TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Công nghệ 7

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Công nghệ 7 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Công nghệ 7 hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Bài giảng
Công nghệ 7

Bài 16. Gieo trồng cây nông nghiệp

 • 6 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 7

Bài 16. Gieo trồng cây nông nghiệp

 • 6 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 7

Bài 16. Gieo trồng cây nông nghiệp

 • 6 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 7

Bài 16. Gieo trồng cây nông nghiệp

 • 6 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Công nghệ 7

Bài 21. Luân canh, xen canh, tăng vụ

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 7

Bài 3. Một số tính chất chính của đất trồng

 • 18 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 7

Bài 12. Sâu, bệnh hại cây trồng

 • 29 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Công nghệ 7

Bài 30. Vai trò và nhiệm vụ phát triển chăn nuôi

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 7

Bài 30. Vai trò và nhiệm vụ phát triển chăn nuôi

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 7

Bài 31. Giống vật nuôi

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 7

Bài 11. Sản xuất và bảo quản giống cây trồng

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 7

Bài 11. Sản xuất và bảo quản giống cây trồng

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 7

Bài 20. Thu hoạch, bảo quản và chế biến nông sản

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 7

Bài 13. Phòng trừ sâu, bệnh hại

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 7

Bài 32. Sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 7

Bài 26. Trồng cây rừng

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 7

Bài 20. Thu hoạch, bảo quản và chế biến nông sản

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 7

Bài 13. Phòng trừ sâu, bệnh hại

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Công nghệ 7

Bài 21. Luân canh, xen canh, tăng vụ

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 7

Bài 12. Sâu, bệnh hại cây trồng

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 7

Bài 16. Gieo trồng cây nông nghiệp

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 7

Bài 21. Luân canh, xen canh, tăng vụ

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 7

Bài 21. Luân canh, xen canh, tăng vụ

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 7

Bài 1. Vai trò, nhiệm vụ của trồng trọt

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 7

Bài 16. Gieo trồng cây nông nghiệp

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 7

Bài 15. Làm đất và bón phân lót

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 7

Bài 13. Phòng trừ sâu, bệnh hại

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 7

Bài 16. Gieo trồng cây nông nghiệp

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 7

Bài 15. Làm đất và bón phân lót

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 7

Bài 19. Các biện pháp chăm sóc cây trồng

 • 3 tháng trước
 • 2
Bài giảng
Công nghệ 7

Bài 19. Các biện pháp chăm sóc cây trồng

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 7

CHỦ ĐỀ- THƯC AN VAT NUOI

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 7

Bài 5 Vật nuôi đặc sản VNEN

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 7

Bài 13. Phòng trừ sâu, bệnh hại

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 7

Bài 15. Làm đất và bón phân lót

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 7

Bài 1. Vai trò, nhiệm vụ của trồng trọt

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 7

Bài 12. Sâu, bệnh hại cây trồng

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Công nghệ 7

Bài 7. Tác dụng của phân bón trong trồng trọt

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 7

Bài 30. Vai trò và nhiệm vụ phát triển chăn nuôi

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng