TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Giáo dục Công dân Giáo dục Công dân 9

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Giáo dục Công dân Giáo dục Công dân 9 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Giáo dục Công dân Giáo dục Công dân 9 hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Thành lập Nước

Bài 13. Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế

 • 7 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
GDCD - GDNGLL 9

Bài 14. Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân

 • 7 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
GDCD - GDNGLL 9

Bài 14. Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân

 • 7 tháng trước
 • 0
Bài giảng
GDCD - GDNGLL 9

Bài 14. Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân

 • 7 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Thành lập Nước

Bài 9. Làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả

 • 8 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
GDCD 9

Bài 6. Hợp tác cùng phát triển

 • 8 tháng trước
 • 0
Bài giảng
GDCD - GDNGLL 9

Bài 8. Năng động, sáng tạo

 • 8 tháng trước
 • 0
Bài giảng
GDCD - GDNGLL 9

Bài 8. Năng động, sáng tạo

 • 8 tháng trước
 • 0
Bài giảng
GDCD - GDNGLL 9

Bài 8. Năng động, sáng tạo

 • 8 tháng trước
 • 0
Bài giảng
GDCD 9

Bài 8. Năng động, sáng tạo

 • 8 tháng trước
 • 0
Bài giảng
GDCD 9

Bài 17. Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc

 • 8 tháng trước
 • 0
Bài giảng
GDCD - GDNGLL 9

Bài 17. Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc

 • 8 tháng trước
 • 0
Bài giảng
GDCD - GDNGLL 9

Bài 17. Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc

 • 8 tháng trước
 • 0
Bài giảng
GDCD - GDNGLL 9

Bài 17. Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc

 • 8 tháng trước
 • 0
Bài giảng
GDCD 9

Bài 6. Hợp tác cùng phát triển

 • 8 tháng trước
 • 0
Bài giảng
GDCD 9

Bài 4. Bảo vệ hoà bình

 • 8 tháng trước
 • 0
Bài giảng
GDCD 9

Bài 10. Lí tưởng sống của thanh niên

 • 8 tháng trước
 • 0
Bài giảng
ĐỘI - GDNGLL 9

Đáp án Tiếng anh Thi thăng hạng GV 2018- 2

 • 9 tháng trước
 • 0
Bài giảng
ĐỘI - GDNGLL 9

Đáp án Anh văn Thi thăng hạng GV 2018-1

 • 9 tháng trước
 • 0
Bài giảng
GDCD 9

Bài 4. Bảo vệ hoà bình

 • 9 tháng trước
 • 0
Bài giảng
GDCD 9

Bài 4. Bảo vệ hoà bình

 • 9 tháng trước
 • 0
Bài giảng
GDCD 9

Bài 6. Hợp tác cùng phát triển

 • 9 tháng trước
 • 0
Bài giảng
GDCD 9

Bài 4. Bảo vệ hoà bình

 • 9 tháng trước
 • 0
Bài giảng
GDCD - GDNGLL 9

DANH NGÔN VỀ THẦY CÔ GIÁO Ý NGHĨA

 • 9 tháng trước
 • 0
Bài giảng
GDCD - GDNGLL 9

DANH NGÔN VỀ THẦY CÔ GIÁO Ý NGHĨA

 • 9 tháng trước
 • 0
Bài giảng
GDCD - GDNGLL 9

DANH NGÔN VỀ THẦY CÔ GIÁO Ý NGHĨA

 • 9 tháng trước
 • 0
Bài giảng
GDCD 9

DANH NGÔN VỀ THẦY CÔ GIÁO Ý NGHĨA

 • 9 tháng trước
 • 0
Bài giảng
GDCD 9

Bài 6 hợp tác cùng phát triển.

 • 10 tháng trước
 • 0
Bài giảng
GDCD 9

Bài 8. Năng động, sáng tạo (Tiết 2)

 • 10 tháng trước
 • 0
Bài giảng
GDCD 9

Bài 6. Hợp tác cùng phát triển

 • 10 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
GDCD 9

Bài 8. Năng động, sáng tạo

 • 10 tháng trước
 • 0
Bài giảng
GDCD 9

Bài 8. Năng động, sáng tạo

 • 10 tháng trước
 • 0