TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Thư viện Bài Giảng điện tử - Giáo Án điện tử

Đây là Thư viện chia sẽ bài giảng điện tử,giáo án điện tử, đề thi hay nhất và nhiều người quan tâm nhất,từ đơn giản tới nâng cao trong các lớp phổ thông trung học(ptth),phổ thông cơ sở(ptcs ), các lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Địa lí 10

Bài 12. Sự phân bố khí áp. Một số loại gió chính

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 5

Bài 24. Chiến thắng Điện Biên Phủ trên không

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 8. Kì diệu rừng xanh

 • một tháng trước
 • 3
Bài giảng
Bài giảng
Ngữ văn 10

Tuần 8. Nhưng nó phải bằng hai mày

 • một tháng trước
 • 3
Bài giảng
Số học 6

Ôn tập Chương II. Số nguyên

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Địa lí 11

Bài 11. Khu vực Đông Nam Á tiết 1

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Lịch sử 4

Bài 2. Nước Âu Lạc

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Số học 6

Chương I. §9. Thứ tự thực hiện các phép tính

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 10

Tuần 8. Tam đại con gà

 • một tháng trước
 • 1
Bài giảng
Công nghệ 11

Bài 7. Hình chiếu phối cảnh

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Địa lí 5

Bài 6. Đất và rừng

 • một tháng trước
 • 3
Bài giảng
Bài giảng
Ngữ văn 12

Tuần 12. Tiếng hát con tàu

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

giao an theo tuan lop 2

 • một tháng trước
 • 3
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

tap doc 2

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

giao an van hoc

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Số học 6

Chương I. §13. Ước và bội

 • một tháng trước
 • 4
Bài giảng
Tập đọc 2

Tuần 6. Mẩu giấy vụn

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 1

Phép cộng trong phạm vi 4

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 6

Unit 03. My friends. Lesson 6. Skills 2

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 4

Phép cộng

 • một tháng trước
 • 2
Bài giảng
Đại số 9

Ôn tập Chương I. Căn bậc hai. Căn bậc ba

 • một tháng trước
 • 0