TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Thư viện Bài Giảng điện tử - Giáo Án điện tử

Đây là Thư viện chia sẽ bài giảng điện tử,giáo án điện tử, đề thi hay nhất và nhiều người quan tâm nhất,từ đơn giản tới nâng cao trong các lớp phổ thông trung học(ptth),phổ thông cơ sở(ptcs ), các lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Đạo đức 5

Bài 15. Dành cho địa phương

 • 23 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Luyện từ và câu 2

Tuần 26. MRVT: Từ ngữ về sông biển. Dấu phẩy

 • 23 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 7

Bài 26. Sống chết mặc bay

 • 23 ngày trước
 • 1
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 36. Nước

 • 23 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 2

Bài 7. Ăn, uống đầy đủ

 • 23 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 7

Bài 47. Cấu tạo trong của thỏ

 • 23 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 7

Bài 46. Thỏ

 • 23 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 2

Luyện tập trang 123

 • 23 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 2

Một phần năm

 • 23 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 8 (Sách cũ)

Unit 11. Traveling around Vietnam

 • 23 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hình học 10

Ôn tập Chương I. Vectơ

 • 23 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 11

Tuần 12. Hạnh phúc của một tang gia

 • 23 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 4

Bài 21. Trịnh - Nguyễn phân tranh

 • 23 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 12

Tuần 24. Chiếc thuyền ngoài xa

 • 23 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 8

Bài 18. Vật liệu cơ khí

 • 23 ngày trước
 • 0
Bài giảng
CT Bộ GDĐT 4

Unit 13. Would you like some milk?

 • 23 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 2

Bài 21. Cuộc sống xung quanh

 • 23 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 11

Tuần 21. Vội vàng

 • 23 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 6

Bài 19. So sánh

 • 23 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

Umbrella

 • 23 ngày trước
 • 0