TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Công nghệ

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Công nghệ và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Công nghệ hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Công nghệ 6

Bài 21. Tổ chức bữa ăn hợp lí trong gia đình

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Công nghệ 7

Bài 13. Phòng trừ sâu, bệnh hại

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 12

Thuc hanh su dung dong ho van nang (VOM)

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 10

Bài 35

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 11

Bài 26. Hệ thống làm mát

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Công nghệ 8

Bài 40. Thực hành - Đèn ống huỳnh quang

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 11

Bài 23. Cơ cấu trục khuỷu thanh truyền

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 10

Bài 51. Lựa chọn lĩnh vực kinh doanh

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Lắp đặt mạch điện trong nhà

Bài 11. Lắp đặt dây dẫn của mạng điện trong nhà

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 10

Bài 51. Lựa chọn lĩnh vực kinh doanh

 • 6 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Công nghệ 6

Bài 13. Cắm hoa trang trí

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 8

Bài 45. Thực hành - Quạt điện

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 7

Bài 34. Nhân giống vật nuôi

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 11

Bài 30. Hệ thống khởi động vqktv

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Công nghệ 12

Bài 26. Động cơ không đồng bộ ba pha

 • 10 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 10

tú a3 ht bn

 • 10 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 11

Bài 24. Cơ cấu phân phối khí

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 11

Bài 23. Cơ cấu trục khuỷu thanh truyền

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Công nghệ 6

Bài 20. Thực hành: Trộn hỗn hợp Nộm rau muống

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 6

Bài 22. Quy trình tổ chức bữa ăn

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lắp đặt mạch điện trong nhà

Bài 12. Kiểm tra an toàn mạng điện trong nhà

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lắp đặt mạch điện trong nhà

Bài 11. Lắp đặt dây dẫn của mạng điện trong nhà

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 7

Bài 38. Vai trò của thức ăn đối với vật nuôi

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 11

Bài 30. Hệ thống khởi động

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 6

Bài 21. Tổ chức bữa ăn hợp lí trong gia đình

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 7

trò chơi chiếc nón kì diệu

 • 15 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 6

Bảo quan thực phẩm( vien)

 • 15 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Công nghệ 6

Bài 8. Sắp xếp đồ đạc hợp lí trong nhà ở

 • 16 ngày trước
 • 0