thể chất

Thể dục: HD chi tiết cách bơi ngửa

 • 5 năm trước
 • 13
Bài giảng
Giáo dục thể chất

Thể dục: Hướng dẫn chi tiết kỹ thuật bơi ếch

 • 5 năm trước
 • 27
Bài giảng
Giáo dục thể chất

Thể dục: GT môn điền kinh

 • 5 năm trước
 • 13
Bài giảng
Giáo dục thể chất

Thể dục: Bóng bàn hiện đại

 • 5 năm trước
 • 12
Bài giảng
Giáo dục thể chất

Thể dục: GT môn bóng bàn

 • 5 năm trước
 • 19
Bài giảng
Giáo dục thể chất

Thể dục: GT môn cầu lông

 • 5 năm trước
 • 0
Bài giảng
Giáo dục thể chất

Thể dục: GT môn cầu lông

 • 5 năm trước
 • 10
Bài giảng
Giáo dục thể chất

Thể dục: GT môn bóng chuyền

 • 5 năm trước
 • 19
Bài giảng
Giáo dục thể chất

Thể dục: GT môn bóng ném

 • 5 năm trước
 • 0
Bài giảng
Giáo dục thể chất

Thể dục: Lý thuyết phổ tu quần vợt- tenis

 • 5 năm trước
 • 10
Bài giảng
Giáo dục thể chất

Thể dục: Học đánh bida

 • 5 năm trước
 • 13
Bài giảng
Giáo dục thể chất

Thể dục: MÔN BÓNG ĐÁ

 • 5 năm trước
 • 20
Bài giảng
Giáo dục thể chất

Luật Bóng Đá 11 người

 • 5 năm trước
 • 27
Bài giảng
Giáo dục thể chất

Luật Bóng Đá 7 Người

 • 5 năm trước
 • 0
Bài giảng
Giáo dục thể chất

Luật Bóng Đá 5 Người

 • 5 năm trước
 • 0
Bài giảng
Giáo dục thể chất

QP-AN: DAN TOC, TON GIAO

 • 5 năm trước
 • 0
Bài giảng
Giáo dục thể chất

rolethoigiandientu

 • 5 năm trước
 • 0
Bài giảng
Giáo dục thể chất

TAM LY TDTT - SV GDTC

 • 5 năm trước
 • 0
Bài giảng
Giáo dục thể chất

GA LELUONG0006

 • 5 năm trước
 • 7
Bài giảng
Giáo dục thể chất

GA LELUONG0005

 • 5 năm trước
 • 0
Bài giảng
Giáo dục thể chất

LELUONG003

 • 5 năm trước
 • 0
Bài giảng
Giáo dục thể chất

GA LELUONG0003

 • 5 năm trước
 • 0
Bài giảng
Giáo dục thể chất

QPAN: Vài nết về súng máy hạng nặng KPV 14,5 mm

 • 5 năm trước
 • 0
Bài giảng
Giáo dục thể chất

QP AN: Súng máy

 • 5 năm trước
 • 14
Bài giảng
Giáo dục thể chất

QP AN: Súng phòng không 57 mm

 • 5 năm trước
 • 0
Bài giảng
Giáo dục thể chất

QP AN: Súng phòng không 37 mm

 • 5 năm trước
 • 0
Bài giảng
Giáo dục thể chất

QP AN: Súng phòng không DSHK 12.7 ly

 • 5 năm trước
 • 0
Bài giảng
Giáo dục thể chất

QP AN: Súng phòng không 12.7 ly

 • 5 năm trước
 • 0
Bài giảng
Giáo dục thể chất

QPAN: súng diệt tăng B40

 • 5 năm trước
 • 0
Bài giảng
Giáo dục thể chất

QPAN: súng trung liên RPD

 • 5 năm trước
 • 13
Bài giảng
Giáo dục thể chất

QPAN: súng tiểu liên AK

 • 5 năm trước
 • 10
Bài giảng
Giáo dục thể chất

QPAN: súng CKC

 • 5 năm trước
 • 0
Bài giảng
Giáo dục thể chất

Tin học: GT tin học căn bản

 • 5 năm trước
 • 9
Bài giảng
Giáo dục thể chất

QPAN: Nghệ thuật quân sự VN

 • 5 năm trước
 • 31