TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Công nghệ 10

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Công nghệ 10 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Công nghệ 10 hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Công nghệ 10

Bài 44. Chế biến lương thực, thực phẩm

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 10

Bài 49. Bài mở đầu

 • 6 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Công nghệ 10

Bài 42. Bảo quản lương thực, thực phẩm

 • 6 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Công nghệ 10

Bài 12

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 10

Bài 26. Sản xuất giống trong chăn nuôi và thủy sản

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 10

bài 48 công nghệ 10

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 10

Bài 43. Bảo quản thịt, trứng, sữa và cá

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Công nghệ 10

Bài 17. Phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Công nghệ 10

Bài 28. Nhu cầu dinh dưỡng của vật nuôi

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 10

Bài 1. Bài mở đầu

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Công nghệ 10

Bài 7. Một số tính chất của đất trồng

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 10

nấu ăn

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Công nghệ 10

Bài 42. Bảo quản lương thực, thực phẩm

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 10

Bài 41. Bảo quản hạt, củ làm giống

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Công nghệ 10

Quan sát ngoại hình giống vật nuôi

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 10

Bài 28. Nhu cầu dinh dưỡng của vật nuôi

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 10

Bài 54. Thành lập doanh nghiệp

 • 4 tháng trước
 • 0