TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Thư viện Bài Giảng điện tử - Giáo Án điện tử

Đây là Thư viện chia sẽ bài giảng điện tử,giáo án điện tử, đề thi hay nhất và nhiều người quan tâm nhất,từ đơn giản tới nâng cao trong các lớp phổ thông trung học(ptth),phổ thông cơ sở(ptcs ), các lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
GDCD 9

Bài 6. Hợp tác cùng phát triển

 • 19 ngày trước
 • 0
Bài giảng
GDCD - GDNGLL 9

Bài 6. Hợp tác cùng phát triển

 • 19 ngày trước
 • 0
Bài giảng
GDCD - GDNGLL 9

Bài 2. Tự chủ

 • 19 ngày trước
 • 0
Bài giảng
GDCD - GDNGLL 9

Bài 2. Tự chủ

 • 19 ngày trước
 • 0
Bài giảng
GDCD 9

Bài 2. Tự chủ

 • 19 ngày trước
 • 0
Bài giảng
GDCD - GDNGLL 9

Bài 2. Tự chủ

 • 19 ngày trước
 • 0
Bài giảng
GDCD - GDNGLL 6

Bài 9. Lịch sự, tế nhị

 • 19 ngày trước
 • 0
Bài giảng
GDCD - GDNGLL 6

Bài 9. Lịch sự, tế nhị

 • 19 ngày trước
 • 0
Bài giảng
GDCD 6

Bài 9. Lịch sự, tế nhị

 • 19 ngày trước
 • 0
Bài giảng
GDCD - GDNGLL 6

Bài 9. Lịch sự, tế nhị

 • 19 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 6

Bài 18. Phó từ

 • 19 ngày trước
 • 0
Bài giảng

Tuần 19. Chiếc đồng hồ

 • 19 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng

Tuần 19. Câu ghép

 • 19 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 12

Bài 26. Các loại quang phổ

 • 19 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 12

Bài 26. Các loại quang phổ

 • 19 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 11

Bài 6. Tụ điện

 • 19 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 11

Bài 20. Lực từ. Cảm ứng từ

 • 19 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Số học 6

Chương II. §11. Nhân hai số nguyên cùng dấu

 • 19 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 8

Bài 13. Công cơ học

 • 19 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Ngữ văn 7

Bài 18. Tìm hiểu chung về văn nghị luận

 • 19 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Luyện từ và câu 4

Tuần 19. MRVT: Tài năng

 • 19 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng

Chu vi hình tròn.

 • 19 ngày trước
 • 0
Bài giảng

Hình tròn. Đường tròn

 • 19 ngày trước
 • 0
Bài giảng

Luyện tập chung Trang 95

 • 19 ngày trước
 • 0
Bài giảng

Luyện tập Trang 94

 • 19 ngày trước
 • 0
Bài giảng

Diện tích hình thang

 • 19 ngày trước
 • 0