TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Âm nhạc 9

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Âm nhạc 9 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Âm nhạc 9 hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Âm nhạc 9

âm nhạc 8 tiết 20

 • 8 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Âm nhạc 9

Tiết 9. HBH: Nối vòng tay lớn

 • 8 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Âm nhạc 9

Tiết 9. HBH: Nối vòng tay lớn

 • 8 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Âm nhạc 9

Tiết 12. HBH: Lí kéo chài

 • 10 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Âm nhạc 9

Tiết 7. Ôn tập

 • 11 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Âm nhạc 9

Tiết 15. Bài hát do địa phương chọn

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Âm nhạc 9

Tiết 9. HBH: Nối vòng tay lớn

 • một năm trước
 • 1
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Âm nhạc 9

Tiết 7. Ôn tập

 • một năm trước
 • 11
Bài giảng
Âm nhạc 9

Tiết 15. Bài hát do địa phương chọn

 • một năm trước
 • 10
Bài giảng
Âm nhạc 9

tiet 13

 • một năm trước
 • 21
Bài giảng