TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Công nghệ 7

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Công nghệ 7 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Công nghệ 7 hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Bài giảng
Công nghệ 7

Bài 19. Các biện pháp chăm sóc cây trồng

 • một tháng trước
 • 2
Bài giảng
Công nghệ 7

Bài 19. Các biện pháp chăm sóc cây trồng

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 7

CHỦ ĐỀ- THƯC AN VAT NUOI

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 7

Bài 5 Vật nuôi đặc sản VNEN

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 7

Bài 13. Phòng trừ sâu, bệnh hại

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 7

Bài 15. Làm đất và bón phân lót

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 7

Bài 1. Vai trò, nhiệm vụ của trồng trọt

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 7

Bài 12. Sâu, bệnh hại cây trồng

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Công nghệ 7

Bài 7. Tác dụng của phân bón trong trồng trọt

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 7

Bài 30. Vai trò và nhiệm vụ phát triển chăn nuôi

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Công nghệ 7

bài 21 luân canh xen canh tang vu

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 7

bài 20 thu hoạch bảo quản chế biến

 • 2 tháng trước
 • 1
Bài giảng
Công nghệ 7

cong nghe 7 Mở đầu về nông nghiệp VNEN tiết 01

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 7

Bài 1. Vai trò, nhiệm vụ của trồng trọt

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 7

Bài 1. Vai trò, nhiệm vụ của trồng trọt

 • 2 tháng trước
 • 3
Bài giảng
Công nghệ 7

Bài 31. Giống vật nuôi

 • 5 tháng trước
 • 4
Bài giảng
Bài giảng
Công nghệ 7

Bài 38. Vai trò của thức ăn đối với vật nuôi

 • 6 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 7

ÔN TẬP HỌC KỲ II CÔNG NGHỆ 7 (HOT)

 • 6 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Công nghệ 7

công nghệ 7

 • 7 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 7

 • 7 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 7

Bài 44. Chuồng nuôi và vệ sinh trong chăn nuôi

 • 7 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 7

Bài 37. Thức ăn vật nuôi

 • 7 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Công nghệ 7

Bài 37. Thức ăn vật nuôi

 • 7 tháng trước
 • 18
Bài giảng
Công nghệ 7

Bài 44. Chuồng nuôi và vệ sinh trong chăn nuôi

 • 7 tháng trước
 • 1
Bài giảng
Công nghệ 7

Bài 37. Thức ăn vật nuôi

 • 7 tháng trước
 • 10
Bài giảng
Công nghệ 7

Các bài Ôn tập

 • 8 tháng trước
 • 7
Bài giảng
Bài giảng
Công nghệ 7

Bài 44. Chuồng nuôi và vệ sinh trong chăn nuôi

 • 8 tháng trước
 • 1
Bài giảng
Bài giảng
Công nghệ 7

Bài 12. Sâu, bệnh hại cây trồng

 • 8 tháng trước
 • 1
Bài giảng
Công nghệ 7

cong nghe 7

 • 8 tháng trước
 • 1
Bài giảng
Công nghệ 7

Bài 31. Giống vật nuôi

 • 8 tháng trước
 • 6
Bài giảng
Công nghệ 7

Bài 38. Vai trò của thức ăn đối với vật nuôi

 • 8 tháng trước
 • 1
Bài giảng
Bài giảng
Công nghệ 7

Bài 1. Vai trò, nhiệm vụ của trồng trọt

 • 8 tháng trước
 • 1
Bài giảng
Công nghệ 7

Bài 40. Sản xuất thức ăn vật nuôi

 • 8 tháng trước
 • 0