TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Công nghệ

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Công nghệ và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Công nghệ hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Bài giảng
Công nghệ 8

Bài 4. Bản vẽ các khối đa diện

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Công nghệ 10

Bài 2. Khảo nghiệm giống cây trồng

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Công nghệ 6

Bài 4. Sử dụng và bảo quản trang phục

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Công nghệ 11

Bài 7. Hình chiếu phối cảnh

 • 10 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 12

Bài 4. Linh kiện bán dẫn và IC

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 6

Bài 2. Lựa chọn trang phục

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 6

Bài 18. Các phương pháp chế biến thực phẩm

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 6

Bài 2. Lựa chọn trang phục

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 6

Bài 2. Lựa chọn trang phục

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 10

Bài 1. Bài mở đầu

 • 14 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 10

Công Nghệ 10 Bài 22

 • 14 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 7

Bài 1. Vai trò, nhiệm vụ của trồng trọt

 • 18 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Công nghệ 12

Bài 2. Điện trở - Tụ điện - Cuộn cảm

 • 19 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 6

Bài 1. Các loại vải thường dùng trong may mặc

 • 19 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Công nghệ 8

Bài 4. Bản vẽ các khối đa diện

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Lắp đặt mạch điện trong nhà

Bài 12. Kiểm tra an toàn mạng điện trong nhà

 • 27 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Công nghệ 8

Bài 2. Hình chiếu

 • 27 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 6

Bài 1. Các loại vải thường dùng trong may mặc

 • 28 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Nấu ăn

Bài 1. Giới thiệu nghề nấu ăn

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Nấu ăn

Bài 1. Giới thiệu nghề nấu ăn

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 6

Bài 2. Lựa chọn trang phục

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 6

Bài 1. Các loại vải thường dùng trong may mặc

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Công nghệ 8

Bài 2. Hình chiếu

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 7

Bài 37. Thức ăn vật nuôi

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 7

Bài 37. Thức ăn vật nuôi

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 7

Nghề phổ thông môn chăn nuôi

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 12

Bài 2. Điện trở - Tụ điện - Cuộn cảm

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 11

Bài 34. Động cơ đốt trong dùng cho xe máy

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 11

Bải 20. Khái quát về động cơ đốt trong

 • 2 tháng trước
 • 0