Bài giảng Công nghệ

Thư viện Bài giảng Công nghệ
bài giảng
bài giảng
Công nghệ 7

Bài 19. Các biện pháp chăm sóc cây trồng

 • 10 ngày trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 11

Bài 7. Hình chiếu phối cảnh

 • 10 ngày trước
 • 0
bài giảng
Lắp đặt mạch điện trong nhà

Bài 4. Thực hành: Sử dụng đồng hồ đo điện

 • 10 ngày trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 7

Bài 19. Các biện pháp chăm sóc cây trồng

 • 10 ngày trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 7

Bài 19. Các biện pháp chăm sóc cây trồng

 • 10 ngày trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 13. Bản vẽ lắp

 • 11 ngày trước
 • 0
bài giảng
Lắp đặt mạch điện trong nhà

Bài 4. Thực hành: Sử dụng đồng hồ đo điện

 • 11 ngày trước
 • 0
bài giảng
Lắp đặt mạch điện trong nhà

Bài 1. Giới thiệu nghề điện dân dụng

 • 11 ngày trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 6

Bài 7 Cắt khâu vỏ gối hình chữ nhật

 • 11 ngày trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 11

Bài 35. Động cơ đốt trong dùng cho tàu thủy

 • 11 ngày trước
 • 0
bài giảng
Trồng cây ăn quả

Trồng cây ăn quả 9.

 • 13 ngày trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 11

Bài 34. Động cơ đốt trong dùng cho xe máy

 • 14 ngày trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 18. Vật liệu cơ khí

 • 14 ngày trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 11. Biểu diễn ren

 • 14 ngày trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 6. Bản vẽ các khối tròn xoay

 • 14 ngày trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 2. Hình chiếu

 • 14 ngày trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 11

Bài 5. Hình chiếu trục đo

 • 15 ngày trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 11. Biểu diễn ren

 • 15 ngày trước
 • 1
bài giảng
Công nghệ 7

CHỦ ĐỀ- THƯC AN VAT NUOI

 • 16 ngày trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 11

Bài 5. Hình chiếu trục đo

 • 16 ngày trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
bài giảng
bài giảng
Công nghệ 7

Bài 5 Vật nuôi đặc sản VNEN

 • 17 ngày trước
 • 0
bài giảng
Lắp đặt mạch điện trong nhà

Bài 5. Thực hành: Nối dây dẫn điện

 • 17 ngày trước
 • 0
bài giảng
Nấu ăn

nấu ăn

 • 17 ngày trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 10

nấu ăn

 • 17 ngày trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Công nghệ 7

Bài 13. Phòng trừ sâu, bệnh hại

 • 18 ngày trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 11

lop 11 bài 3 cong nghệ 11

 • 18 ngày trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
bài giảng
bài giảng
bài giảng
Công nghệ 7

Bài 15. Làm đất và bón phân lót

 • 19 ngày trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 6

Bài 13. Cắm hoa trang trí

 • 19 ngày trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 33. An toàn điện

 • 19 ngày trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
bài giảng
Công nghệ 6

Ôn tập Chương III

 • 20 ngày trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 6

Ôn tập Chương III

 • 20 ngày trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 15. Bản vẽ nhà

 • 20 ngày trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 13. Bản vẽ lắp

 • 20 ngày trước
 • 1
bài giảng
Lắp đặt mạch điện trong nhà

Bài 4. Thực hành: Sử dụng đồng hồ đo điện

 • 20 ngày trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 13. Bản vẽ lắp

 • 21 ngày trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 4. Bản vẽ các khối đa diện

 • 22 ngày trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 10

Bài 42. Bảo quản lương thực, thực phẩm

 • 23 ngày trước
 • 0