TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Công nghệ thông tin (CĐ-ĐH)

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Công nghệ thông tin (CĐ-ĐH) và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Công nghệ thông tin (CĐ-ĐH) hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Công nghệ thông tin

Triền khai ứng dụng Veeam

 • 10 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ thông tin

game

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ thông tin

Dịch vụ DHCP

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin (CĐ-ĐH).

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ thông tin

BT violet NVSP GV K17

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ thông tin

bài thuyết trình về mạch khuếch đại thuật toán

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ thông tin

PowerBuilder 10 - La Historia

 • 6 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ thông tin

HÀNG ĐỢI

 • 6 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ thông tin

AN TOAN VA BAO MAT THONG TIN

 • 6 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ thông tin

CSDL1

 • 6 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ thông tin

Quản lý quan hệ khách hàng

 • 7 tháng trước
 • 2
Bài giảng
Bài giảng
Công nghệ thông tin

Ứng dụng AI trong thực tế

 • 9 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ thông tin

KHÁI QUÁT VỀ OPAC VÀ OPAC CỦA TV ĐH KHXH&NV ĐHQG TPHCM

 • 10 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ thông tin

khí cụ điện

 • 10 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ thông tin

Bài giảng tin văn phòng 2007

 • 11 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ thông tin

Slide bảo vệ luận văn Thạc sỹ An toàn bảo mật thông tin

 • một năm trước
 • 3
Bài giảng
Công nghệ thông tin

Tấn công APT

 • một năm trước
 • 3
Bài giảng
Công nghệ thông tin

Môn PTTKHT. Hệ thống quản lý Học sinh THPT

 • một năm trước
 • 7
Bài giảng
Công nghệ thông tin

Kich bản bài giảng e-learning Bài 11- Kiểu mảng (tiết 1)

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin (CĐ-ĐH) - Môn ứng dụng CNTT trong Dạy học

 • một năm trước
 • 6
Bài giảng
Công nghệ thông tin

Impact of Information Technology on education

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ thông tin

 • một năm trước
 • 2
Bài giảng
Công nghệ thông tin

autograp

 • một năm trước
 • 7
Bài giảng
Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin (CĐ-ĐH),đề án tốt nghiệp đại học.

 • một năm trước
 • 1
Bài giảng
Công nghệ thông tin

dành cho các bạn học cd dh

 • một năm trước
 • 1
Bài giảng
Công nghệ thông tin

Khảo sát

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ thông tin

Trắc địa

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ thông tin

Báu đẹp trai

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ thông tin

Báu

 • một năm trước
 • 5
Bài giảng
Công nghệ thông tin

Báu

 • một năm trước
 • 4
Bài giảng
Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin (CĐ-ĐH).

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ thông tin

Khai phá dữ liệu - Chương 5 - ThS. Nguyễn Vương Thịnh

 • 2 năm trước
 • 10
Bài giảng
Công nghệ thông tin

KKhai phá dữ liệu - Chương 4 - ThS. Nguyễn Vương Thịnh

 • 2 năm trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ thông tin

Khai phá dữ liệu - Chương 3 - ThS. Nguyễn Vương Thịnh

 • 2 năm trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ thông tin

Khai phá dữ liệu - Chương 2 - ThS. Nguyễn Vương Thịnh

 • 2 năm trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ thông tin

Khai phá dữ liệu - Chương 1 - ThS. Nguyễn Vương Thịnh

 • 2 năm trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ thông tin

Cơ sở dữ liệu - Chương 6 - ThS. Nguyễn Vương Thịnh

 • 2 năm trước
 • 16
Bài giảng
Công nghệ thông tin

Cơ sở dữ liệu - Chương 5 - ThS. Nguyễn Vương Thịnh

 • 2 năm trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ thông tin

Cơ sở dữ liệu - Chương 4 - ThS. Nguyễn Vương Thịnh

 • 2 năm trước
 • 13
Bài giảng
Công nghệ thông tin

Cơ sở dữ liệu - Chương 3 - ThS. Nguyễn Vương Thịnh

 • 2 năm trước
 • 18
Bài giảng
Công nghệ thông tin

Cơ sở dữ liệu - Chương 2 - ThS. Nguyễn Vương Thịnh

 • 2 năm trước
 • 14
Bài giảng
Công nghệ thông tin

Cơ sở dữ liệu - Chương 1 - ThS. Nguyễn Vương Thịnh

 • 2 năm trước
 • 25
Bài giảng
Bài giảng
Công nghệ thông tin

CÁP ĐỒNG TRỤC

 • 3 năm trước
 • 19
Bài giảng
Tin học

Tìm hiểu MS OFFICE 2007

 • 3 năm trước
 • 0
Bài giảng
Tin học

Bài giảng hàm VLOOKUP

 • 3 năm trước
 • 3
Bài giảng
Công nghệ thông tin

Toán Rời Rạc - Chương 1: Cơ Sở Logic

 • 3 năm trước
 • 7
Bài giảng
Công nghệ thông tin

Footnote and endnote

 • 3 năm trước
 • 32
Bài giảng
Công nghệ thông tin

Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa MacLe

 • 3 năm trước
 • 0