TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Công nghệ 11

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Công nghệ 11 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Công nghệ 11 hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Công nghệ 11

Bài 4. Mặt cắt và hình cắt

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 11

Bài 2. Hình chiếu vuông góc

 • 18 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 11

Bài 7. Hình chiếu phối cảnh

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 11

Bài 34. Động cơ đốt trong dùng cho xe máy

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 11

Bải 20. Khái quát về động cơ đốt trong

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Công nghệ 11

Bài 35. Động cơ đốt trong dùng cho tàu thủy

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 11

Bài 23. Cơ cấu trục khuỷu thanh truyền

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 11

Bài 30. Hệ thống khởi động

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 11

Bài 30. Hệ thống khởi động

 • 6 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 11

Bài 29. Hệ thống đánh lửa

 • 6 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 11

Bài 26. Hệ thống làm mát

 • 6 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 11

Bài 29. Hệ thống đánh lửa

 • 6 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 11

Công nghệ 11. Bài 29. Hệ thống đánh lửa

 • 6 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 11

Bài 29. Hệ thống đánh lửa

 • 6 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 11

Bài 26. Hệ thống làm mát

 • 7 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 11

Bài 23. Cơ cấu trục khuỷu thanh truyền

 • 7 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 11

Bài 30. Hệ thống khởi động vqktv

 • 7 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 11

Bài 24. Cơ cấu phân phối khí

 • 7 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 11

Bài 23. Cơ cấu trục khuỷu thanh truyền

 • 7 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Công nghệ 11

Bài 30. Hệ thống khởi động

 • 7 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 11

Bải 20. Khái quát về động cơ đốt trong

 • 7 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 11

Bài 30. Hệ thống khởi động

 • 7 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 11

Bài 26. Hệ thống làm mát

 • 7 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Công nghệ 11

Bài 24. Cơ cấu phân phối khí

 • 7 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 11

Bài 23. Cơ cấu trục khuỷu thanh truyền

 • 7 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Công nghệ 11

Bài 19. Tự động hoá trong chế tạo cơ khí

 • 7 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Công nghệ 11

Bải 20. Khái quát về động cơ đốt trong

 • 7 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 11

Bài 17. Công nghệ cắt gọt kim loại

 • 7 tháng trước
 • 1
Bài giảng
Công nghệ 11

Bài 24. Cơ cấu phân phối khí

 • 8 tháng trước
 • 1
Bài giảng
Công nghệ 11

Bài 23. Cơ cấu trục khuỷu thanh truyền

 • 8 tháng trước
 • 1
Bài giảng
Bài giảng
Công nghệ 11

Bải 20. Khái quát về động cơ đốt trong

 • 8 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 11

Bài 17. Công nghệ cắt gọt kim loại

 • 8 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 11

Bài 15. Vật liệu cơ khí

 • 8 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 11

Bải 20. Khái quát về động cơ đốt trong

 • 8 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 11

Bài 11. Bản vẽ xây dựng

 • 8 tháng trước
 • 1
Bài giảng
Công nghệ 11

Bài 9. Bản vẽ cơ khí

 • 8 tháng trước
 • 1
Bài giảng
Công nghệ 11

Bài 8. Thiết kế và bản vẽ kĩ thuật

 • 8 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 11

Bài 25. Hệ thống bôi trơn

 • 8 tháng trước
 • 0