TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Âm nhạc

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Âm nhạc và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Âm nhạc hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Âm nhạc 6

Tiết 22. HBH: Ngày đầu tiên đi học

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Âm nhạc 9

âm nhạc 8 tiết 20

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Âm nhạc 9

Tiết 9. HBH: Nối vòng tay lớn

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Âm nhạc 8

Tiết 19. HBH: Khát vọng mùa xuân

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Âm nhạc 8

Tiết 19. HBH: Khát vọng mùa xuân

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Âm nhạc 9

Tiết 9. HBH: Nối vòng tay lớn

 • 15 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Âm nhạc 8

Tiết 12. HBH: Hò ba lí

 • 15 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Âm nhạc 8

Tiết 9. HBH: Tuổi Hồng

 • 15 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Âm nhạc 8

Tiết 9. HBH: Tuổi Hồng

 • 15 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Âm nhạc 7

Tiết 12. HBH: Khúc hát chim sơn ca

 • 15 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Âm nhạc 7

Tiết 12. HBH: Khúc hát chim sơn ca

 • 15 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Âm nhạc 7

Tiết 9. HBH: Chúng em cần hòa bình

 • 15 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Âm nhạc 7

Tiết 9. HBH: Chúng em cần hòa bình

 • 15 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Âm nhạc 6

Tiết 14. OBH:  Đi cấy. TĐN: TĐN số 5

 • 15 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Âm nhạc 6

Tiết 14. OBH:  Đi cấy. TĐN: TĐN số 5

 • 15 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Âm nhạc 6

Tiết 13. HBH: Đi cấy

 • 15 ngày trước
 • 0