TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Giáo dục Quốc phòng - An ninh

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Giáo dục Quốc phòng - An ninh và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Giáo dục Quốc phòng - An ninh hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Bài giảng
GD QP-AN 12

bài quốc phòng vè công dân việt nam

 • một tháng trước
 • 3
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
GD QP-AN 12

Bài 7. Lợi dụng địa hình, địa vật

 • 9 tháng trước
 • 1
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
GD QP-AN 11

Bài 6. Kĩ thuật sử dụng lựu đạn

 • 10 tháng trước
 • 0
Bài giảng
GD QP-AN 12

Bài 7. Lợi dụng địa hình, địa vật

 • 10 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
GD QP-AN 11

Bài 6. Kĩ thuật sử dụng lựu đạn

 • 10 tháng trước
 • 0
Bài giảng
GD QP-AN 11

Bài 6. Kĩ thuật sử dụng lựu đạn

 • 10 tháng trước
 • 5
Bài giảng
Bài giảng
GD QP-AN 12

Bài 8. Công tác phòng không nhân dân

 • 11 tháng trước
 • 21
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
GD QP-AN 12

KỸ THUẬT SỬ DỤNG SÚNG AK

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
GD QP-AN 12

Bài 8. Công tác phòng không nhân dân

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
GD QP-AN 10

Giáo dục quốc phòng 10

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

DBHB - BLLĐ

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng khác

Bài giảng "Diễn Biến Hòa Bình" cho LL DQTV năm 2017

 • một năm trước
 • 26
Bài giảng
Bài giảng khác

Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới

 • một năm trước
 • 61
Bài giảng
GD QP-AN 11

Bộ Luật Tố tụng dân sự năm 2015

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
GD QP-AN 11

Bài 7. Kĩ thuật cấp cứu và chuyển thương

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
GD QP-AN 11

Bài 7. Kĩ thuật cấp cứu và chuyển thương

 • một năm trước
 • 0