TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Giáo dục Công dân

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Giáo dục Công dân và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Giáo dục Công dân hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
GDCD 9

Bài 4. Bảo vệ hoà bình

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
GDCD 7

Bài 9. Xây dựng gia đình văn hoá

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
GDCD 7

Tuơng trợ

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
GDCD 6

Giáo dục Công dân 6

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
GDCD 9

Bài 4. Bảo vệ hoà bình

 • 10 ngày trước
 • 0
Bài giảng
GDCD 6

Bài 8. Sống chan hoà với mọi người

 • 10 ngày trước
 • 0
Bài giảng
GDCD 6

Bài 8. Sống chan hoà với mọi người

 • 10 ngày trước
 • 0
Bài giảng
GDCD 6

Bài 8. Sống chan hoà với mọi người

 • 10 ngày trước
 • 0
Bài giảng
GDCD 7

Bài 9. Xây dựng gia đình văn hoá

 • 10 ngày trước
 • 0
Bài giảng
GDCD 8

Bài 10. Tự lập

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
GDCD 7

Bài 12. Sống và làm việc có kế hoạch

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
GDCD 7

Bài 7. Đoàn kết, tương trợ

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
GDCD 6

Bài 8. Sống chan hoà với mọi người

 • 14 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
GDCD 9

Bài 6. Hợp tác cùng phát triển

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
GDCD 9

Bài 4. Bảo vệ hoà bình

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
GDCD 7

Bài 11 Tự tin

 • 18 ngày trước
 • 0
Bài giảng
GDCD 7

Bài 15. Bảo vệ di sản văn hoá

 • 18 ngày trước
 • 0
Bài giảng
GDCD 8

THẦY CÔ GIÁO GHI NHỚ 20 ĐIỀU Ý NGHĨA

 • 19 ngày trước
 • 0
Bài giảng
GDCD 9

DANH NGÔN VỀ THẦY CÔ GIÁO Ý NGHĨA

 • 19 ngày trước
 • 0
Bài giảng
GDCD 8

Bài 11. Lao động tự giác và sáng tạo

 • 20 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
GDCD 10

Dân ca Nam Bộ

 • 23 ngày trước
 • 0
Bài giảng
GDCD 10

ÔN TẬP

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
GDCD 12

BÀI 8

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
GDCD 12

BÀI 7

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
GDCD 12

BÀI 6

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
GDCD 12

BÀI 5

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
GDCD 12

BÀI 2

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
GDCD 12

BÀI 1

 • 24 ngày trước
 • 0