TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Âm nhạc 6

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Âm nhạc 6 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Âm nhạc 6 hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Bài giảng
Âm nhạc 6

Tiết 13. HBH: Đi cấy

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Âm nhạc 6

Tiết 31. OBH: Hô-la-hê,Hô-la-hô. TĐN số 10

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Âm nhạc 6

Tiết 5. HBH: Vui bước trên đường xa

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Âm nhạc 6

Âm nhạc 6 tiết 10 HH hành khúc tới trường

 • một tháng trước
 • 5
Bài giảng
Âm nhạc 6

lop 6

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Âm nhạc 6

Tiết 19. HBH: Niềm vui của em

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Âm nhạc 6

Tiết 19. HBH: Niềm vui của em

 • 2 tháng trước
 • 6
Bài giảng
Âm nhạc 6

Nhac si Luu Huu Phuoc

 • 6 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Âm nhạc 6

Tiết 10. HBH: Hành khúc tới trường

 • 6 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Âm nhạc 6

Tiết 31. OBH: Hô-la-hê,Hô-la-hô. TĐN số 10

 • 7 tháng trước
 • 4
Bài giảng
Âm nhạc 6

Tiết 16, 17. Ôn tập học kì I

 • 8 tháng trước
 • 7
Bài giảng
Âm nhạc 6

Âm nhạc 6.

 • 8 tháng trước
 • 1
Bài giảng
Âm nhạc 6

Tiết 22. HBH: Ngày đầu tiên đi học

 • 8 tháng trước
 • 1
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Âm nhạc 6

Tiết 14. OBH:  Đi cấy. TĐN: TĐN số 5

 • 8 tháng trước
 • 1
Bài giảng
Âm nhạc 6

Tiết 25. Ôn tập

 • 10 tháng trước
 • 7
Bài giảng
Âm nhạc 6

Tiết 14. OBH:  Đi cấy. TĐN: TĐN số 5

 • 10 tháng trước
 • 1
Bài giảng
Âm nhạc 6

Tiết 22. HBH: Ngày đầu tiên đi học

 • 10 tháng trước
 • 1
Bài giảng
Âm nhạc 6

Tiết 19. HBH: Niềm vui của em

 • 10 tháng trước
 • 1
Bài giảng
Âm nhạc 6

tiết 12. ôn hành khúc tới trường. TĐN số 4

 • 10 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Âm nhạc 6

âm nhạc lớp 6 ôn tập học kỳ 1

 • 10 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Âm nhạc 6

Tiet 13 HBH Di cay sua (1).ppt

 • 10 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Âm nhạc 6

Tiết 14. OBH:  Đi cấy. TĐN: TĐN số 5

 • 11 tháng trước
 • 10
Bài giảng
Âm nhạc 6

Tiết 22. HBH: Ngày đầu tiên đi học

 • 11 tháng trước
 • 20