TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Địa lí

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Địa lí và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Địa lí hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Địa lí 8

Bài 31. Đặc điểm khí hậu Việt Nam

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Địa lí 7

Bài 19. Môi trường hoang mạc

 • 10 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Địa lí 7

Bài 1. Dân số

 • 10 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Địa lí 11

Bài 10. Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc)

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Địa lí 6

Bài 3. Tỉ lệ bản đồ

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Địa lí 11

Bài 11. Khu vực Đông Nam Á

 • 21 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Địa lí 8

Bài 44. Thực hành: Tìm hiểu địa phương

 • 22 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Địa lí 11

Bài 9. Nhật Bản

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Địa lí 9

Bài 12. Sự phát triển và phân bố công nghiệp

 • 28 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Địa lí 9

Bài 8. Sự phát triển và phân bố nông nghiệp

 • 29 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Địa lí 9

Bài 2. Dân số và gia tăng dân số

 • 29 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Địa lí 8

Bài 1. Vị trí địa lí, địa hình và khoáng sản

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Địa lí 7

Bài 45. Kinh tế Trung và Nam Mĩ (tiếp theo)

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Địa lí 6

Bài 22. Các đới khí hậu trên Trái Đất

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Địa lí 6

Bài 3. Tỉ lệ bản đồ

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Địa lí 6

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỊA LÝ 6 KỲ II

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Địa lí 11

Bài 11. Khu vực Đông Nam Á

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Địa lí 7

Bài 35. Khái quát châu Mĩ

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Địa lí 8

chuyên đề kĩ năng bản đồ

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Địa lí 7

Bài 55. Kinh tế châu Âu

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Địa lý 7

Bài 55. Kinh tế châu Âu

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Địa lí 7

Bài 45. Kinh tế Trung và Nam Mĩ (tiếp theo)

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Địa lý 7

Bài 45. Kinh tế Trung và Nam Mĩ (tiếp theo)

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Địa lí 7

Bài 54. Dân cư, xã hội châu Âu

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Địa lý 7

Bài 54. Dân cư, xã hội châu Âu

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Địa lí 10

Bài 41. Môi trường và tài nguyên thiên nhiên

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Địa lí 9

Địa lí tỉnh Đăk Lăk

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Địa lý 6

Bài 20. Hơi nước trong không khí. Mưa

 • 3 tháng trước
 • 0