TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Giáo dục Công dân Giáo dục Công dân 9

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Giáo dục Công dân Giáo dục Công dân 9 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Giáo dục Công dân Giáo dục Công dân 9 hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Lớp 9

Bài 3. Dân chủ và kỉ luật

 • 2 năm trước
 • 1
Bài giảng
GDCD 9

Bài 3. Dân chủ và kỉ luật

 • 2 năm trước
 • 8
Bài giảng
GDCD 9

Bài 8. Năng động, sáng tạo

 • 2 năm trước
 • 0
Bài giảng
GDCD 9

bai 17 Nghia vụ bao ve to quoc

 • 2 năm trước
 • 0
Bài giảng
GDCD 9

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG DÂN(HAY)

 • 2 năm trước
 • 30
Bài giảng
GDCD 9

Bài 8. Năng động, sáng tạo

 • 2 năm trước
 • 0
Bài giảng
GDCD 9

Bài 1. Chí công vô tư

 • 2 năm trước
 • 0
Bài giảng
GDCD 9

Bài 6. Hợp tác cùng phát triển

 • 2 năm trước
 • 0
Bài giảng
GDCD 9

Bài 6. Hợp tác cùng phát triển

 • 2 năm trước
 • 1
Bài giảng
GDCD - GDNGLL 9

Bài 4. Bảo vệ hoà bình

 • 2 năm trước
 • 0
Bài giảng
GDCD - GDNGLL 9

Bài 4. Bảo vệ hoà bình

 • 2 năm trước
 • 0
Bài giảng
GDCD 9

Bài 4. Bảo vệ hoà bình

 • 2 năm trước
 • 8
Bài giảng
GDCD 9

Bài 4. Bảo vệ hoà bình

 • 2 năm trước
 • 23
Bài giảng
GDCD 9

phát huy truyen thong ok

 • 2 năm trước
 • 9
Bài giảng
GDCD 9

Bài 4. Bảo vệ hoà bình

 • 2 năm trước
 • 11
Bài giảng
GDCD - GDNGLL 9

Chủ nhiệm lớp

 • 2 năm trước
 • 0
Bài giảng
GDCD 9

Chủ nhiệm lớp

 • 2 năm trước
 • 8
Bài giảng
GDCD - GDNGLL 9

Chủ nhiệm lớp

 • 2 năm trước
 • 0
Bài giảng
GDCD 9

Bài 8. Năng động, sáng tạo

 • 2 năm trước
 • 8
Bài giảng
GDCD 9

Bài 4. Bảo vệ hoà bình

 • 2 năm trước
 • 0
Bài giảng
GDCD - GDNGLL 9

Bài 4. Bảo vệ hoà bình

 • 2 năm trước
 • 22
Bài giảng
GDCD - GDNGLL 9

Bài 4. Bảo vệ hoà bình

 • 2 năm trước
 • 0
Bài giảng
GDCD 9

Bài 2. Tự chủ

 • 2 năm trước
 • 18
Bài giảng
GDCD - GDNGLL 9

Bài 2. Tự chủ

 • 2 năm trước
 • 0
Bài giảng
GDCD - GDNGLL 9

Bài 2. Tự chủ

 • 2 năm trước
 • 0
Bài giảng
GDCD 9

Bài 1. Chí công vô tư

 • 2 năm trước
 • 10
Bài giảng
GDCD - GDNGLL 9

Bài 1. Chí công vô tư

 • 2 năm trước
 • 0
Bài giảng
GDCD - GDNGLL 9

Bài 1. Chí công vô tư

 • 2 năm trước
 • 0
Bài giảng
GDCD - GDNGLL 9

Bài 1. Chí công vô tư

 • 2 năm trước
 • 0
Bài giảng
GDCD - GDNGLL 9

Bài 1. Chí công vô tư

 • 2 năm trước
 • 0
Bài giảng
GDCD 9

Bài 1. Chí công vô tư

 • 2 năm trước
 • 10
Bài giảng
GDCD - GDNGLL 9

Bài 1. Chí công vô tư

 • 2 năm trước
 • 0
Bài giảng
GDCD 9

Bài 6. Hợp tác cùng phát triển

 • 2 năm trước
 • 0
Bài giảng
GDCD - GDNGLL 9

CHUONG TRINH NGOAI KHOA VL 8,9

 • 2 năm trước
 • 0
Bài giảng
GDCD - GDNGLL 9

CHUONG TRINH NGOAI KHOA VL 8,9

 • 2 năm trước
 • 1