TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Giáo dục Công dân Giáo dục Công dân 8

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Giáo dục Công dân Giáo dục Công dân 8 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Giáo dục Công dân Giáo dục Công dân 8 hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
GDCD - GDNGLL 8

MẪU TÍCH HỢP ATGT

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
GDCD 8

Bài 10. Tự lập

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
GDCD 8

Bài 10. Tự lập

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
GDCD 8

Bài 6

 • một năm trước
 • 9
Bài giảng
Bài giảng
GDCD - GDNGLL 8

Bài 8. Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác

 • một năm trước
 • 8
Bài giảng
GDCD 8

Bài 4. Giữ chữ tín

 • một năm trước
 • 10
Bài giảng
GDCD 8

Bài 14. Phòng, chống nhiễm HIV/AIDS

 • một năm trước
 • 9
Bài giảng
Bài giảng
GDCD 8

góp phần xây dưng

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
GDCD 8

Bài 3. Tôn trọng người khác

 • một năm trước
 • 8
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
GDCD 8

Bài 3. Tôn trọng người khác

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
GDCD 8

Bài 4. Giữ chữ tín

 • 2 năm trước
 • 0
Bài giảng
GDCD 8

Bài 3. Tôn trọng người khác

 • 2 năm trước
 • 0
Bài giảng
GDCD 8

Bài 2. Liêm khiết

 • 2 năm trước
 • 0
Bài giảng
GDCD 8

Bài 1. Tôn trọng lẽ phải

 • 2 năm trước
 • 0
Bài giảng
GDCD 8

Bài 4. Giữ chữ tín

 • 2 năm trước
 • 11
Bài giảng
GDCD 8

Bài 2. Liêm khiết

 • 2 năm trước
 • 13
Bài giảng
GDCD 8

Bài 1. Tôn trọng lẽ phải

 • 2 năm trước
 • 0
Bài giảng
GDCD 8

Bài 19. Quyền tự do ngôn luận

 • 2 năm trước
 • 0
Bài giảng
GDCD 8

Bài 3. Tôn trọng người khác

 • 2 năm trước
 • 11
Bài giảng
GDCD 8

Bài 3. Tôn trọng người khác

 • 2 năm trước
 • 9
Bài giảng
GDCD 8

Bài 1. Tôn trọng lẽ phải

 • 2 năm trước
 • 16
Bài giảng
GDCD 8

Bài 2. Liêm khiết

 • 2 năm trước
 • 0
Bài giảng
GDCD - GDNGLL 8

Bài 2. Liêm khiết

 • 2 năm trước
 • 0
Bài giảng
GDCD - GDNGLL 8

Bài 2. Liêm khiết

 • 2 năm trước
 • 0
Bài giảng
GDCD - GDNGLL 8

Bài 2. Liêm khiết

 • 2 năm trước
 • 0
Bài giảng
GDCD 8

Bài 2. Liêm khiết

 • 2 năm trước
 • 10
Bài giảng
Bài giảng
GDCD 8

Bài 10. Tự lập

 • 2 năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
GDCD 8

Bài 14. Phòng, chống nhiễm HIV/AIDS

 • 2 năm trước
 • 0
Bài giảng
GDCD 8

Bài 14. Phòng, chống nhiễm HIV/AIDS

 • 2 năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
GDCD - GDNGLL 8

Bài 13. Phòng, chống tệ nạn xã hội

 • 2 năm trước
 • 0