TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Công nghệ 8

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Công nghệ 8 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Công nghệ 8 hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Công nghệ 8

Bài 2. Hình chiếu

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Công nghệ 8

Bài 25

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 8

Bài 48. Sử dụng hợp Ií điện năng

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 8

Bài 48. Sử dụng hợp Ií điện năng

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 8

Bài 48. Sử dụng hợp Ií điện năng

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Công nghệ 8

Bài 46. Máy biến áp một pha

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 8

Bài 46. Máy biến áp một pha

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 8

Bài 46. Máy biến áp một pha

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Công nghệ 8

Bài 58. Thiết kế mạch điện

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Công nghệ 8

Bài 55. Sơ đồ điện

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 8

Bài 55. Sơ đồ điện

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 8

Bài 54. Thực hành - cầu chì.

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 8

Bài 46. Máy biến áp một pha

 • 5 tháng trước
 • 1
Bài giảng
Công nghệ 8

Bài 40. Thực hành - Đèn ống huỳnh quang

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 8

Bài 40. Thực hành - Đèn ống huỳnh quang

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 8

Bài 40. Thực hành - Đèn ống huỳnh quang

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 8

Bài 40. Thực hành - Đèn ống huỳnh quang

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Công nghệ 8

Bài 45. Thực hành - Quạt điện

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Công nghệ 8

Bài 18. Vật liệu cơ khí

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 8

Bài 26. Mối ghép tháo được

 • 6 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 8

Bài 40. Thực hành - Đèn ống huỳnh quang

 • 6 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 8

Bài 40. Thực hành - Đèn ống huỳnh quang

 • 6 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 8

Bài 40. Thực hành - Đèn ống huỳnh quang

 • 6 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 8

Bài 40. Thực hành - Đèn ống huỳnh quang

 • 6 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 8

Bài 46. Máy biến áp một pha

 • 6 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Công nghệ 8

Bài 54. Thực hành - cầu chì.

 • 7 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 8

Bài 29. Truyền chuyển động

 • 7 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Công nghệ 8

Bài 33. An toàn điện

 • 7 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Công nghệ 8

Bài 39. Đèn huỳnh quang

 • 7 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 8

Bài 28. Thực hành - Ghép nối chi tiết

 • 7 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 8

Bài 30. Biến đổi chuyển động

 • 8 tháng trước
 • 0