TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Giáo dục Hướng nghiệp

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Giáo dục Hướng nghiệp và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Giáo dục Hướng nghiệp hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng khác

lop 6

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
GD Hướng nghiệp 10

Chủ đề 9: Nghề tương lai của tôi

 • 15 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng khác

Giáo án Môi Trường Tự Nhiên Ngày và Đêm

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
GD Hướng nghiệp 10

Chủ đề 4: Vấn đề giới trong chọn nghề

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
GD Hướng nghiệp 10

Chủ đề 3: Nghề dạy học

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
GD Hướng nghiệp 10

Chủ đề 1: Em thích nghề gì?

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

trung cap nghe

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

Bài thi kể chuyện Bác Hồ "chiếc vòng bạc"

 • 7 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
GD Hướng nghiệp 11

Chủ đề 5. Làm gì sau khi tốt nghiệp THPT

 • 7 tháng trước
 • 2
Bài giảng
GD hướng nghiệp 9

Chủ đề 9. Tư vấn nghề nghiệp

 • 8 tháng trước
 • 0
Bài giảng
GD Hướng nghiệp 9

Chủ đề 9. Tư vấn nghề nghiệp

 • 8 tháng trước
 • 0
Bài giảng
GD hướng nghiệp 9

Chủ đề 9. Tư vấn nghề nghiệp

 • 8 tháng trước
 • 0
Bài giảng
GD Hướng nghiệp 9

Tư liệu chuyên môn

 • 9 tháng trước
 • 0
Bài giảng
GD Hướng nghiệp 9

Quy chế hoạt động

 • 9 tháng trước
 • 0
Bài giảng
GD Hướng nghiệp 9

Quy chế hoạt động

 • 9 tháng trước
 • 0