TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Công nghệ

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Công nghệ và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Công nghệ hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Bài giảng
Lắp đặt mạch điện trong nhà

Bài 7. Thực hành: Lắp mạch điện đèn ống huỳnh quang

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 10

Bài 44. Chế biến lương thực, thực phẩm

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Công nghệ 8

Bài 33. An toàn điện

 • 6 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 10

Bài 49. Bài mở đầu

 • 6 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Công nghệ 10

Bài 42. Bảo quản lương thực, thực phẩm

 • 6 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Công nghệ 7

Bài 16. Gieo trồng cây nông nghiệp

 • 6 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 7

Bài 16. Gieo trồng cây nông nghiệp

 • 6 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 7

Bài 16. Gieo trồng cây nông nghiệp

 • 6 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 7

Bài 16. Gieo trồng cây nông nghiệp

 • 6 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Công nghệ 6

Bài 16. Vệ sinh an toàn thực phẩm

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lắp đặt mạch điện trong nhà

Bài 7. Thực hành: Lắp mạch điện đèn ống huỳnh quang

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Trồng cây ăn quả

Bài 10. Kĩ thuật trồng cây xoài

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 11

Bài 2. Hình chiếu vuông góc

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Công nghệ 7

Bài 21. Luân canh, xen canh, tăng vụ

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Công nghệ 8

Bài 39. Đèn huỳnh quang

 • 14 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lắp đặt mạch điện trong nhà

Bài 7. Thực hành: Lắp mạch điện đèn ống huỳnh quang

 • 15 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 11

Bài 19. Tự động hoá trong chế tạo cơ khí

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 6

Bài 10. Giữ gìn nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 7

Bài 3. Một số tính chất chính của đất trồng

 • 18 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 6

Bài 11. Trang trí nhà ở bằng một số đồ vật

 • 18 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 8

Bài 28. Thực hành - Ghép nối chi tiết

 • 18 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Công nghệ 6

Bài 10. Giữ gìn nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp

 • 21 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 6

Bài 12. Trang trí nhà ở bằng cây cảnh và hoa

 • 21 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 6

Bài 8. Sắp xếp đồ đạc hợp lí trong nhà ở

 • 21 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 6

Bài 8. Sắp xếp đồ đạc hợp lí trong nhà ở

 • 28 ngày trước
 • 1
Bài giảng
Công nghệ 7

Bài 12. Sâu, bệnh hại cây trồng

 • 29 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 10

Bài 12

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lắp đặt mạch điện trong nhà

Bài 6. Thực hành: Lắp mạch điện bảng điện

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lắp đặt mạch điện trong nhà

Bài 5. Thực hành: Nối dây dẫn điện

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lắp đặt mạch điện trong nhà

Bài 10. Thực hành: Lắp mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 8

Bài 30. Biến đổi chuyển động

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 8

Bài 48. Sử dụng hợp Ií điện năng

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 8

Bài 24. Khái niệm về chi tiết máy và lắp ghép

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 6

Bài 21. Tổ chức bữa ăn hợp lí trong gia đình

 • một tháng trước
 • 1