TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Giáo dục Công dân Giáo dục Công dân 9

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Giáo dục Công dân Giáo dục Công dân 9 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Giáo dục Công dân Giáo dục Công dân 9 hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
GDCD - GDNGLL 9

Bài 8. Năng động, sáng tạo

 • 3 năm trước
 • 0
Bài giảng
GDCD - GDNGLL 9

Thơ Nguyễn Ngọc Bình

 • 3 năm trước
 • 0
Bài giảng
GDCD - GDNGLL 9

Thơ Nguyễn Ngọc Bình

 • 3 năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
ĐỘI - GDNGLL 9

Tập huấn Trò chơi lớn 2015

 • 3 năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
GDCD 9

hợp tác cùng phát triển

 • 3 năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
GDCD 9

Bài 8. Năng động, sáng tạo

 • 3 năm trước
 • 8
Bài giảng
GDCD - GDNGLL 9

Bài 8. Năng động, sáng tạo

 • 3 năm trước
 • 23
Bài giảng
GDCD - GDNGLL 9

Bài 8. Năng động, sáng tạo

 • 3 năm trước
 • 0
Bài giảng
GDCD - GDNGLL 9

Bài 8. Năng động, sáng tạo

 • 3 năm trước
 • 0
Bài giảng
GDCD - GDNGLL 9

Bài 8. Năng động, sáng tạo

 • 3 năm trước
 • 0
Bài giảng
GDCD 9

Bài 6. Hợp tác cùng phát triển

 • 3 năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
GDCD - GDNGLL 9

câu hỏi thi hiểu biết

 • 3 năm trước
 • 10
Bài giảng
GDCD 9

câu hỏi thi hiểu biết

 • 3 năm trước
 • 8
Bài giảng
GDCD - GDNGLL 9

câu hỏi thi hiểu biết

 • 3 năm trước
 • 9
Bài giảng
GDCD - GDNGLL 9

câu hỏi thi hiểu biết

 • 3 năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
GDCD 9

QUYEN THAM GIA QUAN LI NHA NUOC....T1

 • 3 năm trước
 • 0
Bài giảng
GDCD 9

GDCD 9 - BAI 16 - TIET

 • 3 năm trước
 • 20
Bài giảng
GDCD 9

NGHĨA VỤ BẢO VỆ TỔ QUỐC

 • 3 năm trước
 • 0
Bài giảng
GDCD 9

Bài 17. Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc

 • 3 năm trước
 • 0
Bài giảng
GDCD 9

Bài 17. Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc

 • 3 năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng