TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Công nghệ 9

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Công nghệ 9 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Công nghệ 9 hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Lắp đặt mạch điện trong nhà

Bài 4. Thực hành: Sử dụng đồng hồ đo điện

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lắp đặt mạch điện trong nhà

Bài 5. Thực hành: Nối dây dẫn điện

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lắp đặt mạch điện trong nhà

Bài 1. Giới thiệu nghề điện dân dụng

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lắp đặt mạch điện trong nhà

Bài 8. Thực hành: Lắp mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Lắp đặt mạch điện trong nhà

Lắp đặt mạng điện trong nhà 9

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lắp đặt mạch điện trong nhà

Bài 6. Thực hành: Lắp mạch điện bảng điện

 • 15 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lắp đặt mạch điện trong nhà

Bài 6. Thực hành: Lắp mạch điện bảng điện

 • 15 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lắp đặt mạch điện trong nhà

Bài 8. Thực hành: Lắp mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn

 • 21 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lắp đặt mạch điện trong nhà

Bài 3. Dụng cụ dùng trong lắp đặt mạng điện

 • 21 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lắp đặt mạch điện trong nhà

Bài 12. Kiểm tra an toàn mạng điện trong nhà

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Nấu ăn

Bài 1. Giới thiệu nghề nấu ăn

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Nấu ăn

Bài 1. Giới thiệu nghề nấu ăn

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lắp đặt mạch điện trong nhà

Bài 12. Kiểm tra an toàn mạng điện trong nhà

 • 6 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lắp đặt mạch điện trong nhà

Bài 11. Lắp đặt dây dẫn của mạng điện trong nhà

 • 6 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lắp đặt mạch điện trong nhà

Bài 11. Lắp đặt dây dẫn của mạng điện trong nhà

 • 6 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lắp đặt mạch điện trong nhà

Bài 11. Lắp đặt dây dẫn của mạng điện trong nhà

 • 7 tháng trước
 • 4
Bài giảng
Lắp đặt mạch điện trong nhà

Bài 12. Kiểm tra an toàn mạng điện trong nhà

 • 7 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lắp đặt mạch điện trong nhà

Bài 11. Lắp đặt dây dẫn của mạng điện trong nhà

 • 7 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Trồng cây ăn quả

Bài 10. Kĩ thuật trồng cây xoài

 • 7 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lắp đặt mạch điện trong nhà

Bài 6. Thực hành: Lắp mạch điện bảng điện

 • 7 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lắp đặt mạch điện trong nhà

Bài 8. Thực hành: Lắp mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn

 • 8 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lắp đặt mạch điện trong nhà

Bài 9 tiết 1

 • 8 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lắp đặt mạch điện trong nhà

Bài 8. Thực hành: Lắp mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn

 • 8 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Lắp đặt mạch điện trong nhà

BÀI THỰC HÀNH CN LỚP 9 LẮP MẠCH ĐIỆN 2 CT 2 CỰC ĐK 2 ĐÈN

 • 8 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lắp đặt mạch điện trong nhà

Bài 10. Thực hành: Lắp mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn

 • 8 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lắp đặt mạch điện trong nhà

Bài 7. Thực hành: Lắp mạch điện đèn ống huỳnh quang

 • 8 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lắp đặt mạch điện trong nhà

Bài 7. Thực hành: Lắp mạch điện đèn ống huỳnh quang

 • 9 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Trồng cây ăn quả

Bài 10. Kĩ thuật trồng cây xoài

 • 9 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Lắp đặt mạch điện trong nhà

Bài 7. Thực hành: Lắp mạch điện đèn ống huỳnh quang

 • 9 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 9

GIỚI THIỆU NGỀ LÀM HOA, CĂM HOA

 • 9 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 9

GIỚI THIỆU NGỀ LÀM HOA, CĂM HOA

 • 9 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 9

GIỚI THIỆU NGỀ LÀM HOA, CĂM HOA

 • 9 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 9

GIỚI THIỆU NGỀ LÀM HOA, CĂM HOA

 • 9 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lắp đặt mạch điện trong nhà

Bài 6. Thực hành: Lắp mạch điện bảng điện

 • 9 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lắp đặt mạch điện trong nhà

Bài 5. Thực hành: Nối dây dẫn điện

 • 9 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lắp đặt mạch điện trong nhà

Bài 10. Thực hành: Lắp mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn

 • 9 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lắp đặt mạch điện trong nhà

Bài 6. Thực hành: Lắp mạch điện bảng điện

 • 11 tháng trước
 • 0