Bài giảng Công nghệ 11

Thư viện Bài giảng Công nghệ 11
bài giảng
Công nghệ 11

Bài 7. Hình chiếu phối cảnh

 • 9 ngày trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 11

Bài 35. Động cơ đốt trong dùng cho tàu thủy

 • 10 ngày trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 11

Bài 34. Động cơ đốt trong dùng cho xe máy

 • 12 ngày trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 11

Bài 5. Hình chiếu trục đo

 • 14 ngày trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 11

Bài 5. Hình chiếu trục đo

 • 15 ngày trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 11

lop 11 bài 3 cong nghệ 11

 • 17 ngày trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 11

Bài 6. Thực hành: Biểu diễn vật thể

 • 26 ngày trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 11

Bài 5. Hình chiếu trục đo

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 11

Bài 2. Hình chiếu vuông góc

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 11

Bài 4. Mặt cắt và hình cắt

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 11

Bài 1. Tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kĩ thuật

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 11

Bài 4. Mặt cắt và hình cắt

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Công nghệ 11

Bài 2. Hình chiếu vuông góc

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 11

Bài 1. Tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kĩ thuật

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 11

Bài 7. Hình chiếu phối cảnh

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 11

Bài 22. Thân máy và nắp máy

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Công nghệ 11

Bài 29. Hệ thống đánh lửa

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 11

Bài 29. Hệ thống đánh lửa

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 11

Bài 29. Hệ thống đánh lửa

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 11

Bài 7. Hình chiếu phối cảnh

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 11

Bài 7. Hình chiếu phối cảnh

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 11

Bài 7. Hình chiếu phối cảnh

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 11

Người máy công nghiệp

 • 5 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 11

HIỆN TƯỢNG NHIỆT ĐIỆN

 • 5 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 11

BÀI 22 DÌNG ĐIỆN TRONG CHẤT KHÍ

 • 5 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 11

BÀI 28

 • 5 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 11

Bài 30: Hệ thống khởi động

 • 6 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 11

Bài 30; Hệ thống khởi động

 • 6 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 11

Bài 30: Hệ thống khởi động

 • 6 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 11

Bài 34. Động cơ đốt trong dùng cho xe máy

 • 6 tháng trước
 • 1
bài giảng
Công nghệ 11

Bài 29. Hệ thống đánh lửa

 • 6 tháng trước
 • 1
bài giảng
Công nghệ 11

Bài 24. Cơ cấu phân phối khí

 • 6 tháng trước
 • 4
bài giảng
Công nghệ 11

Bài 15. Vật liệu cơ khí

 • 6 tháng trước
 • 1
bài giảng
Công nghệ 11

Bài 21. Nguyên lí làm việc của động cơ đốt trong

 • 7 tháng trước
 • 1
bài giảng
Công nghệ 11

Bài 23. Cơ cấu trục khuỷu thanh truyền

 • 7 tháng trước
 • 1
bài giảng
Công nghệ 11

Bài 22. Thân máy và nắp máy

 • 7 tháng trước
 • 1
bài giảng
Công nghệ 11

Bài 24. Cơ cấu phân phối khí

 • 7 tháng trước
 • 1
bài giảng
Công nghệ 11

Bài 17. Công nghệ cắt gọt kim loại

 • 7 tháng trước
 • 1
bài giảng
Công nghệ 11

Bài 19. Tự động hoá trong chế tạo cơ khí

 • 7 tháng trước
 • 1
bài giảng
bài giảng
Công nghệ 11

Bài 30. Hệ thống khởi động

 • 7 tháng trước
 • 1
bài giảng
Công nghệ 11

Bài 29. Hệ thống đánh lửa

 • 7 tháng trước
 • 1
bài giảng
Công nghệ 11

Bài 30. Hệ thống khởi động

 • 8 tháng trước
 • 1
bài giảng
Công nghệ 11

Bài 16. Công nghệ chế tạo phôi

 • 9 tháng trước
 • 1
bài giảng
Công nghệ 11

Bài 7. Hình chiếu phối cảnh

 • 9 tháng trước
 • 0