Bài giảng Giáo dục Thể chất (CĐ-ĐH)

Thư viện Bài giảng Giáo dục Thể chất (CĐ-ĐH)
bài giảng
bài giảng
Giáo dục thể chất

bài thuyết trình môn thể dục thể thao trường học

 • 3 năm trước
 • 33
bài giảng
Giáo dục thể chất

doi moi pp day

 • 4 năm trước
 • 0
bài giảng
Giáo dục thể chất

zui zui chưa chỉnh

 • 4 năm trước
 • 0
bài giảng
Giáo dục thể chất

giáo dục học đường

 • 4 năm trước
 • 0
bài giảng
Giáo dục thể chất

ĐƯỜNG LỐI CM CỦA ĐẢNG CS

 • 4 năm trước
 • 0
bài giảng
Giáo dục thể chất

Lenh C co ban

 • 4 năm trước
 • 0
bài giảng
Giáo dục thể chất

tư tưởng Hồ Chí Minh

 • 5 năm trước
 • 14
bài giảng
Giáo dục thể chất

tư tưởng Hồ Chí Minh

 • 5 năm trước
 • 20
bài giảng
Giáo dục thể chất

tư tưởng Hồ Chí Minh

 • 5 năm trước
 • 0
bài giảng
Giáo dục thể chất

Công dụng mới lạ của Bao CS trên thế giớii

 • 5 năm trước
 • 16
bài giảng
Giáo dục thể chất

bai giang Access 2010

 • 5 năm trước
 • 0
bài giảng
Giáo dục thể chất

Thể dục: GT giáo dục thể chất

 • 5 năm trước
 • 0
bài giảng
Giáo dục thể chất

Thể dục: GT giáo dục thể chất

 • 5 năm trước
 • 0
bài giảng
Giáo dục thể chất

Thể dục: Giáo trình môn điền kinh

 • 5 năm trước
 • 0
bài giảng
Giáo dục thể chất

Thể dục: HD chi tiết cách bơi tự do

 • 5 năm trước
 • 21
bài giảng
Giáo dục thể chất

Thể dục: HD chi tiết cách bơi ngửa

 • 5 năm trước
 • 13
bài giảng
Giáo dục thể chất

Thể dục: Hướng dẫn chi tiết kỹ thuật bơi ếch

 • 5 năm trước
 • 27
bài giảng
Giáo dục thể chất

Thể dục: GT môn điền kinh

 • 5 năm trước
 • 13
bài giảng
Giáo dục thể chất

Thể dục: Bóng bàn hiện đại

 • 5 năm trước
 • 12
bài giảng
Giáo dục thể chất

Thể dục: GT môn bóng bàn

 • 5 năm trước
 • 13
bài giảng
Giáo dục thể chất

Thể dục: GT môn cầu lông

 • 5 năm trước
 • 10
bài giảng
Giáo dục thể chất

Thể dục: GT môn cầu lông

 • 5 năm trước
 • 0
bài giảng
Giáo dục thể chất

Thể dục: GT môn bóng chuyền

 • 5 năm trước
 • 19
bài giảng
Giáo dục thể chất

Thể dục: GT môn bóng ném

 • 5 năm trước
 • 0
bài giảng
Giáo dục thể chất

Thể dục: Lý thuyết phổ tu quần vợt- tenis

 • 5 năm trước
 • 10
bài giảng
Giáo dục thể chất

Thể dục: Học đánh bida

 • 5 năm trước
 • 13
bài giảng
Giáo dục thể chất

Thể dục: MÔN BÓNG ĐÁ

 • 5 năm trước
 • 16
bài giảng
Giáo dục thể chất

Luật Bóng Đá 11 người

 • 5 năm trước
 • 0
bài giảng
Giáo dục thể chất

Luật Bóng Đá 7 Người

 • 5 năm trước
 • 0
bài giảng
Giáo dục thể chất

Luật Bóng Đá 5 Người

 • 5 năm trước
 • 0
bài giảng
Giáo dục thể chất

QP-AN: DAN TOC, TON GIAO

 • 5 năm trước
 • 0
bài giảng
Giáo dục thể chất

GD CD: Giáo trình giáo dục thể chất

 • 5 năm trước
 • 0
bài giảng
Giáo dục thể chất

rolethoigiandientu

 • 5 năm trước
 • 0
bài giảng
PPDH môn Thể dục

Bai 1-Li luan chung ve GDTC.ppt

 • 5 năm trước
 • 0
bài giảng
PPDH môn Thể dục

Chương 2_Phuong tien GDTC

 • 5 năm trước
 • 0
bài giảng
Giáo dục thể chất

TAM LY TDTT - SV GDTC

 • 5 năm trước
 • 0
bài giảng
Vệ sinh và y học TDTT

Bai 1_Mot so nguyen tac co ban trong tap luyen TDTT

 • 5 năm trước
 • 0
bài giảng
Giáo dục thể chất

GA LELUONG0006

 • 5 năm trước
 • 0
bài giảng
Giáo dục thể chất

GA LELUONG0005

 • 5 năm trước
 • 0
bài giảng
Giáo dục thể chất

LELUONG003

 • 5 năm trước
 • 0
bài giảng
Giáo dục thể chất

GA LELUONG0003

 • 5 năm trước
 • 0
bài giảng
Giáo dục thể chất

QPAN: Vài nết về súng máy hạng nặng KPV 14,5 mm

 • 5 năm trước
 • 0
bài giảng
Giáo dục thể chất

QP AN: Súng máy

 • 5 năm trước
 • 0
bài giảng
Giáo dục thể chất

QP AN: Súng phòng không 57 mm

 • 5 năm trước
 • 0
bài giảng
Giáo dục thể chất

QP AN: Súng phòng không 37 mm

 • 5 năm trước
 • 0
bài giảng
Giáo dục thể chất

QP AN: Súng phòng không DSHK 12.7 ly

 • 5 năm trước
 • 0
bài giảng
Giáo dục thể chất

QP AN: Súng phòng không 12.7 ly

 • 5 năm trước
 • 0
bài giảng
Giáo dục thể chất

QPAN: súng diệt tăng B40

 • 5 năm trước
 • 0
bài giảng
Giáo dục thể chất

QPAN: súng trung liên RPD

 • 5 năm trước
 • 13
bài giảng
Giáo dục thể chất

QPAN: súng tiểu liên AK

 • 5 năm trước
 • 10
bài giảng
Giáo dục thể chất

QPAN: súng CKC

 • 5 năm trước
 • 0