TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Giáo dục Hướng nghiệp 10

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Giáo dục Hướng nghiệp 10 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Giáo dục Hướng nghiệp 10 hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
GD Hướng nghiệp 10

Chủ đề 9: Nghề tương lai của tôi

 • 15 ngày trước
 • 0
Bài giảng
GD Hướng nghiệp 10

Chủ đề 4: Vấn đề giới trong chọn nghề

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
GD Hướng nghiệp 10

Chủ đề 3: Nghề dạy học

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
GD Hướng nghiệp 10

Chủ đề 1: Em thích nghề gì?

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
GD Hướng nghiệp 10

Chủ đề 3: Nghề dạy học

 • 10 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
GD Hướng nghiệp 10

Chủ đề 1: Em thích nghề gì?

 • 11 tháng trước
 • 0
Bài giảng
GD Hướng nghiệp 10

Chủ đề 1: Em thích nghề gì?

 • 11 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
GD Hướng nghiệp 10

Chủ đề 4: Vấn đề giới trong chọn nghề

 • một năm trước
 • 5
Bài giảng
Bài giảng
GD hướng nghiệp 10

Báo cáo tập huấn cho GV và Hs nghiên cứu KHKT

 • 3 năm trước
 • 0
Bài giảng
GD Hướng nghiệp 10

Báo cáo tập huấn cho GV và Hs nghiên cứu KHKT

 • 3 năm trước
 • 18
Bài giảng
GD hướng nghiệp 10

Báo cáo tập huấn cho GV và Hs nghiên cứu KHKT

 • 3 năm trước
 • 1
Bài giảng
GD Hướng nghiệp 10

Chủ đề 3: Nghề dạy học

 • 3 năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
GD Hướng nghiệp 10

Chủ đề tháng 1 lớp 10

 • 3 năm trước
 • 0
Bài giảng
GD hướng nghiệp 10

Báo cáo tập huấn KH-KT dành cho GV và HS

 • 3 năm trước
 • 0
Bài giảng
GD Hướng nghiệp 10

Báo cáo tập huấn KH-KT dành cho GV và HS

 • 3 năm trước
 • 12
Bài giảng
GD hướng nghiệp 10

Báo cáo tập huấn KH-KT dành cho GV và HS

 • 3 năm trước
 • 15
Bài giảng
Chương trình 105t

ảnh động

 • 3 năm trước
 • 0
Bài giảng
GD hướng nghiệp 10

Tham quan làng nghề

 • 3 năm trước
 • 0
Bài giảng
GD hướng nghiệp 10

Chủ đề 7-HN 10

 • 3 năm trước
 • 10
Bài giảng
GD hướng nghiệp 10

Chủ đề 9-Nghề tương lai của tôi, tiết 1

 • 3 năm trước
 • 0
Bài giảng
GD hướng nghiệp 10

hướng nghiệp lớp 10

 • 3 năm trước
 • 0
Bài giảng
GD hướng nghiệp 10

Nghề nghiệp tương lai của bạn

 • 3 năm trước
 • 0
Bài giảng
GD hướng nghiệp 10

GD huong nghiep 10

 • 3 năm trước
 • 0
Bài giảng
GD hướng nghiệp 10

chủ đề 6

 • 3 năm trước
 • 0
Bài giảng
GD hướng nghiệp 10

chu de 6

 • 3 năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
GD hướng nghiệp 10

Chủ đề 5 - HN lớp 10

 • 3 năm trước
 • 0
Bài giảng
GD hướng nghiệp 10

Chủ đề 5

 • 3 năm trước
 • 0
Bài giảng
GD hướng nghiệp 10

chủ đề 6

 • 3 năm trước
 • 0
Bài giảng
GD hướng nghiệp 10

chủ đề 5

 • 3 năm trước
 • 0
Bài giảng
GD hướng nghiệp 10

Chủ đè 4

 • 3 năm trước
 • 12
Bài giảng
GD hướng nghiệp 10

Chủ đề 4 - HN lớp 10

 • 3 năm trước
 • 0
Bài giảng
GD hướng nghiệp 10

Chủ đề 3: Nghề dạy học

 • 3 năm trước
 • 0
Bài giảng
GD hướng nghiệp 10

Chủ đề 3 - HN lớp 10

 • 3 năm trước
 • 0
Bài giảng
GD hướng nghiệp 10

nghề giáo viên

 • 3 năm trước
 • 0
Bài giảng
GD hướng nghiệp 10

chu de 3

 • 3 năm trước
 • 0