TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Giáo dục học (CĐ-ĐH)

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Giáo dục học (CĐ-ĐH) và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Giáo dục học (CĐ-ĐH) hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Giáo dục học

trần đăng khoa

 • 26 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Giáo dục học

cd dh

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Giáo dục học

cd dh

 • 2 tháng trước
 • 2
Bài giảng
Giáo dục học

Giáo dục học đại cương (CĐ-ĐH).

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Giáo dục học

Chuyên đề 3 giáo viên hạng III

 • 4 tháng trước
 • 3
Bài giảng
Giáo dục học

Chuyên đề 2 giáo viên hạng III

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Giáo dục học

CĐ-ĐH.PHÂN TÍCH CÁC CƠ HỘI MARKETING

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Giáo dục học

Giáo án Thơ Hoa Kết Trái

 • 11 tháng trước
 • 4
Bài giảng
Giáo dục học

hoat dong ngoai gio len lop 8

 • 11 tháng trước
 • 83
Bài giảng
Giáo dục học

Hoạt động ngoài giờ lên lớp

 • một năm trước
 • 15
Bài giảng
Giáo dục học

THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Giáo dục học

NGUYÊN TẮC CHUYỂN TỪ DẠY HỌC SANG TỰ HỌC

 • 2 năm trước
 • 1
Bài giảng
Giáo dục học

TÌNH HUỐNG SƯ PHẠM

 • 2 năm trước
 • 14
Bài giảng
Giáo dục học

Nhà trường và người giáo viên

 • 2 năm trước
 • 1
Bài giảng
Bài giảng
Giáo dục học

Nhà trường và người giáo viên

 • 2 năm trước
 • 2
Bài giảng
Giáo dục học

TÌM HIỂU TÌNH TRẠNG BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG

 • 2 năm trước
 • 0
Bài giảng
Giáo dục học

Bai giang

 • 2 năm trước
 • 12
Bài giảng
Giáo dục học

Lịch sử nền giáo dục Việt Nam

 • 2 năm trước
 • 0
Bài giảng
Giáo dục học

Tìm hiểu giáo dục đạo đức ý thức công dân

 • 2 năm trước
 • 0
Bài giảng
Giáo dục học

giao duc hoc la mot khoa hoc

 • 2 năm trước
 • 0
Bài giảng
Giáo dục học

tai nguyen

 • 3 năm trước
 • 8