TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Giáo dục Công dân

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Giáo dục Công dân và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Giáo dục Công dân hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
GDCD 7

Bài 12. Sống và làm việc có kế hoạch

 • 29 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
GDCD 11

Bài 8. Chủ nghĩa xã hội

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
GDCD 11

Bài 8. Chủ nghĩa xã hội

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
GDCD 6

Bài 11. Mục đích học tập của học sinh

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
GDCD 6

Bài 11. Mục đích học tập của học sinh

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
GDCD 10

Công dân với cộng đồng Tiết 1

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
GDCD 7

Bài 7. Đoàn kết, tương trợ

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
GDCD 7

Bài 9. Xây dựng gia đình văn hoá

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
GDCD 9

Bài 6. Hợp tác cùng phát triển

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
GDCD 10

GDCD 10_ lợi ích, tác hại game online

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
GDCD 10

trẻ em

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
GDCD 10

Giao thông

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
GDCD 7

Sống và làm việc có kế hoạch

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
GDCD 9

Bài 8. Năng động, sáng tạo

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
GDCD 9

Bài 17. Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
GDCD 9

Bài 6. Hợp tác cùng phát triển

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
GDCD 9

Bài 4. Bảo vệ hoà bình

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
GDCD 9

Bài 10. Lí tưởng sống của thanh niên

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
GDCD 12

Bài 3. Công dân bình đẳng trước pháp luật

 • một tháng trước
 • 0