TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Cao đẳng - Đại học

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Cao đẳng - Đại học và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Cao đẳng - Đại học hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Giáo dục Đặc biệt

Giáo dục Đặc biệt (CĐ-ĐH)

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học

Chương điện

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tâm lí học

Tâm lý học lớp thần I bàn về vô thức, ý thức

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Giáo dục Tiểu học

Tiểu học (CĐ-ĐH).

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh

new headway elementary

 • một tháng trước
 • 5
Bài giảng
Tiếng Anh

new headway -Everyday English-What time is it?

 • một tháng trước
 • 3
Bài giảng
Bài giảng khác

làm quen chữ cái a, ă, â

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tâm lí học

Nghiên cứ về quên và ký ức

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Triết học

quy luật phủ định của phủ định

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Triết học

quy luật mâu thuẫn

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Triết học

quy luật lượng - chất

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Giáo dục Tiểu học

tiếng việt 2

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Giáo dục Đặc biệt

Thuyết trình về HMI Proface AGP3000

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Triết học

mqhgiuacacphamtrutriethoc

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Giáo dục học

cd dh

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Giáo dục học

cd dh

 • một tháng trước
 • 2
Bài giảng
Giáo dục Tiểu học

chuyên đề cấp tiểu học

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Địa lí

Châu Phi

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Giáo dục Tiểu học

đường lối

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh

Tiếng Anh . (CĐ-ĐH). ,

 • một tháng trước
 • 1
Bài giảng
Quản lí Giáo dục

Kinh tế quốc tế (CĐ-ĐH).

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh

Tiếng anh cơ bản HVTC

 • một tháng trước
 • 181
Bài giảng
Triết học

quy luật phủ định của phủ định

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Triết học

Quy luật mâu thuẫn

 • một tháng trước
 • 12
Bài giảng
Triết học

Quy luật lượng-chất của Mác - Lê-nin

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Giáo dục Tiểu học

Sinh lí học trẻ em

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Giáo dục học

Giáo dục học đại cương (CĐ-ĐH).

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Toán học

Phương pháp

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh

Đuổi hinh bắt chữ băng tiếng Anh

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học

CẤU TẠO CỦA HOA

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn

Các lớp từ vựng

 • 2 tháng trước
 • 3
Bài giảng
Tâm lí học

bài giảng tâm lí quản lí

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Nghệ thuật

Mỹ học

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử

Đường lối CM của DCSVN chương III

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử

Đường lối cách mạng của ĐCSVN

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử

Đường lối CM

 • 2 tháng trước
 • 4
Bài giảng
Giáo dục Tiểu học

HOẠT ĐỘNG NGOAIH KHÓA

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Giáo dục Tiểu học

Bài kiểm tra UDCNTT1

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học

Sinh học (CĐ-ĐH)

 • 2 tháng trước
 • 15
Bài giảng
Quản lí Giáo dục

Thuyet noi cong sinh

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Địa lí

CHƯƠNG 1

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Tiếng Trung Quốc

Tiếng Trung Quốc (CĐ-ĐH) Bài 1 tiếng trung sơ cấp

 • 3 tháng trước
 • 20
Bài giảng
Lí luận Chính trị

Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Lí luận Chính trị

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh

Say No to subtances

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học

Con người và môi trường

 • 3 tháng trước
 • 15