TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Excel

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Excel và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Excel hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Bài giảng
Excel

bang tinh Excel

 • 2 năm trước
 • 20
Bài giảng
Excel

Hướng dẫn định dạng văn bản

 • 3 năm trước
 • 0
Bài giảng
Excel

Bài giảng excel hay

 • 3 năm trước
 • 1
Bài giảng
Excel

đuổi hình bắt chữ

 • 3 năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Excel

hàm ký tự

 • 4 năm trước
 • 0
Bài giảng
Excel

MỘT SỐ MẸO KHI TRÌNH CHIẾU

 • 4 năm trước
 • 0
Bài giảng
Excel

HÀM CHOOSE RẤT HAY DÙNG TRONG EXCEL

 • 4 năm trước
 • 0
Bài giảng
Excel

Hàm Excel rất cần cho Giáo Viên

 • 4 năm trước
 • 1
Bài giảng
Bài giảng
Excel

PHẦN MỀM NHẬP ĐIỂM LỚP 4&5

 • 4 năm trước
 • 0
Bài giảng
Excel

BANG DIEM TIEU HOC TU DONG

 • 4 năm trước
 • 0
Bài giảng
Excel

BANG DIEM TU DONG LOP 4 & 5

 • 4 năm trước
 • 0
Bài giảng
Excel

BANG DIEM TU DONG LOP 3

 • 4 năm trước
 • 9
Bài giảng
Excel

BANG DIEM TU DONG LOP 2

 • 4 năm trước
 • 0
Bài giảng
Excel

BANG DIEM TU DONG LOP 1

 • 4 năm trước
 • 13
Bài giảng
Excel

SO DIEM THPT (Rat Hay)

 • 4 năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Excel

bai giang excel

 • 4 năm trước
 • 0
Bài giảng
Excel

Tiện ích sắp phòng thi trong Excel

 • 4 năm trước
 • 1
Bài giảng
Excel

Các hàm trong excel

 • 4 năm trước
 • 17
Bài giảng
Excel

kế hoạch kiẻm định 2014

 • 5 năm trước
 • 0
Bài giảng
Excel

Đổi năm dương lịch ra âm lịch

 • 5 năm trước
 • 0
Bài giảng
Excel

LICH BĐ SEAGAMES TỰ ĐỘNG

 • 5 năm trước
 • 8
Bài giảng
Excel

Các hàm tôg dụng trong Excel

 • 5 năm trước
 • 0
Bài giảng
Excel

DLPC13 -14 LTT

 • 5 năm trước
 • 0
Bài giảng
Excel

công thứcvà hàm

 • 5 năm trước
 • 0
Bài giảng
Excel

bo de tin hoc nghe

 • 5 năm trước
 • 17
Bài giảng
Bài giảng
Excel

giao an hoa 8

 • 5 năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Excel

Tính điểm tổng kết môn học

 • 5 năm trước
 • 0
Bài giảng
Excel

Bai giang Excel 2003

 • 5 năm trước
 • 2
Bài giảng
Excel

câu hỏi ôn tập exel

 • 5 năm trước
 • 1
Bài giảng
Excel

excel nâng cao mới

 • 5 năm trước
 • 0
Bài giảng
Excel

Giáo án Excel văn phòng

 • 6 năm trước
 • 0
Bài giảng
Excel

CÁC TIỆN ÍCH CHO EXCEL

 • 6 năm trước
 • 10
Bài giảng
Excel

bai tap

 • 6 năm trước
 • 0
Bài giảng
Excel

bai tap 60

 • 6 năm trước
 • 11
Bài giảng
Excel

bai tap 9

 • 6 năm trước
 • 0
Bài giảng
Excel

bai tap 7

 • 6 năm trước
 • 0
Bài giảng
Excel

bai tap 6

 • 6 năm trước
 • 0
Bài giảng
Excel

bai tap 4

 • 6 năm trước
 • 24
Bài giảng
Excel

bai tap 3

 • 6 năm trước
 • 0
Bài giảng
Excel

bai tap 2

 • 6 năm trước
 • 0
Bài giảng
Excel

bai tap 1

 • 6 năm trước
 • 7
Bài giảng
Excel

Microsoft Excel nâng cao

 • 6 năm trước
 • 7