TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Giáo dục Công dân

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Giáo dục Công dân và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Giáo dục Công dân hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Bài giảng
GDCD 6

Bài 4. Lễ độ

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
GDCD 10

lop 10 AN TOÀN GIAO THÔNG

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
GDCD 8

Bài 2. Liêm khiết

 • 10 ngày trước
 • 0
Bài giảng
GDCD 9

Bài 6. Hợp tác cùng phát triển

 • 10 ngày trước
 • 0
Bài giảng
GDCD 9

Bài 6. Hợp tác cùng phát triển

 • 10 ngày trước
 • 0
Bài giảng
GDCD 8

Bài 2. Liêm khiết

 • 10 ngày trước
 • 0
Bài giảng
GDCD 10

ngoại khóa : Văn hóa học đường

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
GDCD 9

Bài 1. Chí công vô tư

 • 28 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
GDCD 8

Bài 10. Tự lập

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
GDCD 8

Bài 1. Tôn trọng lẽ phải

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
GDCD - GDNGLL 9

Bài 10. Lí tưởng sống của thanh niên

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
GDCD 9

Bài 10. Lí tưởng sống của thanh niên

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
GDCD - GDNGLL 9

Bài 10. Lí tưởng sống của thanh niên

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
GDCD - GDNGLL 9

BIỂN ĐẢO QUÊ HƯƠNG

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
GDCD - GDNGLL 9

BIỂN ĐẢO QUÊ HƯƠNG

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
GDCD 9

BIỂN ĐẢO QUÊ HƯƠNG

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
GDCD - GDNGLL 9

BIỂN ĐẢO QUÊ HƯƠNG

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
GDCD - GDNGLL 7

Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 7.

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
GDCD - GDNGLL 7

Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 7.

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
GDCD 7

Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 7.

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
GDCD - GDNGLL 7

Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 7.

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
GDCD - GDNGLL 8

Bài 19. Quyền tự do ngôn luận

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
GDCD 8

Bài 19. Quyền tự do ngôn luận

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
GDCD - GDNGLL 8

Bài 19. Quyền tự do ngôn luận

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
GDCD - GDNGLL 8

Bài 19. Quyền tự do ngôn luận

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
GDCD 9

Bài 17. Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
GDCD - GDNGLL 7

Bài 7. Đoàn kết, tương trợ

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
GDCD - GDNGLL 7

Bài 7. Đoàn kết, tương trợ

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
GDCD 7

Bài 7. Đoàn kết, tương trợ

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
GDCD 6

Bài 8. Sống chan hoà với mọi người

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
GDCD - GDNGLL 6

ngoại khóa

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
GDCD 6

ngoại khóa

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
GDCD - GDNGLL 6

ngoại khóa

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
GDCD - GDNGLL 6

ngoại khóa

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
GDCD 10

Bài 16. Tự hoàn thiện bản thân

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng