TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Giáo dục Công dân 12

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Giáo dục Công dân 12 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Giáo dục Công dân 12 hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
GDCD 12

Bài 1. Pháp luật và đời sống

 • một tháng trước
 • 3
Bài giảng
GDCD 12

Bài 2. Thực hiện pháp luật

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
GDCD 12

Bài 2. Thực hiện pháp luật

 • một tháng trước
 • 2
Bài giảng
GDCD 12

Bài 1. Pháp luật và đời sống

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
GDCD 12

Bài 7. Công dân với các quyền dân chủ

 • 9 tháng trước
 • 1
Bài giảng
GDCD 12

GDCD 12 tiết 4: Thực hiện pháp luật

 • 9 tháng trước
 • 1
Bài giảng
GDCD 12

dia ly 12 ôn thptqg

 • 10 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
GDCD 12

Bài 7. Công dân với các quyền dân chủ

 • 11 tháng trước
 • 12
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
GDCD 12

Phòng chống tham nhũng

 • một năm trước
 • 35
Bài giảng
Bài giảng
GDCD 12

GDCD bài 12

 • một năm trước
 • 17
Bài giảng
GDCD 12

BÀI 3 LỚP 12 GDCD

 • một năm trước
 • 14
Bài giảng
GDCD 12

Bài 2. Thực hiện pháp luật

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
GDCD 12

Tích hợp liên môn : Bạo hành gia đình

 • một năm trước
 • 23
Bài giảng
GDCD 12

Bài 2. Thực hiện pháp luật

 • một năm trước
 • 19
Bài giảng