TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Giáo dục Công dân (CĐ-ĐH)

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Giáo dục Công dân (CĐ-ĐH) và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Giáo dục Công dân (CĐ-ĐH) hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
GD công dân

277 Câu Đố

 • 7 tháng trước
 • 1
Bài giảng
Giáo dục công dân

277 Câu Đố

 • 7 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Giáo dục công dân

Phòng chống xâm hại tình dục ở trẻ em

 • 8 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Giáo dục công dân

Giáo dục Công dân

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Giáo dục công dân

Giáo dục Công dân (CĐ-ĐH).

 • một năm trước
 • 5
Bài giảng
Giáo dục công dân

bác Hồ bỏ thuốc lá

 • một năm trước
 • 15
Bài giảng
Giáo dục công dân

nhung van de co ban cua phuong thuc san xuat tu ban chu nghia

 • 2 năm trước
 • 0
Bài giảng
Giáo dục công dân

một số vấn đề công tác tuyên truyền miệng

 • 2 năm trước
 • 15
Bài giảng
Giáo dục công dân

Tiếp cận tư duy kinh tế thị trường của Đảng

 • 2 năm trước
 • 14
Bài giảng
Giáo dục công dân

CƠ SỞ HẠ TẦNG VÀ KIẾN TRÚC THƯỢNG TẦNG

 • 2 năm trước
 • 1
Bài giảng
Giáo dục công dân

Tu tuong Ho chi Minh khai quat ve Văn Hoá

 • 2 năm trước
 • 0
Bài giảng
Giáo dục công dân

Bài 3: Lớp đảng viên mới

 • 3 năm trước
 • 44
Bài giảng
Giáo dục công dân

phong chong tham nhung

 • 3 năm trước
 • 1
Bài giảng
Giáo dục công dân

chiến lược bảo vện tổ quốc việt nam xhcn

 • 3 năm trước
 • 0
Bài giảng
Giáo dục công dân

Trắc nghiệm Lịch sử học thuyết kinh tế

 • 3 năm trước
 • 0
Bài giảng
Giáo dục công dân

bài giảng về ván đề dân tộc

 • 3 năm trước
 • 8
Bài giảng
Giáo dục công dân

Chương V: Học thuyết giá trị - Hàng hóa

 • 3 năm trước
 • 0
Bài giảng
Giáo dục công dân

triet hoc

 • 3 năm trước
 • 0
Bài giảng
Giáo dục công dân

lê văn luyện

 • 4 năm trước
 • 1
Bài giảng
Giáo dục công dân

CHỦ NGHĨA DUY VẬT LỊCH SỬ (TIẾP THEO)

 • 4 năm trước
 • 2
Bài giảng
Bài giảng
Giáo dục công dân

quy luật mâu thuẫn

 • 4 năm trước
 • 27
Bài giảng
Giáo dục công dân

chủ nghĩa duy vật lịch sữ 2 cd15q1

 • 4 năm trước
 • 39
Bài giảng
Giáo dục công dân

chủ nghĩa duy vật lịch sữ 1

 • 4 năm trước
 • 1
Bài giảng
Giáo dục công dân

kỹ năng lắng nghe cd15q1

 • 4 năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Giáo dục công dân

Cặp phạm trù cơ bản nội dung-hình thức

 • 4 năm trước
 • 62
Bài giảng
Giáo dục công dân

BIÊN ĐÔNG

 • 4 năm trước
 • 0
Bài giảng
Giáo dục công dân

KT CHÍNH TRỊ XHXN

 • 4 năm trước
 • 0
Bài giảng
Giáo dục công dân

KTTB CHỦ NGHĨA

 • 4 năm trước
 • 19
Bài giảng
Giáo dục công dân

KTTT

 • 4 năm trước
 • 0
Bài giảng
Giáo dục công dân

mác

 • 4 năm trước
 • 0
Bài giảng
Giáo dục công dân

PP đàm thoại

 • 4 năm trước
 • 0
Bài giảng
Giáo dục công dân

Thi GVG 2012

 • 4 năm trước
 • 1
Bài giảng
Giáo dục công dân

Quy luật giá trị

 • 4 năm trước
 • 40
Bài giảng
Giáo dục công dân

luat hon nhan va gia dinh

 • 4 năm trước
 • 13
Bài giảng
Giáo dục công dân

ý thức xã hội - đời sống tinh thần của con người

 • 4 năm trước
 • 21
Bài giảng
Giáo dục công dân

Luật Kinh Tế.chương 2.haui

 • 4 năm trước
 • 14
Bài giảng
Giáo dục công dân

luật kinh tế.huệ.haui

 • 4 năm trước
 • 13
Bài giảng
Giáo dục công dân

tai nguyen moi truong

 • 4 năm trước
 • 10
Bài giảng
Bài giảng
Giáo dục công dân

gfgff

 • 4 năm trước
 • 0
Bài giảng
Giáo dục công dân

Hình thái KTXH CSCN

 • 5 năm trước
 • 0
Bài giảng
Giáo dục công dân

Câu chuyện Biển Đông

 • 5 năm trước
 • 0
Bài giảng
Giáo dục công dân

Nhận dạng pháp luật hiện nay

 • 5 năm trước
 • 0