Bài giảng Âm nhạc 9

Thư viện Bài giảng Âm nhạc 9
bài giảng
Âm nhạc 9

Tiết 8. Kiểm tra 1 tiết

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Âm nhạc 9

Tiết 15. Bài hát do địa phương chọn

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Âm nhạc 9

Tiết 9. HBH: Nối vòng tay lớn

 • 7 tháng trước
 • 1
bài giảng
bài giảng
bài giảng
bài giảng
bài giảng
bài giảng
bài giảng
bài giảng
Âm nhạc 9

Tiết 7. Ôn tập

 • 10 tháng trước
 • 11
bài giảng
Âm nhạc 9

Tiết 15. Bài hát do địa phương chọn

 • 10 tháng trước
 • 10
bài giảng
Âm nhạc 9

tiet 13

 • 10 tháng trước
 • 14
bài giảng
bài giảng
Âm nhạc 9

Tiết 9. HBH: Nối vòng tay lớn

 • 11 tháng trước
 • 0
bài giảng
BG_TĐN lớp 9

TĐN số 4 _ Lớp 9

 • 11 tháng trước
 • 0
bài giảng
BG_TĐN lớp 9

TĐN số 3 _ Lớp 9

 • 11 tháng trước
 • 0
bài giảng
BG_TĐN lớp 9

TĐN số 2 _ Lớp 9

 • 11 tháng trước
 • 0
bài giảng
BG_TĐN lớp 9

TĐN số 1 _ Lớp 9

 • 11 tháng trước
 • 0
bài giảng
Âm nhạc 9

Tiết 9. HBH: Nối vòng tay lớn

 • một năm trước
 • 18
bài giảng
Âm nhạc 9

Tiết 7. Ôn tập

 • một năm trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
bài giảng
bài giảng
bài giảng
bài giảng
bài giảng
bài giảng
Âm nhạc 9

Tiết 12. OBH: Nối vòng tay lớn. HBH: Lí kéo chài

 • một năm trước
 • 15
bài giảng
Âm nhạc 9

Tiết 9. HBH: Nối vòng tay lớn

 • một năm trước
 • 16
bài giảng
Âm nhạc 9

Tiết 12. OBH: Nối vòng tay lớn. HBH: Lí kéo chài

 • một năm trước
 • 15
bài giảng
bài giảng
bài giảng