TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Công nghệ 7

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Công nghệ 7 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Công nghệ 7 hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Bài giảng
Công nghệ 7

Bài 13. Phòng trừ sâu, bệnh hại

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Công nghệ 7

Bài 34. Nhân giống vật nuôi

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 7

Bài 38. Vai trò của thức ăn đối với vật nuôi

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 7

trò chơi chiếc nón kì diệu

 • 15 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Công nghệ 7

Bài 46. Phòng, trị bệnh cho vật nuôi

 • 21 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 7

Bài 28. Khai thác rừng

 • 22 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 7

Bài 29. Bảo vệ và khoanh nuôi rừng

 • 22 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 7

Bài 30. Vai trò và nhiệm vụ phát triển chăn nuôi

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 7

Bài 37. Thức ăn vật nuôi

 • 25 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 7

Bài 37. Thức ăn vật nuôi

 • 25 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 7

Bài 34. Nhân giống vật nuôi

 • 25 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 7

Bài 30. Vai trò và nhiệm vụ phát triển chăn nuôi

 • 25 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 7

Bài 29. Bảo vệ và khoanh nuôi rừng

 • 25 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Công nghệ 7

cong nghe 7

 • 27 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 7

Bài 37. Thức ăn vật nuôi

 • 29 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Công nghệ 7

Bài 15. Làm đất và bón phân lót

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 7

Bài 34. Nhân giống vật nuôi

 • một tháng trước
 • 1
Bài giảng
Công nghệ 7

Bài 16. Gieo trồng cây nông nghiệp

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 7

Bài 30. Vai trò và nhiệm vụ phát triển chăn nuôi

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 7

Bài 28. Khai thác rừng

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 7

Bài 27. Chăm sóc rừng sau khi trồng

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 7

Bài 26. Trồng cây rừng

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Công nghệ 7

Bài 13. Phòng trừ sâu, bệnh hại

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 7

Bài 12. Sâu, bệnh hại cây trồng

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 7

Bài 45. Nuôi dưỡng và chăm sóc các loại vật nuôi

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 7

Bài 13. phòng trư sâu bệnh hại

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 7

Bài 27. Chăm sóc rừng sau khi trồng

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 7

Bài 37. Thức ăn vật nuôi

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 7

Bài 27. Chăm sóc rừng sau khi trồng

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Công nghệ 7

Bài 16. Gieo trồng cây nông nghiệp

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 7

Bài 16. Gieo trồng cây nông nghiệp

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 7

Bài 16. Gieo trồng cây nông nghiệp

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 7

Bài 16. Gieo trồng cây nông nghiệp

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng