TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Giáo dục Công dân 8

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Giáo dục Công dân 8 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Giáo dục Công dân 8 hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
GDCD 8

Ôn tập tiết 16 gdcd 8

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
GDCD 8

Bài 2. Liêm khiết

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
GDCD 8

Bài 10. Tự lập

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
GDCD 8

THẦY CÔ GIÁO GHI NHỚ 20 ĐIỀU Ý NGHĨA

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
GDCD 8

Bài 11. Lao động tự giác và sáng tạo

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
GDCD 8

Bài 11. Lao động tự giác và sáng tạo

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
GDCD 8

Bài 11. Lao động tự giác và sáng tạo

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
GDCD 8

Bài 11. Lao động tự giác và sáng tạo

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
GDCD 8

Bài 11. Lao động tự giác và sáng tạo

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
GDCD 8

Bài 10. Tự lập

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
GDCD 8

Bài 10. Tự lập

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
GDCD 8

Bài 10. Tự lập

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
GDCD 8

Bài 10. Tự lập

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
GDCD 8

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
GDCD 8

Bài 10. TỰ LẬP

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
GDCD 8

Bài 19. Quyền tự do ngôn luận

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
GDCD 8

Bài 11. Lao động tự giác và sáng tạo

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
GDCD 8

Bài 4. Giữ chữ tín

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
GDCD 8

Bài 4. Giữ chữ tín

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
GDCD 8

Bài 4. Giữ chữ tín

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
GDCD 8

Bài 4. Giữ chữ tín

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
GDCD 8

Bài 5. Pháp luật và kỉ luật

 • 5 tháng trước
 • 4
Bài giảng
GDCD 8

Bài 4. Giữ chữ tín

 • 5 tháng trước
 • 2
Bài giảng
GDCD 8

Bài 4. Giữ chữ tín

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
GDCD 8

Bài 4. Giữ chữ tín

 • 5 tháng trước
 • 2
Bài giảng
GDCD 8

Bài 3. Tôn trọng người khác

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
GDCD 8

Bài 14. Phòng, chống nhiễm HIV/AIDS

 • 5 tháng trước
 • 20
Bài giảng
GDCD 8

Bài 3. Tôn trọng người khác

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
GDCD 8

TÀI LIỆU TẬP HUẤN MA TRẬN ĐỀ 2018

 • 5 tháng trước
 • 11
Bài giảng
GDCD 8

Bài 2. Liêm khiết

 • 6 tháng trước
 • 0
Bài giảng
GDCD 8

Bài 1. Tôn trọng lẽ phải

 • 6 tháng trước
 • 0
Bài giảng
GDCD 8

Bài 1. Tôn trọng lẽ phải

 • 6 tháng trước
 • 0