TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Âm nhạc 7

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Âm nhạc 7 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Âm nhạc 7 hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Âm nhạc 7

Tiết 15, 16. Ôn tập học kì I

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Âm nhạc 7

Tiết 20. OBH: Đi cắt lúa. TĐN: TĐN số 6

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Âm nhạc 7

Tiết 12. HBH: Khúc hát chim sơn ca

 • 27 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Âm nhạc 7

Tiết 9. HBH: Chúng em cần hòa bình

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Âm nhạc 7

Tiết 8. Kiểm tra 1 tiết

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Âm nhạc 7

Tiết 27. HBH: Ca-chiu-sa.

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Âm nhạc 7

Tiết 4

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Âm nhạc 7

Tiết 28. OBH: Ca-chiu-sa. TĐN: TĐN số 8

 • 7 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Âm nhạc 7

Tiết 23. OBH: Khúc ca bốn mùa. TĐN: TĐN số 7

 • 7 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Âm nhạc 7

 • 8 tháng trước
 • 2
Bài giảng
Âm nhạc 7

Tiết 31 ôn bài hát ,ôn tđn số 9,ântt

 • 8 tháng trước
 • 4
Bài giảng
Âm nhạc 7

Tiết 23. OBH: Khúc ca bốn mùa. TĐN: TĐN số 7

 • 8 tháng trước
 • 28
Bài giảng
Âm nhạc 7

Tiết 27. HBH: Ca-chiu-sa- vnem

 • 8 tháng trước
 • 1
Bài giảng
Âm nhạc 7

Tiết 28. OBH: Ca-chiu-sa. TĐN: TĐN số 8

 • 8 tháng trước
 • 15
Bài giảng
Bài giảng
Âm nhạc 7

Tiết 28. OBH: Ca-chiu-sa. TĐN: TĐN số 8

 • 9 tháng trước
 • 5
Bài giảng
Âm nhạc 7

Tiết 28. OBH: Ca-chiu-sa. TĐN: TĐN số 8

 • 9 tháng trước
 • 1
Bài giảng
Âm nhạc 7

Tiết 28. OBH: Ca-chiu-sa. TĐN: TĐN số 8

 • 9 tháng trước
 • 1
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Âm nhạc 7

Tiết 23. OBH: Khúc ca bốn mùa. TĐN: TĐN số 7

 • 10 tháng trước
 • 1
Bài giảng
Bài giảng
Âm nhạc 7

Tiết 12. HBH: Khúc hát chim sơn ca

 • 10 tháng trước
 • 1
Bài giảng
Âm nhạc 7

Tiết 25. Ôn tập

 • 10 tháng trước
 • 1
Bài giảng
Âm nhạc 7

Tiết 25. Ôn tập

 • 10 tháng trước
 • 1
Bài giảng
Âm nhạc 7

Tiết 23. OBH: Khúc ca bốn mùa. TĐN: TĐN số 7

 • 10 tháng trước
 • 1
Bài giảng
Âm nhạc 7

Tiết 23. OBH: Khúc ca bốn mùa. TĐN: TĐN số 7

 • 10 tháng trước
 • 1
Bài giảng
Âm nhạc 7

Bai 12 KHÚC HÁT CHIM SƠN CA

 • 11 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Âm nhạc 7

Tiết 14. TĐN: TĐN số 5. ANTT: Nhạc sĩ Bét-tô-ven

 • một năm trước
 • 56
Bài giảng
Âm nhạc 7

Tiết 15, 16. Ôn tập học kì I

 • một năm trước
 • 12
Bài giảng
Âm nhạc 7

Tiết 28. OBH: Ca-chiu-sa. TĐN: TĐN số 8

 • một năm trước
 • 18
Bài giảng