TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Công nghệ 9

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Công nghệ 9 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Công nghệ 9 hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Lắp đặt mạch điện trong nhà

Bài 6. Thực hành: Lắp mạch điện bảng điện

 • 23 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lắp đặt mạch điện trong nhà

Bài 6. Thực hành: Lắp mạch điện bảng điện

 • 23 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lắp đặt mạch điện trong nhà

Bài 6. Thực hành: Lắp mạch điện bảng điện

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lắp đặt mạch điện trong nhà

Bài 5. Thực hành: Nối dây dẫn điện

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lắp đặt mạch điện trong nhà

Bài 4. Thực hành: Sử dụng đồng hồ đo điện

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lắp đặt mạch điện trong nhà

Bài 3. Dụng cụ dùng trong lắp đặt mạng điện

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lắp đặt mạch điện trong nhà

Bài 2. Vật liệu điện dùng trong lắp đặt mạng điện trong nhà

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lắp đặt mạch điện trong nhà

Bài 1. Giới thiệu nghề điện dân dụng

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lắp đặt mạch điện trong nhà

Bài 6. Thực hành: Lắp mạch điện bảng điện

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Nấu ăn

Bài 1. Giới thiệu nghề nấu ăn

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lắp đặt mạch điện trong nhà

Bài 3. Dụng cụ dùng trong lắp đặt mạng điện

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lắp đặt mạch điện trong nhà

Bài 11. Lắp đặt dây dẫn của mạng điện trong nhà

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lắp đặt mạch điện trong nhà

Bài 4. Thực hành: Sử dụng đồng hồ đo điện

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lắp đặt mạch điện trong nhà

Bài 4. Thực hành: Sử dụng đồng hồ đo điện

 • 2 tháng trước
 • 4
Bài giảng
Lắp đặt mạch điện trong nhà

Bài 1. Giới thiệu nghề điện dân dụng

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Trồng cây ăn quả

Trồng cây ăn quả 9.

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lắp đặt mạch điện trong nhà

Bài 5. Thực hành: Nối dây dẫn điện

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Nấu ăn

nấu ăn

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lắp đặt mạch điện trong nhà

Bài 4. Thực hành: Sử dụng đồng hồ đo điện

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lắp đặt mạch điện trong nhà

Bài 3. Dụng cụ dùng trong lắp đặt mạng điện

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Cắt may

Cắt may 11

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lắp đặt mạch điện trong nhà

Bài 3. Dụng cụ dùng trong lắp đặt mạng điện

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lắp đặt mạch điện trong nhà

Bài 1. Giới thiệu nghề điện dân dụng

 • 3 tháng trước
 • 27
Bài giảng
Lắp đặt mạch điện trong nhà

Bài 2. Vật liệu điện dùng trong lắp đặt mạng điện trong nhà

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lắp đặt mạch điện trong nhà

lap dat mang dien trong nha 9

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lắp đặt mạch điện trong nhà

Bài 1. Giới thiệu nghề điện dân dụng

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lắp đặt mạch điện trong nhà

Tai nạn giao thông

 • 7 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lắp đặt mạch điện trong nhà

CÔNG NGHỆ 9 HK II

 • 7 tháng trước
 • 5
Bài giảng
Lắp đặt mạch điện trong nhà

sơ đồ tư duy cn 9

 • 7 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lắp đặt mạch điện trong nhà

Bài 6. Thực hành: Lắp mạch điện bảng điện

 • 8 tháng trước
 • 2
Bài giảng
Lắp đặt mạch điện trong nhà

Bài 10. Thực hành: Lắp mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn

 • 8 tháng trước
 • 4
Bài giảng
Trồng cây ăn quả

Bài 10. Kĩ thuật trồng cây xoài

 • 8 tháng trước
 • 1
Bài giảng
Lắp đặt mạch điện trong nhà

Bài 11. Lắp đặt dây dẫn của mạng điện trong nhà

 • 8 tháng trước
 • 2
Bài giảng
Lắp đặt mạch điện trong nhà

Bài 11. Lắp đặt dây dẫn của mạng điện trong nhà

 • 9 tháng trước
 • 2
Bài giảng
Lắp đặt mạch điện trong nhà

Bài 10. Thực hành: Lắp mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn

 • 9 tháng trước
 • 2
Bài giảng
Bài giảng
Lắp đặt mạch điện trong nhà

Bài 7. Thực hành: Lắp mạch điện đèn ống huỳnh quang

 • 10 tháng trước
 • 1
Bài giảng
Lắp đặt mạch điện trong nhà

Bài 6. Thực hành: Lắp mạch điện bảng điện

 • 10 tháng trước
 • 1
Bài giảng
Lắp đặt mạch điện trong nhà

Bài 10. Thực hành: Lắp mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn

 • 10 tháng trước
 • 1
Bài giảng
Lắp đặt mạch điện trong nhà

Bài 8. Thực hành: Lắp mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn

 • 10 tháng trước
 • 59
Bài giảng
Lắp đặt mạch điện trong nhà

Bài 9. Thực hành: Lắp mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển một đèn

 • 10 tháng trước
 • 1
Bài giảng
Lắp đặt mạch điện trong nhà

Bài 7. Thực hành: Lắp mạch điện đèn ống huỳnh quang

 • 11 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lắp đặt mạch điện trong nhà

Bài 6. Thực hành: Lắp mạch điện bảng điện

 • một năm trước
 • 37
Bài giảng
Cắt may

cắt may

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Lắp đặt mạch điện trong nhà

Bài 6. Thực hành: Lắp mạch điện bảng điện

 • một năm trước
 • 62
Bài giảng
Lắp đặt mạch điện trong nhà

Bài 6. Thực hành: Lắp mạch điện bảng điện

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Lắp đặt mạch điện trong nhà

Bài 5. Thực hành: Nối dây dẫn điện

 • một năm trước
 • 0