TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Giáo dục Công dân Giáo dục Công dân 9

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Giáo dục Công dân Giáo dục Công dân 9 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Giáo dục Công dân Giáo dục Công dân 9 hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
GDCD 9

Bài 8. Năng động, sáng tạo

 • 3 năm trước
 • 7
Bài giảng
GDCD 9

AN TOÀN GIAO THÔNG

 • 3 năm trước
 • 0
Bài giảng
GDCD - GDNGLL 9

Bài 4. Bảo vệ hoà bình

 • 3 năm trước
 • 0
Bài giảng
GDCD 9

Bài 4. Bảo vệ hoà bình

 • 3 năm trước
 • 0
Bài giảng
GDCD - GDNGLL 9

Bài 4. Bảo vệ hoà bình

 • 3 năm trước
 • 0
Bài giảng
GDCD - GDNGLL 9

Bài 4. Bảo vệ hoà bình

 • 3 năm trước
 • 16
Bài giảng
GDCD 9

Ngoại khóa : Các làng nghề ở quê em

 • 3 năm trước
 • 0
Bài giảng
GDCD 9

Bài 6. Hợp tác cùng phát triển

 • 3 năm trước
 • 0
Bài giảng
GDCD - GDNGLL 9

T/C Muối & T/C Axit

 • 3 năm trước
 • 0
Bài giảng
GDCD 9

Bài 4 - Tiết 4 Bảo vệ hòa bình

 • 3 năm trước
 • 9
Bài giảng
GDCD - GDNGLL 9

Bài 4 - Tiết 4 Bảo vệ hòa bình

 • 3 năm trước
 • 0
Bài giảng
GDCD - GDNGLL 9

dai hoi lien doi

 • 3 năm trước
 • 0
Bài giảng
GDCD - GDNGLL 9

dai hoi lien doi

 • 3 năm trước
 • 4
Bài giảng
GDCD 9

dai hoi lien doi

 • 3 năm trước
 • 0
Bài giảng
GDCD - GDNGLL 9

dai hoi lien doi

 • 3 năm trước
 • 0
Bài giảng
GDCD 9

Bài 4. Bảo vệ hoà bình

 • 3 năm trước
 • 12
Bài giảng
GDCD 9

Bài 4. Bảo vệ hoà bình

 • 3 năm trước
 • 0
Bài giảng
GDCD - GDNGLL 9

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH - ĐỊA LÍ BUÔN ĐÔN

 • 3 năm trước
 • 0
Bài giảng
GDCD - GDNGLL 9

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH - ĐỊA LÍ HUYỆN BUÔN ĐÔN

 • 3 năm trước
 • 8
Bài giảng
GDCD - GDNGLL 9

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH - ĐỊA LÍ HUYỆN BUÔN ĐÔN

 • 3 năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
GDCD - GDNGLL 9

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH - ĐỊA LÍ HUYỆN BUÔN ĐÔN

 • 3 năm trước
 • 0
Bài giảng
GDCD 9

Bài 4. Bảo vệ hoà bình

 • 3 năm trước
 • 29
Bài giảng
GDCD - GDNGLL 9

logo Huyện Buôn Đôn

 • 4 năm trước
 • 0
Bài giảng
GDCD 9

Bài 2. Tự chủ

 • 4 năm trước
 • 35
Bài giảng
GDCD 9

Bài 1. Chí công vô tư

 • 4 năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
GDCD 9

Bài 17. Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc

 • 4 năm trước
 • 3
Bài giảng
Bài giảng