Bài giảng Cao đẳng - Đại học

Thư viện Bài giảng Cao đẳng - Đại học
bài giảng
lớp 3

Tự nhiên và Xã hội 3. Bài 43. Rễ cây

 • 9 ngày trước
 • 0
bài giảng
lớp 3

Tự nhiên và Xã hội 3. Bài 48. Quả

 • 9 ngày trước
 • 0
bài giảng
Giáo dục Đặc biệt

Giáo dục Đặc biệt (CĐ-ĐH)

 • 10 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học

Chương điện

 • 10 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tâm lí học

Tâm lý học lớp thần I bàn về vô thức, ý thức

 • 13 ngày trước
 • 0
bài giảng
Giáo dục Tiểu học

Tiểu học (CĐ-ĐH).

 • 14 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Anh

new headway elementary

 • 14 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Anh

new headway -Everyday English-What time is it?

 • 14 ngày trước
 • 0
bài giảng
Bài giảng khác

làm quen chữ cái a, ă, â

 • 15 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tâm lí học

Nghiên cứ về quên và ký ức

 • 15 ngày trước
 • 0
bài giảng
Triết học

quy luật phủ định của phủ định

 • 16 ngày trước
 • 0
bài giảng
Triết học

quy luật mâu thuẫn

 • 16 ngày trước
 • 0
bài giảng
Triết học

quy luật lượng - chất

 • 16 ngày trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Giáo dục Tiểu học

tiếng việt 2

 • 17 ngày trước
 • 0
bài giảng
Giáo dục Đặc biệt

Thuyết trình về HMI Proface AGP3000

 • 17 ngày trước
 • 0
bài giảng
Triết học

mqhgiuacacphamtrutriethoc

 • 17 ngày trước
 • 0
bài giảng
Giáo dục học

cd dh

 • 18 ngày trước
 • 0
bài giảng
Giáo dục học

cd dh

 • 18 ngày trước
 • 0
bài giảng
Giáo dục Tiểu học

chuyên đề cấp tiểu học

 • 20 ngày trước
 • 0
bài giảng
Địa lí

Châu Phi

 • 21 ngày trước
 • 0
bài giảng
Giáo dục Tiểu học

đường lối

 • 23 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Anh

Tiếng Anh . (CĐ-ĐH). ,

 • 28 ngày trước
 • 1
bài giảng
Quản lí Giáo dục

Kinh tế quốc tế (CĐ-ĐH).

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Anh

Tiếng anh cơ bản HVTC

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Triết học

quy luật phủ định của phủ định

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Triết học

Quy luật mâu thuẫn

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Triết học

Quy luật lượng-chất của Mác - Lê-nin

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
PPDH tích cực

nghiepvu

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Giáo dục Tiểu học

Sinh lí học trẻ em

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Bài giảng

Tính toán chiếu sáng

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Giáo dục học

Giáo dục học đại cương (CĐ-ĐH).

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học

Phương pháp

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Anh

Đuổi hinh bắt chữ băng tiếng Anh

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Sinh học

CẤU TẠO CỦA HOA

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn

Các lớp từ vựng

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tâm lí học

bài giảng tâm lí quản lí

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Nghệ thuật

Mỹ học

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Lịch sử

Đường lối CM của DCSVN chương III

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Lịch sử

Đường lối cách mạng của ĐCSVN

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Lịch sử

Đường lối CM

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Giáo dục Tiểu học

HOẠT ĐỘNG NGOAIH KHÓA

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Giáo dục Tiểu học

Bài kiểm tra UDCNTT1

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Sinh học

Sinh học (CĐ-ĐH)

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Quản lí Giáo dục

Thuyet noi cong sinh

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Địa lí

CHƯƠNG 1

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tư tưởng HCM về vấn đề cán bộ: Giá trị hiện thờiCĐ-ĐH.

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
CĐ - ĐH

Giáo dục Đặc biệt (CĐ-ĐH).

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Thông báo-thông tin(BG)

Sinh hoạt chính trị đầu năm học 2018-2019

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng