TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Công nghệ 10

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Công nghệ 10 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Công nghệ 10 hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Công nghệ 10

Bài 7. Một số tính chất của đất trồng-HOAN CHINH

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 10

Bài 7. Một số tính chất của đất trồng

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Công nghệ 10

nấu ăn

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 10

Bài 26. Sản xuất giống trong chăn nuôi và thủy sản

 • một năm trước
 • 1
Bài giảng
Bài giảng
Công nghệ 10

Bài 42. Bảo quản lương thực, thực phẩm

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 10

Bài 41. Bảo quản hạt, củ làm giống

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Công nghệ 10

Quan sát ngoại hình giống vật nuôi

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 10

Bài 28. Nhu cầu dinh dưỡng của vật nuôi

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 10

Bài 54. Thành lập doanh nghiệp

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 10

Bài 4. Sản xuất giống cây trồng (tiếp theo)

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Công nghệ 10

Bài 2. Khảo nghiệm giống cây trồng

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 10

giáo dục tài chính bài 1

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 10

Bài 1. Bài mở đầu

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 10

Bài 39. Ôn tập chương 2

 • một năm trước
 • 1
Bài giảng
Công nghệ 10

Bài 44. Chế biến lương thực, thực phẩm

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Công nghệ 10

Bài 45. Thực hành: Chế biến xi rô từ quả

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 10

Bài 44. Chế biến lương thực, thực phẩm

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Công nghệ 10

Bài 7. Một số tính chất của đất trông2

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 10

Bài 7. Một số tính chất của đất trồng

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 10

giáo án điện tử bài 29 công nghệ 10

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Công nghệ 10

GIÁO DỤC TÍCH HỢP HƯỚNG NGHIỆP CHƯƠNG 4

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 10

Giáo dục tích hợp hướng nghiệp chương 4

 • một năm trước
 • 1
Bài giảng
Công nghệ 10

Bài 54. Thành lập doanh nghiệp

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Công nghệ 10

Bài 54. Thành lập doanh nghiệp

 • một năm trước
 • 2
Bài giảng
Công nghệ 10

Bài 49. Bài mở đầu

 • một năm trước
 • 6
Bài giảng
Bài giảng
Công nghệ 10

Bài 45. Thực hành: Chế biến xi rô từ quả

 • một năm trước
 • 1
Bài giảng