TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Thư viện Bài Giảng điện tử - Giáo Án điện tử

Đây là Thư viện chia sẽ bài giảng điện tử,giáo án điện tử, đề thi hay nhất và nhiều người quan tâm nhất,từ đơn giản tới nâng cao trong các lớp phổ thông trung học(ptth),phổ thông cơ sở(ptcs ), các lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Sinh học 8

Bài 39. Bài tiết nước tiểu

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 6

Bài 31. Thụ tinh, kết quả và tạo hạt

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 21. Bè xuôi sông La

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 21. Anh hùng Lao động Trần Đại Nghĩa

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 1

Phép trừ dạng 17-7

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 7 (Sách cũ)

Unit 4. At school

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 6 (Sách cũ)

Unit 7. Your house

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 7 (Sách cũ)

Unit 7. The world of work A4

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Địa lí 5

Bài 15. Thương mại và du lịch

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Chính tả 5

Tuần 21. Nghe-viết: Trí dũng song toàn

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 10

Bài 16. Hô hấp tế bào

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 12 (Sách cũ)

Unit 11. Books

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 8 (Sách cũ)

Unit 10. Recycling- language focus

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Hình học 7

thu nhat cua tam giac canhcanhcanh

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 4

Phân số bằng nhau

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Khoa học 4

Bài 40. Bảo vệ bầu không khí trong sạch

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Luyện từ và câu 4

Tuần 20. MRVT: Sức khoẻ

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 20. Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Luyện từ và câu 4

Tuần 20. MRVT: Sức khoẻ

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Địa lí

bản đồ chuyên đề

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 8

Bài 42. Vệ sinh da

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 11

Tuần 24. Từ ấy

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập làm văn 4

Tuần 20. Miêu tả đồ vật (Kiểm tra viết)

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 6

Bài 18. Bài học đường đời đầu tiên

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 6

Bài 18. Bài học đường đời đầu tiên

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Âm nhạc 1

Tiếng chào theo em

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 4

Phân số bằng nhau

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 8

Bài 33. An toàn điện

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 2

Tuần 20. Mùa xuân đến

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Chính tả 2

Tuần 33. Nghe-viết: Lượm

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 11

Tuần 21. Thao tác lập luận bác bỏ

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 11

Tuần 21. Thao tác lập luận bác bỏ

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập làm văn 4

Tuần 20. Miêu tả đồ vật (Kiểm tra viết)

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 7

Unit 07. Traffic. Lesson 2. A closer look 1

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 4

Luyện tập Trang 110

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 6

Bài 16. Ròng rọc

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Ngữ văn 7

Bài 13. Tiếng gà trưa

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 9

Bài 10. Các nước Tây Âu

 • 3 ngày trước
 • 0