Bài giảng Công nghệ 10

Thư viện Bài giảng Công nghệ 10
bài giảng
Công nghệ 10

nấu ăn

 • 15 ngày trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
bài giảng
Công nghệ 10

Bài 42. Bảo quản lương thực, thực phẩm

 • 21 ngày trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 10

Bài 41. Bảo quản hạt, củ làm giống

 • 23 ngày trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
bài giảng
Công nghệ 10

Quan sát ngoại hình giống vật nuôi

 • 26 ngày trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 10

Bài 28. Nhu cầu dinh dưỡng của vật nuôi

 • 27 ngày trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 10

Bài 54. Thành lập doanh nghiệp

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 10

Bài 4. Sản xuất giống cây trồng (tiếp theo)

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
bài giảng
Công nghệ 10

Bài 2. Khảo nghiệm giống cây trồng

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 10

giáo dục tài chính bài 1

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 10

Bài 1. Bài mở đầu

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 10

Bài 39. Ôn tập chương 2

 • 4 tháng trước
 • 1
bài giảng
Công nghệ 10

Bài 44. Chế biến lương thực, thực phẩm

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Công nghệ 10

Bài 45. Thực hành: Chế biến xi rô từ quả

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 10

Bài 44. Chế biến lương thực, thực phẩm

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
bài giảng
Công nghệ 10

Bài 7. Một số tính chất của đất trông2

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 10

Bài 7. Một số tính chất của đất trồng

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 10

giáo án điện tử bài 29 công nghệ 10

 • 6 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Công nghệ 10

GIÁO DỤC TÍCH HỢP HƯỚNG NGHIỆP CHƯƠNG 4

 • 6 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 10

Giáo dục tích hợp hướng nghiệp chương 4

 • 6 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 10

Bài 54. Thành lập doanh nghiệp

 • 6 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Công nghệ 10

Bài 54. Thành lập doanh nghiệp

 • 6 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 10

Bài 49. Bài mở đầu

 • 6 tháng trước
 • 6
bài giảng
bài giảng
Công nghệ 10

Bài 45. Thực hành: Chế biến xi rô từ quả

 • 7 tháng trước
 • 1
bài giảng
bài giảng
bài giảng
Công nghệ 10

Bài 46. Chế biến sản phẩm chăn nuôi, thủy sản

 • 7 tháng trước
 • 1
bài giảng
Công nghệ 10

Bài 51. Lựa chọn lĩnh vực kinh doanh

 • 7 tháng trước
 • 1
bài giảng
bài giảng
bài giảng
Công nghệ 10

Bài 53. Xác định kế hoạch kinh doanh

 • 7 tháng trước
 • 1
bài giảng
bài giảng
Công nghệ 10

Phòng sâu bệnh

 • 7 tháng trước
 • 1