TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Công nghệ 6

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Công nghệ 6 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Công nghệ 6 hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Công nghệ 6

Bài 14. Thực hành: Cắm hoa

 • 10 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 6

Bài 13. Cắm hoa trang trí

 • 10 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 6

Bài 13. Cắm hoa trang trí

 • 10 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 6

Bài 13. Cắm hoa trang trí

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 6

Bài 12. Trang trí nhà ở bằng cây cảnh và hoa

 • 14 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 6

bai giảng

 • 15 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 6

Bài 20. Thực hành: Trộn hỗn hợp Nộm rau muống

 • 15 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 6

Bai 12 Trang tri nha o bang cay canh va hoa

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 6

Bài 11. Trang trí nhà ở bằng một số đồ vật

 • 22 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 6

Bài 16. Vệ sinh an toàn thực phẩm

 • 25 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 6

Bài 15. Cơ sở của ăn uống hợp lí

 • 25 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 6

Bài 15. Cơ sở của ăn uống hợp lí

 • 25 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 6

Bài 10. Giữ gìn nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp

 • 28 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 6

Bài 12. Trang trí nhà ở bằng cây cảnh và hoa

 • 29 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 6

Bài 11. Trang trí nhà ở bằng một số đồ vật

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 6

Bài 12. Trang trí nhà ở bằng cây cảnh và hoa

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Công nghệ 6

Bài 10. Giữ gìn nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 6

Bài 8. Sắp xếp đồ đạc hợp lí trong nhà ở

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 6

Bài 1. Các loại vải thường dùng trong may mặc

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 6

Bài 10. Giữ gìn nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 6

Bài 8. Sắp xếp đồ đạc hợp lí trong nhà ở

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 6

Bài 8. Sắp xếp đồ đạc hợp lí trong nhà ở

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 6

Bài 13. Cắm hoa trang trí

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 6

Bài 2. Lựa chọn trang phục

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 6

Bài 2. Lựa chọn trang phục

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 6

Bài 16. Vệ sinh an toàn thực phẩm

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Công nghệ 6

Bài mở đầu.

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 6

Bài 2. Lựa chọn trang phục

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Công nghệ 6

Bài 7 Cắt khâu vỏ gối hình chữ nhật

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Công nghệ 6

Bài 13. Cắm hoa trang trí

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 6

Ôn tập Chương III

 • 2 tháng trước
 • 1
Bài giảng
Công nghệ 6

Ôn tập Chương III

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 6

Bài 2. Lựa chọn trang phục

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 6

Bài 4. Sử dụng và bảo quản trang phục

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 6

Bài 1. Các loại vải thường dùng trong may mặc

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 6

Bài 4. Sử dụng và bảo quản trang phục

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 6

Bài 4. Sử dụng và bảo quản trang phục

 • 2 tháng trước
 • 1
Bài giảng
Công nghệ 6

Bài 1. Các loại vải thường dùng trong may mặc

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 6

Bài 10. Giữ gìn nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp

 • 2 tháng trước
 • 3
Bài giảng
Công nghệ 6

Bài 4. Sử dụng và bảo quản trang phục

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Công nghệ 6

Bài 4. Sử dụng và bảo quản trang phục

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 6

Bài 15. Cơ sở của ăn uống hợp lí

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Công nghệ 6

Bài 2. Lựa chọn trang phục

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 6

Bài 15. Cơ sở của ăn uống hợp lí

 • 3 tháng trước
 • 0