Bài giảng Giáo dục Hướng nghiệp 10

Thư viện Bài giảng Giáo dục Hướng nghiệp 10
bài giảng
bài giảng
bài giảng
GD Hướng nghiệp 10

Chủ đề 4: Vấn đề giới trong chọn nghề

 • 8 tháng trước
 • 1
bài giảng
bài giảng
GD hướng nghiệp 10

Báo cáo tập huấn cho GV và Hs nghiên cứu KHKT

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
GD hướng nghiệp 10

Báo cáo tập huấn cho GV và Hs nghiên cứu KHKT

 • 2 năm trước
 • 1
bài giảng
GD Hướng nghiệp 10

Báo cáo tập huấn cho GV và Hs nghiên cứu KHKT

 • 2 năm trước
 • 14
bài giảng
GD Hướng nghiệp 10

Chủ đề 3: Nghề dạy học

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
bài giảng
bài giảng
GD Hướng nghiệp 10

Chủ đề tháng 1 lớp 10

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
GD hướng nghiệp 10

Báo cáo tập huấn KH-KT dành cho GV và HS

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
GD Hướng nghiệp 10

Báo cáo tập huấn KH-KT dành cho GV và HS

 • 2 năm trước
 • 12
bài giảng
GD hướng nghiệp 10

Báo cáo tập huấn KH-KT dành cho GV và HS

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Chương trình 105t

ảnh động

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
GD hướng nghiệp 10

Tham quan làng nghề

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
GD hướng nghiệp 10

Chủ đề 7-HN 10

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
GD hướng nghiệp 10

Chủ đề 9-Nghề tương lai của tôi, tiết 1

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
GD hướng nghiệp 10

hướng nghiệp lớp 10

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
GD hướng nghiệp 10

Nghề nghiệp tương lai của bạn

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
GD hướng nghiệp 10

GD huong nghiep 10

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
GD hướng nghiệp 10

chủ đề 6

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
GD hướng nghiệp 10

chu de 6

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
GD hướng nghiệp 10

Chủ đề 5 - HN lớp 10

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
GD hướng nghiệp 10

Chủ đề 5

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
GD hướng nghiệp 10

chủ đề 6

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
GD hướng nghiệp 10

chủ đề 5

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
GD hướng nghiệp 10

Chủ đè 4

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
GD hướng nghiệp 10

Chủ đề 4 - HN lớp 10

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
GD hướng nghiệp 10

Chủ đề 3: Nghề dạy học

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
GD hướng nghiệp 10

Chủ đề 3 - HN lớp 10

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
GD hướng nghiệp 10

nghề giáo viên

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
GD hướng nghiệp 10

chu de 3

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
GD hướng nghiệp 10

bài 2 hướng nghiệp 10

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
GD hướng nghiệp 10

Chủ đề 2 - HN lớp 10

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
GD hướng nghiệp 10

GA chu de 1-HN10

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
GD hướng nghiệp 10

GAHN Chu de 1

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
GD hướng nghiệp 10

Chủ đề 1: Em thích nghề gì?

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
GD hướng nghiệp 10

Em thích nghề gì

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
bài giảng
bài giảng
bài giảng