TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Giáo dục Hướng nghiệp 12

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Giáo dục Hướng nghiệp 12 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Giáo dục Hướng nghiệp 12 hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Bài giảng
GD Hướng nghiệp 12

Hướng nghiệp

 • 3 năm trước
 • 10
Bài giảng
GD Hướng nghiệp 12

Chủ đề 7. Thanh niên lập thân, lập nghiệp

 • 3 năm trước
 • 16
Bài giảng
GD Hướng nghiệp 12

Câu hỏi thi phòng chống tai nạn giao thông

 • 4 năm trước
 • 12
Bài giảng
GD Hướng nghiệp 12

Muc Kien Lien cuu me

 • 4 năm trước
 • 0
Bài giảng
GD Hướng nghiệp 12

GD HN: GTBG Dịch vụ công

 • 4 năm trước
 • 0
Bài giảng
GD Hướng nghiệp 12

GD HN: GTBG Tài chính công

 • 4 năm trước
 • 13
Bài giảng
GD Hướng nghiệp 12

huong ngiep trong rau

 • 4 năm trước
 • 0
Bài giảng
GD Hướng nghiệp 12

GD HN: Kỹ năng viết tin, bài cho báo

 • 4 năm trước
 • 11
Bài giảng
GD Hướng nghiệp 12

GD HN: Cách viết bài cho trang tin điện tử

 • 4 năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
GD Hướng nghiệp 12

GD HN: Tài liệu TH hướng nghiệp nghề phổ thông

 • 5 năm trước
 • 9
Bài giảng
GD Hướng nghiệp 12

Tư vấn hướng nghiệp, sự cần thiết

 • 5 năm trước
 • 23
Bài giảng
GD Hướng nghiệp 12

Chuyên đề tuần 22

 • 5 năm trước
 • 0
Bài giảng
GD Hướng nghiệp 12

GD HN: Công tác CT- TT của TC cơ sở Đảng

 • 5 năm trước
 • 15
Bài giảng
GD Hướng nghiệp 12

GD HN: Lý thuyết kiểm toán

 • 5 năm trước
 • 0
Bài giảng
GD Hướng nghiệp 12

GD HN: Tâm lý học đại cương

 • 5 năm trước
 • 11
Bài giảng
GD Hướng nghiệp 12

GD HN: Lịch sử giáo dục Việt Nam

 • 5 năm trước
 • 10
Bài giảng
GD Hướng nghiệp 12

GD HN: Lịch sử giáo dục thế giới

 • 5 năm trước
 • 10
Bài giảng
GD Hướng nghiệp 12

GD HN: BG thanh tra quản lý giáo dục

 • 5 năm trước
 • 6
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
GD Hướng nghiệp 12

Chàm mừng KN 30 năm ngày thành lập THPT QX3, TH

 • 5 năm trước
 • 0
Bài giảng
GD Hướng nghiệp 12

GD TC: Luật dạy nghề

 • 5 năm trước
 • 0
Bài giảng
GD Hướng nghiệp 12

GD TC: Luật dạy nghề

 • 5 năm trước
 • 0
Bài giảng
GD Hướng nghiệp 12

BIẾT KHỔ ĐỂ BỚT KHỔ

 • 5 năm trước
 • 12
Bài giảng
GD Hướng nghiệp 12

GD HN: ĐC nghiệp vụ hành chính văn phòng

 • 5 năm trước
 • 20
Bài giảng
GD Hướng nghiệp 12

GD HN: Phương pháp nghiên cứu kinh tế

 • 5 năm trước
 • 10
Bài giảng
GD Hướng nghiệp 12

Thô6ng tư 01 về Công tác ATVSLĐ

 • 5 năm trước
 • 0
Bài giảng
GD Hướng nghiệp 12

GD HN: HD ATGT cho thiếu niên

 • 5 năm trước
 • 0
Bài giảng
GD Hướng nghiệp 12

GD HN: HD học lái xe- thi trắc nghiệm trên sa bàn

 • 5 năm trước
 • 10
Bài giảng
GD Hướng nghiệp 12

GDNGLL

 • 5 năm trước
 • 0
Bài giảng
GD Hướng nghiệp 12

GD HN: Nhà nước- thị trường- doanh nghhiệp

 • 5 năm trước
 • 6
Bài giảng
GD Hướng nghiệp 12

kynanggiaotiep

 • 5 năm trước
 • 0
Bài giảng
GD Hướng nghiệp 12

danh sách CBGVNV năm học 2012-2013

 • 5 năm trước
 • 0
Bài giảng
GD Hướng nghiệp 12

HĐ ngoài giờ lên lớp

 • 5 năm trước
 • 0
Bài giảng
GD Hướng nghiệp 12

Ảnh Cựu GV trường

 • 5 năm trước
 • 0
Bài giảng
GD Hướng nghiệp 12

ảnh CB-GV-NV năm học 2012-2013

 • 5 năm trước
 • 0
Bài giảng
GD Hướng nghiệp 12

GD HN: Tài liệu hướng nghiệp

 • 5 năm trước
 • 18
Bài giảng
GD Hướng nghiệp 12

Hoạt Động Tháng 3 lớp 12

 • 6 năm trước
 • 0
Bài giảng
GD Hướng nghiệp 12

GIÁO ÁN NGHỀ

 • 6 năm trước
 • 5
Bài giảng
GD Hướng nghiệp 12

GD HN: PĐ những điều cần biết về TS ĐH, CĐ 2013

 • 6 năm trước
 • 0
Bài giảng
GD Hướng nghiệp 12

GD HN: Cuốn những điều cần biết về TS ĐH, CĐ 2013

 • 6 năm trước
 • 0
Bài giảng
GD Hướng nghiệp 12

GD HN: Tư vấn tiếp sức mùa thi 2013

 • 6 năm trước
 • 0
Bài giảng
GD Hướng nghiệp 12

GD HN: Phương hướng, NV CT tuyển sinh ĐH 2013

 • 6 năm trước
 • 0
Bài giảng
GD Hướng nghiệp 12

GD HN: Xây dựng nông thôn mới ở Trung Quốc

 • 6 năm trước
 • 12
Bài giảng
GD Hướng nghiệp 12

GD HN: Định hướng XD NTM

 • 6 năm trước
 • 8
Bài giảng
GD Hướng nghiệp 12

GD HN: GT Nông nghiệp Hàn Quốc

 • 6 năm trước
 • 0
Bài giảng
GD Hướng nghiệp 12

GD HN: Xây dựng nông thôn mới

 • 6 năm trước
 • 5