TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Thư viện Bài Giảng điện tử - Giáo Án điện tử

Đây là Thư viện chia sẽ bài giảng điện tử,giáo án điện tử, đề thi hay nhất và nhiều người quan tâm nhất,từ đơn giản tới nâng cao trong các lớp phổ thông trung học(ptth),phổ thông cơ sở(ptcs ), các lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Tin học 6

Bài 12. Hệ điều hành Windows

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 6

Bài 4. Máy tính và phần mềm máy tính

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 6

Bài 4. Máy tính và phần mềm máy tính

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Khoa học 4

Bài 40. Bảo vệ bầu không khí trong sạch

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Địa lí 8

Bài 22. Việt Nam - Đất nước, con người.

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 10

Bài 49. Bài mở đầu

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Thủ công 2

Bài 1. Gấp tên lửa

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 10

Bài 42. Bảo quản lương thực, thực phẩm

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 12 (Sách cũ)

Unit 11. Books

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Thủ công 2

Bài 1. Gấp tên lửa

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 10

Tuần 13. Cảnh ngày hè (Bảo kính cảnh giới)

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Địa lí 8

Bài 38. Bảo vệ tài nguyên sinh vật Việt Nam

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 11

Bài 36. Phát triển ở thực vật có hoa

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 4

Phân số và phép chia số tự nhiên

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

table

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Địa lí 7

Bài 37. Dân cư Bắc Mĩ

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 9 (Sách cũ)

Unit 7. Saving energy

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 9 (Sách cũ)

Unit 7. Saving energy

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Khoa học 5

Bài 38-39. Sự biến đổi hóa học

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Diện tích hình tròn

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 32. Những cánh buồm

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Địa lí 11

Bài 9. Nhật Bản

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Địa lí 8

Bài 14. Đông Nam Á - đất liền và hải đảo

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Địa lí 7

Bài 35. Khái quát châu Mĩ

 • 3 ngày trước
 • 0