TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Địa lí 10

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Địa lí 10 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Địa lí 10 hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Địa lí 10

Bài 12. Sự phân bố khí áp. Một số loại gió chính

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Địa lí 10

Bài 12. Sự phân bố khí áp. Một số loại gió chính

 • một tháng trước
 • 1
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Địa lí 10

Bài 32. Địa lí các ngành công nghiệp

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Địa lí 10

Địa lí 10. Bài 32. Địa lí các ngành công nghiệp

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Địa lí 10

ma trận đề kiểm tra địa 11

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Địa lí 10

thuyết trình Tổ 1

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Địa lí 10

Bài 32. Địa lí các ngành công nghiệp

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Địa lí 10

Bài 37. Địa lí các ngành giao thông vận tải

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Địa lí 10

Bài 41. Môi trường và tài nguyên thiên nhiên

 • 3 tháng trước
 • 1
Bài giảng
Bài giảng
Địa lí 10

Bài 40. Địa lí ngành thương mại

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Địa lí 10

Bài 1. Các phép chiếu hình bản đồ cơ bản

 • 3 tháng trước
 • 1
Bài giảng
Địa lí 10

Bài 39. Địa lí ngành thông tin liên lạc

 • 6 tháng trước
 • 0