TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Giáo dục Công dân

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Giáo dục Công dân và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Giáo dục Công dân hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
GDCD 9

Bài 8. Năng động, sáng tạo

 • 10 ngày trước
 • 0
Bài giảng
GDCD 7

Bài 11. Tự tin

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
GDCD - GDNGLL 9

Bài 6. Hợp tác cùng phát triển

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
GDCD - GDNGLL 9

Bài 6. Hợp tác cùng phát triển

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
GDCD - GDNGLL 9

Bài 6. Hợp tác cùng phát triển

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
GDCD 9

Bài 6. Hợp tác cùng phát triển

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
GDCD - GDNGLL 9

Bài 2. Tự chủ

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
GDCD - GDNGLL 9

Bài 2. Tự chủ

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
GDCD - GDNGLL 9

Bài 2. Tự chủ

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
GDCD 9

Bài 2. Tự chủ

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
GDCD 6

Bài 9. Lịch sự, tế nhị

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
GDCD - GDNGLL 6

Bài 9. Lịch sự, tế nhị

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
GDCD - GDNGLL 6

Bài 9. Lịch sự, tế nhị

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
GDCD - GDNGLL 6

Bài 9. Lịch sự, tế nhị

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
GDCD 9

Bài 10. Lí tưởng sống của thanh niên

 • 15 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
GDCD 10

Bài 16. Tự hoàn thiện bản thân

 • 15 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng khác

TRÃI NGHIỆM SÁNG TẠO- CHO ĐI VÀ NHẬN LẠI

 • 19 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
GDCD 7

Bài 12. Sống và làm việc có kế hoạch

 • 22 ngày trước
 • 0
Bài giảng
GDCD 12

bài 6

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
GDCD 12

gdcd 12. bài 6

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng khác

cho di và nhận lại

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
GDCD 6

Bài 11. Mục đích học tập của học sinh

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
GDCD 6

Bài 9. Lịch sự, tế nhị

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
GDCD 8

ngoại khóa

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
GDCD 8

Bài 1. Tôn trọng lẽ phải

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
GDCD 7

Bài 9. Xây dựng gia đình văn hoá

 • một tháng trước
 • 0