TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Giáo dục Công dân

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Giáo dục Công dân và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Giáo dục Công dân hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
GDCD - GDNGLL 9

Bài 10. Lí tưởng sống của thanh niên

 • 29 ngày trước
 • 0
Bài giảng
GDCD 9

Bài 10. Lí tưởng sống của thanh niên

 • 29 ngày trước
 • 0
Bài giảng
GDCD - GDNGLL 9

Bài 10. Lí tưởng sống của thanh niên

 • 29 ngày trước
 • 0
Bài giảng
GDCD - GDNGLL 9

BIỂN ĐẢO QUÊ HƯƠNG

 • 29 ngày trước
 • 0
Bài giảng
GDCD - GDNGLL 9

BIỂN ĐẢO QUÊ HƯƠNG

 • 29 ngày trước
 • 0
Bài giảng
GDCD 9

BIỂN ĐẢO QUÊ HƯƠNG

 • 29 ngày trước
 • 0
Bài giảng
GDCD - GDNGLL 9

BIỂN ĐẢO QUÊ HƯƠNG

 • 29 ngày trước
 • 0
Bài giảng
GDCD - GDNGLL 7

Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 7.

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
GDCD - GDNGLL 7

Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 7.

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
GDCD 7

Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 7.

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
GDCD - GDNGLL 7

Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 7.

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
GDCD - GDNGLL 8

Bài 19. Quyền tự do ngôn luận

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
GDCD 8

Bài 19. Quyền tự do ngôn luận

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
GDCD - GDNGLL 8

Bài 19. Quyền tự do ngôn luận

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
GDCD - GDNGLL 8

Bài 19. Quyền tự do ngôn luận

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
GDCD 9

Bài 17. Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
GDCD - GDNGLL 7

Bài 7. Đoàn kết, tương trợ

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
GDCD - GDNGLL 7

Bài 7. Đoàn kết, tương trợ

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
GDCD 7

Bài 7. Đoàn kết, tương trợ

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
GDCD 6

Bài 8. Sống chan hoà với mọi người

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
GDCD - GDNGLL 6

ngoại khóa

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
GDCD 6

ngoại khóa

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
GDCD - GDNGLL 6

ngoại khóa

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
GDCD - GDNGLL 6

ngoại khóa

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
GDCD 10

Bài 16. Tự hoàn thiện bản thân

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
GDCD 9

Bài 8. Năng động, sáng tạo

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
GDCD 9

Bài 8. Năng động, sáng tạo

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Thành lập Nước

Bài 17. Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
GDCD 9

Bài 17. Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
GDCD - GDNGLL 9

Bài 17. Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng