TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Âm nhạc

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Âm nhạc và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Âm nhạc hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Âm nhạc 6

Tiết 5. HBH: Vui bước trên đường xa

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Âm nhạc 8

Tiết 1. HH: Mùa thu ngày khai trường

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Âm nhạc 8

Tiết 4. HBH: Lí dĩa bánh bò

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Âm nhạc 8

Tiết 27. HBH: Ngôi nhà của chúng ta

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Âm nhạc 6

Tiết 31. OBH: Hô-la-hê,Hô-la-hô. TĐN số 10

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Âm nhạc 6

Tiết 31. OBH: Hô-la-hê,Hô-la-hô. TĐN số 10

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Âm nhạc 8

Tiết 30. HBH: Tuổi đời mênh mông

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Âm nhạc 8

Tiết 30. HBH: Tuổi đời mênh mông

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Âm nhạc 6

Tiết 19. HBH: Niềm vui của em

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Âm nhạc 8

tiết 13: Ôn tập bài hát: Hò ba lí.

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Âm nhạc 8

tiết 13: Ôn tập bài hát: Hò ba lí.

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Âm nhạc 8

tiết 13: Ôn tập bài hát: Hò ba lí.

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Âm nhạc 8

tiết 13: Ôn tập bài hát: Hò ba lí.

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Âm nhạc 8

Tiết 27. HBH: Ngôi nhà của chúng ta(hạnh)

 • 4 tháng trước
 • 0