Bài giảng Công nghệ 12

Thư viện Bài giảng Công nghệ 12
bài giảng
Công nghệ 12

Bài 8. Mạch khuếch đại - Mạch tạo xung

 • 17 ngày trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Công nghệ 12

Bài 2. Điện trở - Tụ điện - Cuộn cảm

 • 25 ngày trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 12

Bài 2. Điện trở - Tụ điện - Cuộn cảm

 • 25 ngày trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 12

MÁY BIẾN ÁP 3 PHA TIẾT 2

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 12

Bài 2. Điện trở - Tụ điện - Cuộn cảm

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 12

Bài 2. Điện trở - Tụ điện - Cuộn cảm

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 12

Bài 2. Điện trở - Tụ điện - Cuộn cảm

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 12

Bài 2. Điện trở - Tụ điện - Cuộn cảm

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Công nghệ 12

Bài 18. Máy tăng âm

 • 6 tháng trước
 • 1
bài giảng
bài giảng
bài giảng
Công nghệ 12

Bài 23. Mạch điện xoay chiều ba pha

 • 6 tháng trước
 • 1
bài giảng
bài giảng
bài giảng
Công nghệ 12

Bài 18. Máy tăng âm

 • 8 tháng trước
 • 1
bài giảng
Công nghệ 12

Bài 18. Máy tăng âm

 • 8 tháng trước
 • 1
bài giảng
Công nghệ 12

Bài 20. Máy thu hình

 • 8 tháng trước
 • 1
bài giảng
bài giảng
Công nghệ 12

TKB-BÁO BÀI-KH DẠY HỌC

 • 9 tháng trước
 • 1
bài giảng
Công nghệ 12

Bài 30. Ôn tập

 • 9 tháng trước
 • 1
bài giảng
Công nghệ 12

Bài 28. Mạng điện sản xuất quy mô nhỏ

 • 9 tháng trước
 • 1
bài giảng
Công nghệ 12

Bài 26. Động cơ không đồng bộ ba pha

 • 9 tháng trước
 • 1
bài giảng
bài giảng
bài giảng
Công nghệ 12

Bài 23. Mạch điện xoay chiều ba pha

 • 9 tháng trước
 • 1
bài giảng
Công nghệ 12

Bài 22. Hệ thống điện quốc gia

 • 9 tháng trước
 • 1
bài giảng
Công nghệ 12

Bài 21. Thực hành: Mạch khuếch đại âm tần

 • 9 tháng trước
 • 1
bài giảng
Công nghệ 12

Bài 20. Máy thu hình

 • 9 tháng trước
 • 1
bài giảng
Công nghệ 12

Bài 19. Máy thu thanh

 • 9 tháng trước
 • 1
bài giảng
Công nghệ 12

Bài 18. Máy tăng âm

 • 9 tháng trước
 • 1
bài giảng
bài giảng
Công nghệ 12

Bài 14. Mạch điều khiển tín hiệu

 • 9 tháng trước
 • 1
bài giảng
Công nghệ 12

Bài 13. Khái niệm về mạch điện tử điều khiển

 • 9 tháng trước
 • 1
bài giảng
Công nghệ 12

Bài 10. Thực hành: Mạch nguồn điện một chiều

 • 9 tháng trước
 • 1
bài giảng
Công nghệ 12

Bài 9. Thiết kế mạch điện tử đơn giản

 • 9 tháng trước
 • 1
bài giảng
Công nghệ 12

Bài 8. Mạch khuếch đại - Mạch tạo xung

 • 9 tháng trước
 • 1
bài giảng
Công nghệ 12

Bài 6. Thực hành: Tranzito

 • 9 tháng trước
 • 1
bài giảng
Công nghệ 12

Bài 5. Thực hành: Điôt - Tirixto - Triac

 • 9 tháng trước
 • 1
bài giảng
Công nghệ 12

Bài 4. Linh kiện bán dẫn và IC

 • 9 tháng trước
 • 1
bài giảng
bài giảng
Công nghệ 12

Bài 2. Điện trở - Tụ điện - Cuộn cảm

 • 9 tháng trước
 • 1
bài giảng
Công nghệ 12

Bài 13. Khái niệm về mạch điện tử điều khiển

 • 10 tháng trước
 • 73
bài giảng
Công nghệ 12

Bài 14. Mạch điều khiển tín hiệu

 • 10 tháng trước
 • 9
bài giảng
Công nghệ 12

Bài 14. Mạch điều khiển tín hiệu

 • 10 tháng trước
 • 9