TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

bai giang trung hoc co so - Thư viện Giáo án điện tử, bài giảng đề thi

Xem và tải miễn phí giáo án, bài giảng, đề thi bai giang trung hoc co so ,các lớp phổ thông trung học(ptth),phổ thông cơ sở(ptcs ), các lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

TRUNG HỌC CƠ SỞ

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Cải cách hành chính

Trung học cơ sở

 • 8 năm trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

Trung học cơ sở

 • một năm trước
 • 1
Bài giảng
Bài giảng khác

trung hoc cơ sở

 • 11 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Văn bản khác

Cơ sở dữ liệu trường trung học cơ sở

 • 8 năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

PCGD TRUNG HOC CO SO

 • 8 năm trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 9

CASIO TRUNG HỌC CƠ SỞ

 • 8 năm trước
 • 4
Bài giảng
Tin học 9

Pho cap Trung hoc co so

 • 9 năm trước
 • 1
Bài giảng
Tin học văn phòng

Bài giảng tin học cơ sở (KHTN)

 • 8 năm trước
 • 0
Bài giảng
Tin học

Bài giảng nhập môn Tin học cơ sở

 • 11 năm trước
 • 391
Bài giảng
Bài giảng

Bài giảng nhập môn Tin học cơ sở

 • 10 năm trước
 • 161
Bài giảng
Tin học 9

Bài giàng cơ sở dữ liệu

 • 8 năm trước
 • 9
Bài giảng
Bài giảng

bai-giang-co-so-du-lieu

 • 7 năm trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 9

Bài giàng cơ sở dữ liệu

 • 7 năm trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 9

Bài giàng cơ sở dữ liệu

 • 8 năm trước
 • 9
Bài giảng
Bài Giảng

bai-giang-co-so-du-lieu

 • 7 năm trước
 • 0
Bài giảng
Địa lí

Bài giảng cơ sỏ tự nhiên

 • 8 năm trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 9

Bài giàng cơ sở dữ liệu

 • 7 năm trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 9

Bài giàng cơ sở dữ liệu

 • 8 năm trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 9

Bài giàng cơ sở dữ liệu

 • 8 năm trước
 • 0