TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Công nghệ 10

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Công nghệ 10 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Công nghệ 10 hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Công nghệ 10

BÀI. 51 LỰA CHỌN LĨNH VỰC KINH DOANH

 • 5 năm trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 10

Bài 55 Quản lí doanh nghiệp

 • 5 năm trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 10

Bài 55 Quản lí doanh nghiệp

 • 5 năm trước
 • 2
Bài giảng
Bài giảng
Công nghệ 10

BÀI. 51 LỰA CHỌN LĨNH VỰC KINH DOANH

 • 5 năm trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 10

BÀI. 51 LỰA CHỌN LĨNH VỰC KINH DOANH

 • 5 năm trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 10

BÀI. 56 THỰC HÀNH XÂY DỰNG KẾ HOẠCH KINH DOANH

 • 5 năm trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 10

BÀI. 56 THỰC HÀNH XÂY DỰNG KẾ HOẠCH KINH DOANH

 • 5 năm trước
 • 20
Bài giảng
Bài giảng
Công nghệ 10

Bài 11. vận chuyển các chất qua màng sinh chất

 • 5 năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Công nghệ 10

Bài 12- Dac diem tinh chat ky thuat su dung mot so phan bon

 • 5 năm trước
 • 10
Bài giảng
Công nghệ 10

Bài 11. vận chuyển các chất qua màng sinh chất

 • 5 năm trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 10

Thực hành xây dựng kế hoạch kinh doanh

 • 5 năm trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 10

bài 53 công nghệ 10 by constantine

 • 5 năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Công nghệ 10

bài 52 lựa chọn lĩnh vực kinh doanh

 • 5 năm trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 10

bài 52 lựa chọn lĩnh vực kinh doanh

 • 5 năm trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 10

bài 52 lựa chọn lĩnh vực kinh doanh

 • 5 năm trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 10

bài 50 doanh nghiệp vad lĩnh vực kinh doanh

 • 5 năm trước
 • 14
Bài giảng
Công nghệ 10

Công nghệ 10. Tạo lập doanh nghiệp

 • 5 năm trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 10

bài 31 - Sản xuất thức ăn nuôi thủy sản

 • 5 năm trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 10

thuyết trình chăn nuôi thủy sản

 • 5 năm trước
 • 24
Bài giảng
Công nghệ 10

bai 53 Xac dinh ke hoach kinh doanh

 • 5 năm trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 10

Bài 34: Tạo môi trường sống cho vật nuôi

 • 5 năm trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 10

Bài 50: Hoạt động kinh doanh của doanh nghiệpp

 • 5 năm trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 10

bai thuc hanh phoi hop khau phan an cho vat nuoi

 • 5 năm trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 10

bai 55 tiet 2

 • 5 năm trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 10

bài thực hành 24

 • 5 năm trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 10

bai 1 SH 10

 • 5 năm trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 10

Bài 42. Bảo quản lương thực, thực phẩm

 • 5 năm trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 10

bài 49 bài mở đầu

 • 5 năm trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 10

Chế biến lương thực, thực phẩm

 • 5 năm trước
 • 27
Bài giảng
Công nghệ 10

Bài 44 Quy trình sản xuất công nghệ

 • 5 năm trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 10

Bài 40 III

 • 5 năm trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 10

bài 44:chế biến lương thực ,thực phẩm

 • 5 năm trước
 • 25
Bài giảng
Công nghệ 10

bai 48 che bién san pham cay cong nghiep

 • 5 năm trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 10

bài 43 công nghệ 10

 • 5 năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Công nghệ 10

bài 42 công nghệ 10

 • 5 năm trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 10

thực hành số 16 , công nghệ 10

 • 5 năm trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 10

DẠY HỌC TÌM HIỂU KINH DOANH

 • 5 năm trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 10

bài 19 ảnh hưởng của thuốc HHBVTV

 • 5 năm trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 10

BÀI 42. BAO QUAN LUONGTHUC- THUC PHAM. NG. THỌ

 • 5 năm trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 10

Đặc điểm,tính chất và KT sử dụng p bón

 • 5 năm trước
 • 9
Bài giảng
Công nghệ 10

Bài 15 ĐK phát sinh phát triển của SB

 • 5 năm trước
 • 0