Bài giảng Giáo dục Hướng nghiệp 11

Thư viện Bài giảng Giáo dục Hướng nghiệp 11
bài giảng
GD Hướng nghiệp 11

nấu ăn

 • 15 ngày trước
 • 0
bài giảng
GD Hướng nghiệp 11

Chủ đề 7. Tôi muốn đạt được ước mơ

 • 10 tháng trước
 • 10
bài giảng
bài giảng
GD Hướng nghiệp 11

Bài 12: Giáo án nghề điện dân dụng (lớp 11)

 • một năm trước
 • 0
bài giảng
GD Hướng nghiệp 11

khái niệm về đo lường

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
GD hướng nghiệp 11

chủ đề 7, trình bày ước mơ

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
GD hướng nghiệp 11

chu de lop 11.toi muon dat uoc mo

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
GD hướng nghiệp 11

CHU DE 6-NGE NGHIEP VOI THI TRUONG LAO DONG

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
GD hướng nghiệp 11

An ninh, quốc phòng

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
GD hướng nghiệp 11

Chủ đề 4

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
GD hướng nghiệp 11

HN 11-CD 3

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
GD hướng nghiệp 11

nganh nang luong

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
GD hướng nghiệp 11

Nghề Bưu chính_Viễn thông

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
GD hướng nghiệp 11

Chu de 3-Nganh Nang lương - Huong nghiep 11

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
GD hướng nghiệp 11

HN 11-CD 2

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
GD hướng nghiệp 11

Chu de 2 - Huong nghiep 11

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
GD hướng nghiệp 11

Chu de 2.T10

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
GD hướng nghiệp 11

CHỦ ĐỀ 2 - Kinh doanh-dich vụ

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
GD hướng nghiệp 11

Nghề dịch vụ

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
GD hướng nghiệp 11

HN 11-CD 1

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
GD hướng nghiệp 11

nganh GVVT-Huong nghiep 11

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
GD hướng nghiệp 11

Chu de 1 - Huong nghiep11

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
GD hướng nghiệp 11

Chủ đề 1: Tìm hiểu ngành địa chất và GTVT

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
bài giảng
bài giảng
GD Hướng nghiệp 11

Hướng nghiệp: Ngành sư phạm

 • 3 năm trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
GD Hướng nghiệp 11

THỰC HÀNH SỬ DỤNG VÀ BẢO DƯỠNG QUẠT ĐIỆN

 • 3 năm trước
 • 0
bài giảng
GD Hướng nghiệp 11

tinh yeu tuoi hoc tro

 • 3 năm trước
 • 0
bài giảng
GD Hướng nghiệp 11

tiết 31: TH: Quấn MBA 1 pha

 • 3 năm trước
 • 0
bài giảng
GD Hướng nghiệp 11

tiết 28: quấn máy biến áp một pha

 • 3 năm trước
 • 0
bài giảng
GD Hướng nghiệp 11

bài giảng

 • 3 năm trước
 • 0
bài giảng
GD Hướng nghiệp 11

Nguoi

 • 3 năm trước
 • 0
bài giảng
GD Hướng nghiệp 11

phương pháp giâm cành

 • 3 năm trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
GD hướng nghiệp 11

Chuyên đề nghề cắt may

 • 4 năm trước
 • 0
bài giảng
GD hướng nghiệp 11

Chuyên đề nghề cắt may

 • 4 năm trước
 • 0
bài giảng
GD hướng nghiệp 11

Chuyên đề nghề cắt may

 • 4 năm trước
 • 0
bài giảng
GD hướng nghiệp 11

GIÁO TRÌNH THỰC HÀNH NẤU ĂN

 • 4 năm trước
 • 0
bài giảng
GD hướng nghiệp 11

Chuyên đề tuần 30

 • 4 năm trước
 • 0
bài giảng
GD hướng nghiệp 11

Chuyên đề tuần 30

 • 4 năm trước
 • 0
bài giảng
GD hướng nghiệp 11

Chuyên đề tuần 25

 • 4 năm trước
 • 0
bài giảng
GD hướng nghiệp 11

Chuyên đề tuần 22

 • 4 năm trước
 • 0