TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Giáo dục Công dân Giáo dục Công dân 9

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Giáo dục Công dân Giáo dục Công dân 9 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Giáo dục Công dân Giáo dục Công dân 9 hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
GDCD 9

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ TRONG HÔN NHÂN

 • 3 năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
GDCD 9

bai 10.lý tưởng sống của thanh niên.

 • 3 năm trước
 • 0
Bài giảng
GDCD 9

Lí tướng sống của thanh niên

 • 3 năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
GDCD 9

bài Năng động sáng tạo

 • 3 năm trước
 • 0
Bài giảng
GDCD 9

Năng động sáng tạo - GDCD 9

 • 3 năm trước
 • 0
Bài giảng
GDCD 9

NĂNG ĐỘNG-SÁNG TẠO

 • 3 năm trước
 • 0
Bài giảng
GDCD 9

Bai 6 - Hop tac cung phat trien

 • 3 năm trước
 • 0
Bài giảng
GDCD 9

hợp tác cùng phát triển

 • 3 năm trước
 • 0
Bài giảng
GDCD 9

Bài 6. Hợp tác cùng phát triển

 • 3 năm trước
 • 10
Bài giảng
Bài giảng
GDCD 9

Bài 5-lớp 9: Tình hữu nghị

 • 3 năm trước
 • 0
Bài giảng
GDCD 9

bai 4 Bảo vệ hòa bình

 • 3 năm trước
 • 8
Bài giảng
GDCD 9

GDCD 9 Bảo vệ hòa bình

 • 3 năm trước
 • 0
Bài giảng
GDCD 9

Bài 4: Bảo vệ hòa bình

 • 3 năm trước
 • 0
Bài giảng
GDCD 9

LỚP 9 BÀI 3 DÂN CHỦ VÀ KỈ LUẬT

 • 3 năm trước
 • 0
Bài giảng
GDCD 9

Bài 3 : Dân chủ và kỉ luật

 • 3 năm trước
 • 9
Bài giảng
GDCD 9

Bài 2: Tự chủ

 • 3 năm trước
 • 0
Bài giảng
GDCD 9

TỰ CHỦ

 • 3 năm trước
 • 0
Bài giảng
GDCD 9

Bài 2. Tự chủ

 • 3 năm trước
 • 0
Bài giảng
GDCD 9

Tiết 1 Chí công vô tư

 • 3 năm trước
 • 0
Bài giảng
GDCD 9

bai 1 giao duc 9

 • 3 năm trước
 • 0
Bài giảng
GDCD 9

CHÍ CÔNG VÔ TƯ

 • 3 năm trước
 • 8
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
GDCD 9

Bài 8. Năng động, sáng tạo

 • 3 năm trước
 • 0
Bài giảng
GDCD 9

Bài 8. Năng động, sáng tạo

 • 3 năm trước
 • 0
Bài giảng
GDCD 9

Bài 8. Năng động, sáng tạo

 • 3 năm trước
 • 0