TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Thư viện Bài Giảng điện tử - Giáo Án điện tử

Đây là Thư viện chia sẽ bài giảng điện tử,giáo án điện tử, đề thi hay nhất và nhiều người quan tâm nhất,từ đơn giản tới nâng cao trong các lớp phổ thông trung học(ptth),phổ thông cơ sở(ptcs ), các lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Toán học 2

Ôn tập các số đến 100

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 4

So sánh các số có nhiều chữ số

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Thủ công 3

Bài 1. Gấp tàu thủy hai ống khói

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 4

Hàng và lớp

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 1. Cậu bé thông minh

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 4

Viết số tự nhiên trong hệ thập phân

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 10

Tuần 3. Chiến thắng Mtao Mxây

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 10

Tuần 2. Văn bản

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 8

Unit 01. Leisure Activities. Lesson 3. A Closer Look 2

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Đạo đức 5

Bài 2. Có trách nhiệm về việc làm của mình

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 4

Các số có sáu chữ số

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 14. Chú Đất Nung

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 4

Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo)

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 4

Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo)

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 4

Ôn tập các số đến 100 000

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Luyện từ và câu 2

Tuần 1. Từ và câu

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 4

Biểu thức có chứa một chữ

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập làm văn 4

Tuần 4. Cốt truyện

 • 8 ngày trước
 • 0