TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Âm nhạc 8

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Âm nhạc 8 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Âm nhạc 8 hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Âm nhạc 8

Tiết 27. HBH: Ngôi nhà của chúng ta(hạnh)

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Âm nhạc 8

Tiết 25. Ôn tập

 • 21 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Âm nhạc 8

Tiết 25. Ôn TĐN: TĐN số 6. ANTT: Hát bè

 • 22 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Âm nhạc 8

Tiết 19. HBH: Khát vọng mùa xuân

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Âm nhạc 8

Tiết 19. HBH: Khát vọng mùa xuân

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Âm nhạc 8

Tiết 12. HBH: Hò ba lí

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Âm nhạc 8

Tiết 9. HBH: Tuổi Hồng

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Âm nhạc 8

Tiết 9. HBH: Tuổi Hồng

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Âm nhạc 8

Tiết 19. HBH: Khát vọng mùa xuân

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Âm nhạc 8

Tiết 15, 16. Ôn tập

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Âm nhạc 8

Tiết 15, 16. Ôn tập

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Âm nhạc 8

Tiết 27. HBH: Ngôi nhà của chúng ta

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Âm nhạc 8

Tiết 12. HBH: Hò ba lí

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Âm nhạc 8

Tiết 9. HBH: Tuổi Hồng

 • 5 tháng trước
 • 1
Bài giảng
Âm nhạc 8

Tiết 9. HBH: Tuổi Hồng

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Âm nhạc 8

Tiết 19. HBH: Khát vọng mùa xuân

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Âm nhạc 8

Tiết 27. HBH: Ngôi nhà của chúng ta

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Âm nhạc 8

Tiết 7. Ôn tập.

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Âm nhạc 8

Tiết 9. HBH: Tuổi Hồng

 • 6 tháng trước
 • 2
Bài giảng
Bài giảng
Âm nhạc 8

Tiết 1. HH: Mùa thu ngày khai trường

 • 6 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Âm nhạc 8

Toán học đại số 7

 • 7 tháng trước
 • 9
Bài giảng
Âm nhạc 8

Tiết 27. HBH: Ngôi nhà của chúng ta

 • 10 tháng trước
 • 1
Bài giảng
Âm nhạc 8

am nhac 8 on tap

 • 11 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Âm nhạc 8

am nhac 8 ôn tap

 • 11 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Âm nhạc 8

tieng anh 8 bai uint16

 • 11 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Âm nhạc 8

Tiết 19. HBH: Khát vọng mùa xuân

 • một năm trước
 • 9
Bài giảng
Bài giảng