TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Công nghệ

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Công nghệ và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Công nghệ hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Bài giảng
Công nghệ 6

Bài 7. Thực hành: Cắt khâu vỏ gối hình chữ nhật

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 11

Bài 7. Hình chiếu phối cảnh

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lắp đặt mạch điện trong nhà

Bài 4. Thực hành: Sử dụng đồng hồ đo điện

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 7

Bài 19. Các biện pháp chăm sóc cây trồng

 • một tháng trước
 • 2
Bài giảng
Công nghệ 7

Bài 19. Các biện pháp chăm sóc cây trồng

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Công nghệ 8

Bài 13. Bản vẽ lắp

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lắp đặt mạch điện trong nhà

Bài 4. Thực hành: Sử dụng đồng hồ đo điện

 • một tháng trước
 • 4
Bài giảng
Lắp đặt mạch điện trong nhà

Bài 1. Giới thiệu nghề điện dân dụng

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 6

Bài 7 Cắt khâu vỏ gối hình chữ nhật

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 11

Bài 35. Động cơ đốt trong dùng cho tàu thủy

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Trồng cây ăn quả

Trồng cây ăn quả 9.

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 11

Bài 34. Động cơ đốt trong dùng cho xe máy

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 11

Bài 5. Hình chiếu trục đo

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 8

Bài 11. Biểu diễn ren

 • một tháng trước
 • 1
Bài giảng
Công nghệ 7

CHỦ ĐỀ- THƯC AN VAT NUOI

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 11

Bài 5. Hình chiếu trục đo

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 8

Bài 38. Đồ dùng loại điện - quang: Đèn sợi đốt

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 7

Bài 5 Vật nuôi đặc sản VNEN

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lắp đặt mạch điện trong nhà

Bài 5. Thực hành: Nối dây dẫn điện

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Nấu ăn

nấu ăn

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 10

nấu ăn

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Công nghệ 7

Bài 13. Phòng trừ sâu, bệnh hại

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 11

lop 11 bài 3 cong nghệ 11

 • một tháng trước
 • 1
Bài giảng
Bài giảng
Công nghệ 7

Bài 15. Làm đất và bón phân lót

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 6

Bài 13. Cắm hoa trang trí

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 8

Bài 33. An toàn điện

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 10

Bài 26. Sản xuất giống trong chăn nuôi và thủy sản

 • một tháng trước
 • 1
Bài giảng
Bài giảng
Công nghệ 6

Ôn tập Chương III

 • một tháng trước
 • 1
Bài giảng
Công nghệ 6

Ôn tập Chương III

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 8

Bài 15. Bản vẽ nhà

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 8

Bài 13. Bản vẽ lắp

 • một tháng trước
 • 1
Bài giảng
Lắp đặt mạch điện trong nhà

Bài 4. Thực hành: Sử dụng đồng hồ đo điện

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 8

Bài 13. Bản vẽ lắp

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 8

Bài 4. Bản vẽ các khối đa diện

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 10

Bài 42. Bảo quản lương thực, thực phẩm

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 12

Bài 8. Mạch khuếch đại - Mạch tạo xung

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 6

Bài 2. Lựa chọn trang phục

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 7

Bài 1. Vai trò, nhiệm vụ của trồng trọt

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 6

Bài 4. Sử dụng và bảo quản trang phục

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lắp đặt mạch điện trong nhà

Bài 3. Dụng cụ dùng trong lắp đặt mạng điện

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 7

Bài 12. Sâu, bệnh hại cây trồng

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 6

Bài 1. Các loại vải thường dùng trong may mặc

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 10

Bài 41. Bảo quản hạt, củ làm giống

 • một tháng trước
 • 0