TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Công nghệ 6

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Công nghệ 6 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Công nghệ 6 hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Công nghệ 6

Bài 23. Thực hành: Xây dựng thực đơn

 • 15 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 6

Bài 21. Tổ chức bữa ăn hợp lí trong gia đình

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 6

Bài 22. Quy trình tổ chức bữa ăn

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 6

Bài 15. Cơ sở của ăn uống hợp lí

 • 25 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 6

Bài 11. Trang trí nhà ở bằng một số đồ vật

 • 25 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 6

Bài 21. Tổ chức bữa ăn hợp lí trong gia đình

 • 26 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 6

Bài 22. Quy trình tổ chức bữa ăn

 • 28 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 6

Bài 22. Quy trình tổ chức bữa ăn

 • 29 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 6

Bài 21. Tổ chức bữa ăn hợp lí trong gia đình

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 6

Bài 20. Thực hành: Trộn hỗn hợp Nộm rau muống

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 6

Bài 13. Cắm hoa trang trí

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 6

Bài 20. Thực hành: Trộn hỗn hợp Nộm rau muống

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 6

Bài 22. Quy trình tổ chức bữa ăn

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 6

Bài 21. Tổ chức bữa ăn hợp lí trong gia đình

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 6

Bảo quan thực phẩm( vien)

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 6

Bài 8. Sắp xếp đồ đạc hợp lí trong nhà ở

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 6

Bài 10. Giữ gìn nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 6

Bài 15. Cơ sở của ăn uống hợp lí

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 6

Bài 21. Tổ chức bữa ăn hợp lí trong gia đình

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 6

Bài 21. Tổ chức bữa ăn hợp lí trong gia đình

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 6

Bài 21. Tổ chức bữa ăn hợp lí trong gia đình

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 6

Bài 21. Tổ chức bữa ăn hợp lí trong gia đình

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 6

Bài 21. Tổ chức bữa ăn hợp lí trong gia đình

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 6

Bài 8. Sắp xếp đồ đạc hợp lí trong nhà ở

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 6

Bài 18. Các phương pháp chế biến thực phẩm

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 6

Bài 8. Sắp xếp đồ đạc hợp lí trong nhà ở

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 6

Bài 4. Sử dụng và bảo quản trang phục

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 6

Bài 23. Thực hành: Xây dựng thực đơn

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 6

Bài 16. Vệ sinh an toàn thực phẩm

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 6

Bài 12. Trang trí nhà ở bằng cây cảnh và hoa

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Công nghệ 6

Bài 14. Thực hành: Cắm hoa

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 6

Bài 14. Thực hành: Cắm hoa

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 6

Bài 14. Thực hành: Cắm hoa

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 6

Bài 8. Sắp xếp đồ đạc hợp lí trong nhà ở

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 6

Bài 16. Vệ sinh an toàn thực phẩm

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 6

Bài 16. Vệ sinh an toàn thực phẩm

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 6

Bài 4. Sử dụng và bảo quản trang phục

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 6

Bài 4. Sử dụng và bảo quản trang phục

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 6

Bài 8. Sắp xếp đồ đạc hợp lí trong nhà ở

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 6

Bài 16. Vệ sinh an toàn thực phẩm

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 6

Bài 13. Cắm hoa trang trí

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 6

Bài 13. Cắm hoa trang trí

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Công nghệ 6

PowerPoint. Bài tuyên truyền bệnh sốt xuất huyết

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 6

Bài 16. Vệ sinh an toàn thực phẩm

 • 3 tháng trước
 • 0