TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Thư viện Bài Giảng điện tử - Giáo Án điện tử

Đây là Thư viện chia sẽ bài giảng điện tử,giáo án điện tử, đề thi hay nhất và nhiều người quan tâm nhất,từ đơn giản tới nâng cao trong các lớp phổ thông trung học(ptth),phổ thông cơ sở(ptcs ), các lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Ngữ văn 6

Ngữ văn 6- nhân hóa.

 • 23 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 10

Bài 42. Bảo quản lương thực, thực phẩm

 • 23 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Tập làm văn 2

Tuần 23. Đáp lời khẳng định. Viết nội quy

 • 23 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 11 (Sách cũ)

Unit 11. Sources of energy

 • 23 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 11 (Sách cũ)

Unit 11. Sources of energy

 • 23 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 11 (Sách cũ)

Unit 11. Sources of energy

 • 23 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Thể tích hình hộp chữ nhật

 • 23 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Giải tích 12

Chương IV. §2. Cộng, trừ và nhân số phức

 • 23 ngày trước
 • 1
Bài giảng
Địa lí 5

Bài 25. Châu Mĩ

 • 23 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 2

Bài 24. Cây sống ở đâu?

 • 23 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 23. Mùa xuân nho nhỏ

 • 23 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Địa lí 7

Bài 44. Kinh tế Trung và Nam Mĩ

 • 23 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Luyện từ và câu 5

Tuần 26-27. MRVT: Truyền thống

 • 23 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 11

Tuần 10. Hai đứa trẻ

 • 23 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Luyện từ và câu 5

Tuần 26-27. MRVT: Truyền thống

 • 23 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Lịch sử 4

Bài 19. Văn học và khoa học thời Hậu Lê

 • 23 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 3

Bài 42. Thân cây (tiếp theo)

 • 23 ngày trước
 • 0