TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Giáo dục Công dân

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Giáo dục Công dân và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Giáo dục Công dân hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
GDCD 6

Bài 15. Quyền và nghĩa vụ học tập

 • 19 ngày trước
 • 0
Bài giảng
GDCD 10

Bài 13. Công dân với cộng đồng

 • 19 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
GDCD 7

Bài 15. Bảo vệ di sản văn hoá

 • 20 ngày trước
 • 0
Bài giảng
GDCD 7

Bài 11. Tự tin

 • 20 ngày trước
 • 0
Bài giảng
GDCD - GDNGLL 6

Bài 17. Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở

 • 21 ngày trước
 • 0
Bài giảng
GDCD - GDNGLL 6

Bài 17. Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở

 • 21 ngày trước
 • 0
Bài giảng
GDCD - GDNGLL 6

Bài 17. Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở

 • 21 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
GD công dân 12

Bài 8. Pháp luật với sự phát triển của công dân

 • 21 ngày trước
 • 0
Bài giảng
GD công dân 12

Bài 8. Pháp luật với sự phát triển của công dân

 • 21 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
GD công dân 11

Bài 11. Chính sách dân số và giải quyết việc làm

 • 21 ngày trước
 • 0
Bài giảng
GD công dân 11

Bài 11. Chính sách dân số và giải quyết việc làm

 • 21 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
GDCD 6

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ HỌC TẬP

 • 26 ngày trước
 • 0
Bài giảng
GDCD 6

Bài 15. Quyền và nghĩa vụ học tập

 • 27 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
GDCD - GDNGLL 8

lop 8 bai 19 Quyền tụ do ngon luận cua công dân

 • 27 ngày trước
 • 0
Bài giảng
GDCD - GDNGLL 8

lop 8 bai 19 Quyền tụ do ngon luận cua công dân

 • 27 ngày trước
 • 0
Bài giảng
GDCD - GDNGLL 8

lop 8 bai 19 Quyền tụ do ngon luận cua công dân

 • 27 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
GDCD 9

Bài 17. Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc

 • 27 ngày trước
 • 0