TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Âm nhạc

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Âm nhạc và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Âm nhạc hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Âm nhạc 8

Tiết 19. HBH: Khát vọng mùa xuân

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Âm nhạc 8

Tiết 27. HBH: Ngôi nhà của chúng ta

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Âm nhạc 6

Tiết 13. HBH: Đi cấy

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Âm nhạc 8

Tiết 7. Ôn tập.

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Âm nhạc 6

Tiết 31. OBH: Hô-la-hê,Hô-la-hô. TĐN số 10

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Âm nhạc 6

Tiết 5. HBH: Vui bước trên đường xa

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Âm nhạc 7

Tiết 5. OBH: Lí cây đa. NL: Nhịp 4/4. TĐN: TĐN số 2

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Âm nhạc 7

Tiết 4

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Âm nhạc 6

Âm nhạc 6 tiết 10 HH hành khúc tới trường

 • một tháng trước
 • 5
Bài giảng
Âm nhạc 8

Tiết 9. HBH: Tuổi Hồng

 • 2 tháng trước
 • 2
Bài giảng
Bài giảng
Âm nhạc 8

Tiết 1. HH: Mùa thu ngày khai trường

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Âm nhạc 6

lop 6

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Âm nhạc 6

Tiết 19. HBH: Niềm vui của em

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Âm nhạc 6

Tiết 19. HBH: Niềm vui của em

 • 2 tháng trước
 • 6
Bài giảng
Âm nhạc 8

Toán học đại số 7

 • 3 tháng trước
 • 9
Bài giảng
Âm nhạc 8

Tiết 27. HBH: Ngôi nhà của chúng ta

 • 6 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Âm nhạc 6

Nhac si Luu Huu Phuoc

 • 6 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Âm nhạc 8

am nhac 8 on tap

 • 6 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Âm nhạc 8

am nhac 8 ôn tap

 • 6 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Âm nhạc 8

tieng anh 8 bai uint16

 • 6 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Âm nhạc 6

Tiết 10. HBH: Hành khúc tới trường

 • 6 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Âm nhạc 7

Tiết 28. OBH: Ca-chiu-sa. TĐN: TĐN số 8

 • 7 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Âm nhạc 7

Tiết 23. OBH: Khúc ca bốn mùa. TĐN: TĐN số 7

 • 7 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Âm nhạc 7

 • 7 tháng trước
 • 2
Bài giảng
Âm nhạc 7

Tiết 31 ôn bài hát ,ôn tđn số 9,ântt

 • 7 tháng trước
 • 4
Bài giảng
Bài giảng
Âm nhạc 6

Tiết 31. OBH: Hô-la-hê,Hô-la-hô. TĐN số 10

 • 7 tháng trước
 • 4