TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Giáo dục Công dân

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Giáo dục Công dân và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Giáo dục Công dân hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
GDCD 11

Bài 14. Chính sách quốc phòng và an ninh

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
GDCD 10

Bài 13. Công dân với cộng đồng

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
GDCD 7

Bài 6. Tôn sư trọng đạo

 • 14 ngày trước
 • 0
Bài giảng
GDCD 9

Bài 6. Hợp tác cùng phát triển

 • 15 ngày trước
 • 0
Bài giảng
GDCD - GDNGLL 6

Bài 1. Tự chăm sóc, rèn luyện thân thể

 • 15 ngày trước
 • 0
Bài giảng
GDCD - GDNGLL 6

Bài 1. Tự chăm sóc, rèn luyện thân thể

 • 15 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
GDCD - GDNGLL 6

Bài 1. Tự chăm sóc, rèn luyện thân thể

 • 15 ngày trước
 • 0
Bài giảng
GDCD 8

Bài 5. Pháp luật và kỉ luật

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
GDCD 7

Bài 5. Yêu thương con người

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
GDCD 7

Bài 4. Đạo đức và kỉ luật

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
GDCD 7

Bài 2. Trung thực

 • 18 ngày trước
 • 0
Bài giảng
GDCD 7

Bài 5. Yêu thương con người

 • 18 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
GDCD 8

Bài 4. Giữ chữ tín

 • 20 ngày trước
 • 0
Bài giảng
GDCD 8

Bài 2. Liêm khiết

 • 21 ngày trước
 • 0
Bài giảng
GDCD 9

Bài 4. Bảo vệ hoà bình

 • 22 ngày trước
 • 0
Bài giảng
GDCD 9

Bài 4. Bảo vệ hoà bình

 • 22 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
GDCD - GDNGLL

Bài 5. Tôn trọng kỉ luật

 • 23 ngày trước
 • 0
Bài giảng
GDCD - GDNGLL

Bài 4. Lễ độ

 • 23 ngày trước
 • 0
Bài giảng
GDCD 9

Bài 4. Bảo vệ hoà bình

 • 23 ngày trước
 • 0
Bài giảng
GDCD 8

Bài 5. Pháp luật và kỉ luật

 • 23 ngày trước
 • 0
Bài giảng
GDCD 9

TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO GDCD 9

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
GDCD 8

Bài 4. Giữ chữ tín

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
GDCD 8

Bài 4. Giữ chữ tín

 • 28 ngày trước
 • 0
Bài giảng
GDCD 6

Bài 2. Siêng năng, kiên trì

 • 29 ngày trước
 • 0