TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Công nghệ 10

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Công nghệ 10 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Công nghệ 10 hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Công nghệ 10

Bài 2. Khảo nghiệm giống cây trồng

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 10

Bài 1. Bài mở đầu

 • 14 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 10

Công Nghệ 10 Bài 22

 • 14 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 10

Bài 53. Xác định kế hoạch kinh doanh

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 10

Bài 56. Thực hành: Xây dựng kế hoạch kinh doanh

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Công nghệ 10

Bài 56. Thực hành: Xây dựng kế hoạch kinh doanh

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 10

Bài 42. Bảo quản lương thực, thực phẩm

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 10

Bài 42. Bảo quản lương thực, thực phẩm

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 10

Bài 55. Quản lí doanh nghiệp

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 10

Bài 42. Bảo quản lương thực, thực phẩm

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Công nghệ 10

Bài 35

 • 6 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 10

Bài 51. Lựa chọn lĩnh vực kinh doanh

 • 6 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Công nghệ 10

Bài 51. Lựa chọn lĩnh vực kinh doanh

 • 6 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Công nghệ 10

tú a3 ht bn

 • 6 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 10

Bài 42. Bảo quản lương thực, thực phẩm

 • 6 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 10

lop 10 CÔNG NGHỆ PHANTHUPHUONG BÀI 42,44

 • 6 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 10

lop 10 CÔNG NGHỆ BÀI 43, BÀI 46

 • 6 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 10

Bài 44. Chế biến lương thực, thực phẩm

 • 6 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Công nghệ 10

Bài 45. Thực hành: Chế biến xi rô từ quả

 • 6 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 10

Bài 44. Chế biến lương thực, thực phẩm

 • 6 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Công nghệ 10

Bài 43. Bảo quản thịt, trứng, sữa và cá

 • 6 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 10

Bài 43. Bảo quản thịt, trứng, sữa và cá

 • 6 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 10

Bài 42. Bảo quản lương thực, thực phẩm

 • 6 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 10

Bài 51. Lựa chọn lĩnh vực kinh doanh

 • 7 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 10

Bài 43. Bảo quản thịt, trứng, sữa và cá

 • 7 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 10

cách làm sữa đậu nành

 • 7 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 10

Bài 49. Bài mở đầu

 • 7 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 10

Bài 44. Chế biến lương thực, thực phẩm

 • 7 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 10

Bài 43. Bảo quản thịt, trứng, sữa và cá

 • 7 tháng trước
 • 0
Bài giảng