TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Âm nhạc

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Âm nhạc và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Âm nhạc hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Âm nhạc 8

Tiết 27. HBH: Ngôi nhà của chúng ta(hạnh)

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Âm nhạc 6

Tiết 25. Ôn tập

 • 10 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Âm nhạc 8

Tiết 25. Ôn tập

 • 21 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Âm nhạc 8

Tiết 25. Ôn TĐN: TĐN số 6. ANTT: Hát bè

 • 22 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Âm nhạc 6

Tiết 23. OBH: Ngày đầu tiên đi học. TĐN: TĐN số 7

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Âm nhạc 7

Tiết 5. OBH: Lí cây đa. NL: Nhịp 4/4. TĐN: TĐN số 2

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Âm nhạc 7

Tiết 20. OBH: Đi cắt lúa. TĐN: TĐN số 6

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Âm nhạc 7

Tiết 23. OBH: Khúc ca bốn mùa. TĐN: TĐN số 7

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Âm nhạc 6

Tiết 23. OBH: Ngày đầu tiên đi học. TĐN: TĐN số 7

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Âm nhạc 6

Tiết 13. HBH: Đi cấy

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Âm nhạc 7

Tiết 23. OBH: Khúc ca bốn mùa. TĐN: TĐN số 7

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Âm nhạc 7

Tiết 12. HBH: Khúc hát chim sơn ca

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Âm nhạc 6

Tiết 22. HBH: Ngày đầu tiên đi học

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Âm nhạc 9

âm nhạc 8 tiết 20

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Âm nhạc 9

Tiết 9. HBH: Nối vòng tay lớn

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Âm nhạc 8

Tiết 19. HBH: Khát vọng mùa xuân

 • 2 tháng trước
 • 0