TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Công nghệ 7

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Công nghệ 7 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Công nghệ 7 hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Bài giảng
Công nghệ 7

Bài 1. Vai trò, nhiệm vụ của trồng trọt

 • 18 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Công nghệ 7

Bài 37. Thức ăn vật nuôi

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 7

Bài 37. Thức ăn vật nuôi

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 7

Nghề phổ thông môn chăn nuôi

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 7

Bài 44. Chuồng nuôi và vệ sinh trong chăn nuôi

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 7

Bài 31. Giống vật nuôi

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 7

Bài 28. Khai thác rừng

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 7

Bài 37. Thức ăn vật nuôi

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 7

Bài 34. Nhân giống vật nuôi

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 7

Bài 30. Vai trò và nhiệm vụ phát triển chăn nuôi

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Công nghệ 7

Bài 29. Bảo vệ và khoanh nuôi rừng

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 7

tiet 51 ôn tập

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 7

Bài 31. Giống vật nuôi

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Công nghệ 7

Bài 47. Vắc xin phòng bệnh cho vật nuôi

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 7

Bài 46. Phòng, trị bệnh cho vật nuôi

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Công nghệ 7

Bài 34. Nhân giống vật nuôi

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 7

Bài 38. Vai trò của thức ăn đối với vật nuôi

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 7

Bài 37. Thức ăn vật nuôi

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 7

Bài 15. Làm đất và bón phân lót

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Công nghệ 7

Bài 46. Phòng, trị bệnh cho vật nuôi

 • 6 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 7

Bài 46. Phòng, trị bệnh cho vật nuôi

 • 6 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 7

Bài 40. Sản xuất thức ăn vật nuôi

 • 6 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Công nghệ 7

Bài 13. Phòng trừ sâu, bệnh hại

 • 6 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 7

Bài 38. Vai trò của thức ăn đối với vật nuôi

 • 6 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 7

Bài 38. Vai trò của thức ăn đối với vật nuôi

 • 6 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 7

Bài 38. Vai trò của thức ăn đối với vật nuôi

 • 6 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 7

Bài 38. Vai trò của thức ăn đối với vật nuôi

 • 6 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Công nghệ 7

Bài 38. Vai trò của thức ăn đối với vật nuôi

 • 6 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 7

Bài 34. Nhân giống vật nuôi

 • 6 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 7

Bài 38. Vai trò của thức ăn đối với vật nuôi

 • 6 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 7

trò chơi chiếc nón kì diệu

 • 6 tháng trước
 • 0
Bài giảng