TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Giáo dục Hướng nghiệp 10

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Giáo dục Hướng nghiệp 10 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Giáo dục Hướng nghiệp 10 hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
GD Hướng nghiệp 10

Chủ đề 6: Tìm hiểu một số nghề thuộc các ngành Y và Dược

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
GD Hướng nghiệp 10

Chủ đề 3: Nghề dạy học

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
GD Hướng nghiệp 10

Chủ đề 1: Em thích nghề gì?

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
GD Hướng nghiệp 10

Chủ đề 1: Em thích nghề gì?

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
GD Hướng nghiệp 10

Chủ đề 4: Vấn đề giới trong chọn nghề

 • một năm trước
 • 5
Bài giảng
GD Hướng nghiệp 10

Báo cáo tập huấn cho GV và Hs nghiên cứu KHKT

 • 2 năm trước
 • 18
Bài giảng
GD Hướng nghiệp 10

Chủ đề 3: Nghề dạy học

 • 2 năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
GD Hướng nghiệp 10

Chủ đề tháng 1 lớp 10

 • 3 năm trước
 • 0
Bài giảng
GD Hướng nghiệp 10

Báo cáo tập huấn KH-KT dành cho GV và HS

 • 3 năm trước
 • 12
Bài giảng
GD Hướng nghiệp 10

Chủ đề 3: Nghề dạy học

 • 3 năm trước
 • 45
Bài giảng
Bài giảng
GD Hướng nghiệp 10

Chủ đề 1: Em thích nghề gì?

 • 3 năm trước
 • 43
Bài giảng
GD Hướng nghiệp 10

Trò chơi nghề nghiệp

 • 4 năm trước
 • 1
Bài giảng
GD Hướng nghiệp 10

Nghề nghiệp tương lai của bạn

 • 4 năm trước
 • 21
Bài giảng
GD Hướng nghiệp 10

GD HN: Thơ về văn hóa du lịch tỉnh Thanh

 • 4 năm trước
 • 8
Bài giảng
GD Hướng nghiệp 10

GD HN: BG Tăng trưởng và phát triển kinh tế bền vững

 • 4 năm trước
 • 13
Bài giảng
GD Hướng nghiệp 10

GD HN: BG Tăng trưởng và phát triển kinh tế bền vững

 • 4 năm trước
 • 15
Bài giảng
GD Hướng nghiệp 10

Cuộc thi Nghề nghiệp của tương lai

 • 4 năm trước
 • 0
Bài giảng
GD Hướng nghiệp 10

Chuyên đề tuần 21

 • 5 năm trước
 • 0
Bài giảng
GD Hướng nghiệp 10

bài 2 hướng nghiệp 10

 • 6 năm trước
 • 0
Bài giảng
GD Hướng nghiệp 10

hướng nghiệp lớp 10

 • 6 năm trước
 • 11
Bài giảng
GD Hướng nghiệp 10

hướng nghiệp 10

 • 6 năm trước
 • 0
Bài giảng
GD Hướng nghiệp 10

hướng nghiêp 10

 • 6 năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
GD Hướng nghiệp 10

Hướng Nghiệp

 • 6 năm trước
 • 0
Bài giảng
GD Hướng nghiệp 10

huong nghiep

 • 7 năm trước
 • 0
Bài giảng
GD Hướng nghiệp 10

Tao lap 1 doanh nghiep

 • 7 năm trước
 • 0
Bài giảng
GD Hướng nghiệp 10

ty gia hoi doai

 • 7 năm trước
 • 0
Bài giảng
GD Hướng nghiệp 10

Em thích nghề gì

 • 7 năm trước
 • 17
Bài giảng
GD Hướng nghiệp 10

GA chu de 1-HN10

 • 7 năm trước
 • 0
Bài giảng
GD Hướng nghiệp 10

GDHN lop 9

 • 8 năm trước
 • 22
Bài giảng
GD Hướng nghiệp 10

Ảnh đẹp đại dương

 • 8 năm trước
 • 0
Bài giảng
GD Hướng nghiệp 10

10 ảnh không gian năm 2010

 • 8 năm trước
 • 0
Bài giảng
GD Hướng nghiệp 10

tao nhac Powerpoin

 • 8 năm trước
 • 8
Bài giảng
GD Hướng nghiệp 10

mon hoc kinh te luong

 • 8 năm trước
 • 0
Bài giảng
GD Hướng nghiệp 10

Hiv

 • 8 năm trước
 • 0
Bài giảng
GD Hướng nghiệp 10

Tim hieu HIV/AIDS

 • 8 năm trước
 • 9