TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Công nghệ 12

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Công nghệ 12 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Công nghệ 12 hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Công nghệ 12

Bài 8. Mạch khuếch đại - Mạch tạo xung

 • 6 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 12

Bài 9. Thiết kế mạch điện tử đơn giản

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 12

Bài 6. Thực hành: Tranzito

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 12

Bài 4. Linh kiện bán dẫn và IC

 • 28 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 12

Bài 5. Thực hành: Điôt - Tirixto - Triac

 • 28 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 12

Bài 4. Linh kiện bán dẫn và IC

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 12

Bài 3. Thực hành: Điện trở - Tụ điện - Cuộn cảm

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 12

Bài 2. Điện trở - Tụ điện - Cuộn cảm

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 12

Bài 2. Điện trở - Tụ điện - Cuộn cảm

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 12

Bài 4. Linh kiện bán dẫn và IC

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 12

Bài 14. Mạch điều khiển tín hiệu

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 12

Bài 26. Động cơ không đồng bộ ba pha

 • 6 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Công nghệ 12

Thuc hanh su dung dong ho van nang (VOM)

 • 7 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Công nghệ 12

Bài 26. Động cơ không đồng bộ ba pha

 • 7 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 12

Bài 23. Mạch điện xoay chiều ba pha

 • 7 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 12

Bài 14. Mạch điều khiển tín hiệu

 • 7 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 12

Bài 23. Mạch điện xoay chiều ba pha

 • 7 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 12

Bài 23. Mạch điện xoay chiều ba pha

 • 7 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 12

Bài 20. Máy thu hình

 • 7 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Công nghệ 12

Bài 8. Mạch khuếch đại - Mạch tạo xung

 • 10 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Công nghệ 12

bài 15

 • 10 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 12

bài 15

 • 10 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 12

Bài 10. Thực hành: Mạch nguồn điện một chiều

 • 11 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 12

Bài 9. Thiết kế mạch điện tử đơn giản

 • 11 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 12

Bài 14. Mạch điều khiển tín hiệu

 • 11 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 12

Bài 8. Mạch khuếch đại - Mạch tạo xung

 • 11 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 12

Bài 8. Mạch khuếch đại - Mạch tạo xung

 • 11 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 12

Bài 8. Mạch khuếch đại - Mạch tạo xung

 • một năm trước
 • 1
Bài giảng
Công nghệ 12

MÁY BIẾN ÁP 3 PHA TIẾT 2

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 12

Bài 2. Điện trở - Tụ điện - Cuộn cảm

 • một năm trước
 • 1
Bài giảng
Công nghệ 12

Bài 2. Điện trở - Tụ điện - Cuộn cảm

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 12

Bài 18. Máy tăng âm

 • một năm trước
 • 1
Bài giảng
Công nghệ 12

Công nghệ 12. Bài 26. Động cơ không đồng bộ ba pha

 • một năm trước
 • 1