TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Công nghệ 6

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Công nghệ 6 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Công nghệ 6 hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Công nghệ 6

Bài 2. Lựa chọn trang phục

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 6

Bài 4. Sử dụng và bảo quản trang phục

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 6

Bài 8. Sắp xếp đồ đạc hợp lí trong nhà ở

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 6

Bài 4. Sử dụng và bảo quản trang phục

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 6

Bài 8. Sắp xếp đồ đạc hợp lí trong nhà ở

 • 15 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 6

Bài 5. Thực hành: Ôn một số mũi khâu cơ bản

 • 26 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Công nghệ 6

Bài 4. Sử dụng và bảo quản trang phục

 • 27 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Công nghệ 6

Bài 4. Sử dụng và bảo quản trang phục

 • một tháng trước
 • 2
Bài giảng
Công nghệ 6

Bài 2. Lựa chọn trang phục

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 6

Bài 18. Các phương pháp chế biến thực phẩm

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 6

Bài 2. Lựa chọn trang phục

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 6

Bài 2. Lựa chọn trang phục

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 6

Bài 1. Các loại vải thường dùng trong may mặc

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 6

Bài 1. Các loại vải thường dùng trong may mặc

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 6

Bài 2. Lựa chọn trang phục

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 6

Bài 1. Các loại vải thường dùng trong may mặc

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 6

Bài 1. Các loại vải thường dùng trong may mặc

 • 3 tháng trước
 • 1
Bài giảng
Công nghệ 6

Bài 26. Chi tiêu trong gia đình

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 6

Bài 1. Các loại vải thường dùng trong may mặc

 • 6 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 6

Bài 25. Thu nhập của gia đình

 • 6 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 6

Bài 23. Thực hành: Xây dựng thực đơn

 • 6 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 6

Bài 21. Tổ chức bữa ăn hợp lí trong gia đình

 • 6 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 6

Bài 22. Quy trình tổ chức bữa ăn

 • 6 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 6

Bài 15. Cơ sở của ăn uống hợp lí

 • 6 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 6

Bài 11. Trang trí nhà ở bằng một số đồ vật

 • 6 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 6

Bài 21. Tổ chức bữa ăn hợp lí trong gia đình

 • 6 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 6

Bài 22. Quy trình tổ chức bữa ăn

 • 6 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 6

Bài 22. Quy trình tổ chức bữa ăn

 • 6 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 6

Bài 21. Tổ chức bữa ăn hợp lí trong gia đình

 • 7 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 6

Bài 20. Thực hành: Trộn hỗn hợp Nộm rau muống

 • 7 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 6

Bài 13. Cắm hoa trang trí

 • 7 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 6

Bài 20. Thực hành: Trộn hỗn hợp Nộm rau muống

 • 7 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 6

Bài 22. Quy trình tổ chức bữa ăn

 • 7 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 6

Bài 21. Tổ chức bữa ăn hợp lí trong gia đình

 • 7 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 6

Bảo quan thực phẩm( vien)

 • 7 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 6

Bài 8. Sắp xếp đồ đạc hợp lí trong nhà ở

 • 7 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 6

Bài 10. Giữ gìn nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp

 • 7 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 6

Bài 15. Cơ sở của ăn uống hợp lí

 • 7 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 6

Bài 21. Tổ chức bữa ăn hợp lí trong gia đình

 • 7 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 6

Bài 21. Tổ chức bữa ăn hợp lí trong gia đình

 • 7 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 6

Bài 21. Tổ chức bữa ăn hợp lí trong gia đình

 • 7 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 6

Bài 21. Tổ chức bữa ăn hợp lí trong gia đình

 • 7 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 6

Bài 21. Tổ chức bữa ăn hợp lí trong gia đình

 • 7 tháng trước
 • 0