TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Công nghệ thông tin (CĐ-ĐH)

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Công nghệ thông tin (CĐ-ĐH) và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Công nghệ thông tin (CĐ-ĐH) hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Công nghệ thông tin

Slide bảo vệ luận văn Thạc sỹ An toàn bảo mật thông tin

 • 3 tháng trước
 • 3
Bài giảng
Công nghệ thông tin

Tấn công APT

 • 5 tháng trước
 • 3
Bài giảng
Công nghệ thông tin

Môn PTTKHT. Hệ thống quản lý Học sinh THPT

 • 6 tháng trước
 • 7
Bài giảng
Công nghệ thông tin

Kich bản bài giảng e-learning Bài 11- Kiểu mảng (tiết 1)

 • 6 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Công nghệ thông tin

Impact of Information Technology on education

 • 6 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ thông tin

 • 7 tháng trước
 • 2
Bài giảng
Công nghệ thông tin

autograp

 • 7 tháng trước
 • 7
Bài giảng
Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin (CĐ-ĐH),đề án tốt nghiệp đại học.

 • 8 tháng trước
 • 1
Bài giảng
Công nghệ thông tin

dành cho các bạn học cd dh

 • 10 tháng trước
 • 1
Bài giảng
Công nghệ thông tin

Khảo sát

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ thông tin

Trắc địa

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ thông tin

Báu đẹp trai

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ thông tin

Báu

 • một năm trước
 • 5
Bài giảng
Công nghệ thông tin

Báu

 • một năm trước
 • 4
Bài giảng
Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin (CĐ-ĐH).

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ thông tin

Khai phá dữ liệu - Chương 5 - ThS. Nguyễn Vương Thịnh

 • một năm trước
 • 10
Bài giảng
Công nghệ thông tin

KKhai phá dữ liệu - Chương 4 - ThS. Nguyễn Vương Thịnh

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ thông tin

Khai phá dữ liệu - Chương 3 - ThS. Nguyễn Vương Thịnh

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ thông tin

Khai phá dữ liệu - Chương 2 - ThS. Nguyễn Vương Thịnh

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ thông tin

Khai phá dữ liệu - Chương 1 - ThS. Nguyễn Vương Thịnh

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ thông tin

Cơ sở dữ liệu - Chương 6 - ThS. Nguyễn Vương Thịnh

 • một năm trước
 • 16
Bài giảng
Công nghệ thông tin

Cơ sở dữ liệu - Chương 5 - ThS. Nguyễn Vương Thịnh

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ thông tin

Cơ sở dữ liệu - Chương 4 - ThS. Nguyễn Vương Thịnh

 • một năm trước
 • 13
Bài giảng
Công nghệ thông tin

Cơ sở dữ liệu - Chương 3 - ThS. Nguyễn Vương Thịnh

 • một năm trước
 • 18
Bài giảng
Công nghệ thông tin

Cơ sở dữ liệu - Chương 2 - ThS. Nguyễn Vương Thịnh

 • một năm trước
 • 14
Bài giảng
Công nghệ thông tin

Cơ sở dữ liệu - Chương 1 - ThS. Nguyễn Vương Thịnh

 • một năm trước
 • 25
Bài giảng
Bài giảng
Công nghệ thông tin

CÁP ĐỒNG TRỤC

 • 2 năm trước
 • 19
Bài giảng
Công nghệ thông tin

Toán Rời Rạc - Chương 1: Cơ Sở Logic

 • 2 năm trước
 • 7
Bài giảng
Công nghệ thông tin

Footnote and endnote

 • 2 năm trước
 • 32
Bài giảng
Công nghệ thông tin

Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa MacLe

 • 2 năm trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ thông tin

Thiết kế và trình bày báo cáo ở dạng trình chiếu

 • 2 năm trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ thông tin

GIới Thiệu Các Chức Năng Chính Của Phần Mềm Violet 1.8

 • 3 năm trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ thông tin

INTERNET VÀ CÁC DỊCH VỤ TRÊN INTERNET

 • 3 năm trước
 • 12
Bài giảng
Công nghệ thông tin

MS Word

 • 3 năm trước
 • 11
Bài giảng
Công nghệ thông tin

All in one

 • 3 năm trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ thông tin

Kết nối Internet

 • 3 năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Công nghệ thông tin

Tin học đại cương: TRUYỀN THÔNG - VIỄN THÔNG

 • 3 năm trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ thông tin

Chapter7

 • 3 năm trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ thông tin

Bài giảng môn Cơ sở dữ liệu

 • 3 năm trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ thông tin

bai giang linux

 • 3 năm trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ thông tin

spss

 • 3 năm trước
 • 17
Bài giảng
Công nghệ thông tin

spss

 • 3 năm trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ thông tin

spss

 • 3 năm trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ thông tin

spss

 • 3 năm trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ thông tin

SPSS

 • 3 năm trước
 • 17
Bài giảng
Công nghệ thông tin

Tìm hiểu về Ubuntu

 • 3 năm trước
 • 0