TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Giáo dục Công dân Giáo dục Công dân 9

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Giáo dục Công dân Giáo dục Công dân 9 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Giáo dục Công dân Giáo dục Công dân 9 hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
GDCD 9

Bài 4. Bảo vệ hoà bình

 • 10 tháng trước
 • 4
Bài giảng
GDCD 9

Bài 4. Bảo vệ hoà bình

 • 10 tháng trước
 • 0
Bài giảng
GDCD 9

Bài 3. Dân chủ và kỉ luật

 • 10 tháng trước
 • 0
Bài giảng
GDCD 9

Bài 2. Tự chủ

 • 11 tháng trước
 • 0
Bài giảng
GDCD 9

Bài 2. Tự chủ

 • 11 tháng trước
 • 0
Bài giảng
GDCD 9

Bài 1. Chí công vô tư

 • 11 tháng trước
 • 0
Bài giảng
GDCD 9

Bài 1. Chí công vô tư

 • 11 tháng trước
 • 6
Bài giảng
GDCD 9

Bài 1. Chí công vô tư

 • 11 tháng trước
 • 0
Bài giảng
GDCD 9

Bài 1. Chí công vô tư

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
GDCD - GDNGLL 9

Lí tưởng sống của thanh niên

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
GDCD - GDNGLL 9

Bài 6. Hợp tác cùng phát triển

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
GDCD - GDNGLL 9

Bài 2. Tự chủ

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
GDCD - GDNGLL 9

Bài 6. Hợp tác cùng phát triển

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
GDCD - GDNGLL 9

Bài 6. Hợp tác cùng phát triển

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
GDCD 9

Bài 6. Hợp tác cùng phát triển

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
GDCD - GDNGLL 9

Bài 6. Hợp tác cùng phát triển

 • một năm trước
 • 20
Bài giảng
GDCD - GDNGLL 9

Bài 6. Hợp tác cùng phát triển

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
GDCD - GDNGLL 9

Bài 17. Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
GDCD - GDNGLL 9

Bài 17. Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc

 • một năm trước
 • 16
Bài giảng
GDCD - GDNGLL 9

Bài 17. Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
GDCD 9

Bài 17. Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
GDCD - GDNGLL 9

Bài 17. Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
GDCD 9

 • một năm trước
 • 1
Bài giảng
GDCD - GDNGLL 9

Bài 8. Năng động, sáng tạo

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
GDCD 9

Bài 8. Năng động, sáng tạo

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
GDCD - GDNGLL 9

Bài 8. Năng động, sáng tạo

 • một năm trước
 • 3
Bài giảng
GDCD - GDNGLL 9

Bài 8. Năng động, sáng tạo

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
GDCD 9

Bài 17. Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc

 • một năm trước
 • 2
Bài giảng
GDCD 9

Bài 17. Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
GDCD 9

Bài 17. Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
GDCD 9

Bài 17. Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc

 • một năm trước
 • 2
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
GDCD 9

Bài 17. Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc

 • một năm trước
 • 1
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng