TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Công nghệ 10

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Công nghệ 10 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Công nghệ 10 hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Công nghệ 10

Bài 35

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 10

Bài 51. Lựa chọn lĩnh vực kinh doanh

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Công nghệ 10

Bài 51. Lựa chọn lĩnh vực kinh doanh

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Công nghệ 10

tú a3 ht bn

 • 10 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 10

Bài 42. Bảo quản lương thực, thực phẩm

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 10

lop 10 CÔNG NGHỆ PHANTHUPHUONG BÀI 42,44

 • 21 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 10

lop 10 CÔNG NGHỆ BÀI 43, BÀI 46

 • 21 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 10

Bài 44. Chế biến lương thực, thực phẩm

 • 22 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Công nghệ 10

Bài 45. Thực hành: Chế biến xi rô từ quả

 • 22 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 10

Bài 44. Chế biến lương thực, thực phẩm

 • 23 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Công nghệ 10

Bài 43. Bảo quản thịt, trứng, sữa và cá

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 10

Bài 43. Bảo quản thịt, trứng, sữa và cá

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 10

Bài 42. Bảo quản lương thực, thực phẩm

 • 26 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 10

Bài 51. Lựa chọn lĩnh vực kinh doanh

 • 27 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 10

Bài 43. Bảo quản thịt, trứng, sữa và cá

 • 28 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 10

cách làm sữa đậu nành

 • 28 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 10

Bài 49. Bài mở đầu

 • 29 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 10

Bài 44. Chế biến lương thực, thực phẩm

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 10

Bài 43. Bảo quản thịt, trứng, sữa và cá

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Công nghệ 10

Bài 44. Chế biến lương thực, thực phẩm

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 10

Bài 42. Bảo quản lương thực, thực phẩm

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 10

Bài 41. Bảo quản hạt, củ làm giống

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Công nghệ 10

Bài 43. Bảo quản thịt, trứng, sữa và cá

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 10

Bài 46. Chế biến sản phẩm chăn nuôi, thủy sản

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 10

Bài 43. Bảo quản thịt, trứng, sữa và cá

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Công nghệ 10

Bài 41. Bảo quản hạt, củ làm giống

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 10

Bài 41. Bảo quản hạt, củ làm giống

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Công nghệ 10

Bài 44. Chế biến lương thực, thực phẩm

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 10

Bài 44. Chế biến lương thực, thực phẩm

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 10

Bài 49. Bài mở đầu

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng