TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Thư viện Bài Giảng điện tử - Giáo Án điện tử

Đây là Thư viện chia sẽ bài giảng điện tử,giáo án điện tử, đề thi hay nhất và nhiều người quan tâm nhất,từ đơn giản tới nâng cao trong các lớp phổ thông trung học(ptth),phổ thông cơ sở(ptcs ), các lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng

Giáo dục Tiểu học (CĐ-ĐH).

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Luyện từ và câu 4

Tuần 8. Cách viết tên người, tên địa lí nước ngoài

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Luyện từ và câu 4

Tuần 8. Cách viết tên người, tên địa lí nước ngoài

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 6

Bài 10. Ếch ngồi đáy giếng

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học

Toán học (CĐ-ĐH) co so hinh hoc

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng

Giáo dục Tiểu học (CĐ-ĐH).

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 11

Bài 9. Cấu trúc rẽ nhánh

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Ôn tập tiết 47 lớp 9 Truyện trung đại VN

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng

Toán học (CĐ-ĐH).

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tâm lí học

Tâm lí học (CĐ-ĐH) skss

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 7

Unit 3. Community Service. Lesson 6. Skills 2

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Đạo đức 5

Bài 5. Tình bạn

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 9 (Sách cũ)

Unit 3. A trip to the countryside

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng

Toán học (CĐ-ĐH).

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng

Giáo dục Tiểu học (CĐ-ĐH).

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng

Toán học (CĐ-ĐH).

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hình học 8

Chương I. §3. Hình thang cân

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hình học 8

Chương I. §7. Hình bình hành

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hình học 8

Chương I. §12. Hình vuông

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng

Giáo dục Tiểu học (CĐ-ĐH).

 • 16 ngày trước
 • 0