TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Công nghệ Công nghệ 8

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Công nghệ Công nghệ 8 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Công nghệ Công nghệ 8 hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Công nghệ 8

Bài 33. An toàn điện

 • 6 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Công nghệ 8

Tiết 21. Cưa và dũa kim loại

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 8

Bài 27. Mối ghép động

 • 15 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Công nghệ 8

Bài 18. Vật liệu cơ khí

 • 19 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 8

Truyền chuyển động

 • 22 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 8

Bài 27. Mối ghép động

 • 26 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 8

Bài 20. Dụng cụ cơ khí

 • 28 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 8

Bài 26. Mối ghép tháo được

 • 29 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Công nghệ 8

Tiết 22. Khái niệm về chi tiết máy và lắp ghép

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 8

Bài 20. Dụng cụ cơ khí

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 8

Bài 18. Vật liệu cơ khí

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 8

Bài 24. Khái niệm về chi tiết máy và lắp ghép

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 8

Bài 21. Cưa và đục kim loại

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Công nghệ 8

Bài 24. Khái niệm về chi tiết máy và lắp ghép

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 8

Bài 24. Khái niệm về chi tiết máy và lắp ghép

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 8

Bài 24. Khái niệm về chi tiết máy và lắp ghép

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Công nghệ 8

Bài 20. Dụng cụ cơ khí

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 8

Bài 30. Biến đổi chuyển động

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Công nghệ 8

Bài 9. Bản vẽ chi tiết

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 8

Bài 22. Dũa và khoan kim loại

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 8

Bài 20. Dụng cụ cơ khí

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 8

Bài 24. Khái niệm về chi tiết máy và lắp ghép

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 8

Bài 18. Vật liệu cơ khí

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Công nghệ 8

Bài 13. Bản vẽ lắp

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 8

Bài 11. Biểu diễn ren

 • 2 tháng trước
 • 1
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Công nghệ 8

Bài 33. An toàn điện

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 8

Bài 15. Bản vẽ nhà

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 8

Bài 13. Bản vẽ lắp

 • 2 tháng trước
 • 1
Bài giảng
Công nghệ 8

Bài 13. Bản vẽ lắp

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 8

Bài 4. Bản vẽ các khối đa diện

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Công nghệ 8

Bài 9. Bản vẽ chi tiết

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 8

Bài 11. Biểu diễn ren

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Công nghệ 8

Bài 11. Biểu diễn ren

 • 2 tháng trước
 • 0