Bài giảng Công nghệ 7

Thư viện Bài giảng Công nghệ 7
bài giảng
Công nghệ 7

Bài 19. Các biện pháp chăm sóc cây trồng

 • 4 ngày trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 7

Bài 19. Các biện pháp chăm sóc cây trồng

 • 4 ngày trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 7

Bài 19. Các biện pháp chăm sóc cây trồng

 • 4 ngày trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 7

CHỦ ĐỀ- THƯC AN VAT NUOI

 • 10 ngày trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 7

Bài 5 Vật nuôi đặc sản VNEN

 • 10 ngày trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 7

Bài 13. Phòng trừ sâu, bệnh hại

 • 12 ngày trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 7

Bài 15. Làm đất và bón phân lót

 • 13 ngày trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 7

Bài 1. Vai trò, nhiệm vụ của trồng trọt

 • 17 ngày trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 7

Bài 12. Sâu, bệnh hại cây trồng

 • 18 ngày trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 7

Bài 12. Sâu, bệnh hại cây trồng

 • 18 ngày trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 7

Bài 12. Sâu, bệnh hại cây trồng

 • 18 ngày trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 7

Bài 12. Sâu, bệnh hại cây trồng

 • 18 ngày trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Công nghệ 7

Bài 7. Tác dụng của phân bón trong trồng trọt

 • 22 ngày trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 7

Bài 30. Vai trò và nhiệm vụ phát triển chăn nuôi

 • 23 ngày trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 7

Bài 7. Tác dụng của phân bón trong trồng trọt

 • 24 ngày trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 7

Bài 30. Vai trò và nhiệm vụ phát triển chăn nuôi

 • 25 ngày trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Công nghệ 7

bài 21 luân canh xen canh tang vu

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 7

bài 20 thu hoạch bảo quản chế biến

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 7

cong nghe 7 Mở đầu về nông nghiệp VNEN tiết 01

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
bài giảng
Công nghệ 7

Bài 1. Vai trò, nhiệm vụ của trồng trọt

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 7

Bài 1. Vai trò, nhiệm vụ của trồng trọt

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 7

Bài 3. Một số tính chất chính của đất trồng

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 7

Bài 1. Vai trò, nhiệm vụ của trồng trọt

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 7

Bài 31. Giống vật nuôi

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
bài giảng
bài giảng
bài giảng
bài giảng
Công nghệ 7

Bài 50. Môi trường nuôi thủy sản

 • 5 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 7

Bài 49. Vai trò, nhiệm vụ của nuôi thủy sản

 • 5 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 7

Bài 12. Sâu, bệnh hại cây trồng

 • 5 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 7

Bài 38. Vai trò của thức ăn đối với vật nuôi

 • 5 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 7

Bài 38. Vai trò của thức ăn đối với vật nuôi

 • 5 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 7

Bài 38. Vai trò của thức ăn đối với vật nuôi

 • 5 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 7

Bài 38. Vai trò của thức ăn đối với vật nuôi

 • 5 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 7

Bài 28. Khai thác rừng

 • 5 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 7

ÔN TẬP HỌC KỲ II CÔNG NGHỆ 7 (HOT)

 • 5 tháng trước
 • 0
bài giảng