TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Thư viện Bài Giảng điện tử - Giáo Án điện tử

Đây là Thư viện chia sẽ bài giảng điện tử,giáo án điện tử, đề thi hay nhất và nhiều người quan tâm nhất,từ đơn giản tới nâng cao trong các lớp phổ thông trung học(ptth),phổ thông cơ sở(ptcs ), các lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Bài giảng
Vật lí 7

Bài 2. Sự truyền ánh sáng

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Luyện từ và câu 3

Tuần 3. So sánh. Dấu chấm

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Toán học 5

luyện tập chung tuần 16 .

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 6

Bài 3. Đo thể tích chất lỏng

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 6

Bài 1. Đo độ dài

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Công nghệ 8

Bài 4. Bản vẽ các khối đa diện

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 4. Nguyên tử

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 9

Unit 2. City life. Lesson 7. Looking back and project

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Khoa học 4

Bài 2. Trao đổi chất ở người

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Địa lí 5

Bài 2. Địa hình và khoáng sản

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 2. Ai có lỗi?

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 3

Trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần)

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Luyện từ và câu 4

Tuần 4. Từ ghép và từ láy

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Luyện từ và câu 4

Tuần 2. Dấu hai chấm

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập viết 3

Tuần 1. Ôn chữ hoa: A

 • 8 ngày trước
 • 0