TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Thư viện Bài Giảng điện tử - Giáo Án điện tử

Đây là Thư viện chia sẽ bài giảng điện tử,giáo án điện tử, đề thi hay nhất và nhiều người quan tâm nhất,từ đơn giản tới nâng cao trong các lớp phổ thông trung học(ptth),phổ thông cơ sở(ptcs ), các lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 9. Cái gì quý nhất?

 • một tháng trước
 • 6
Bài giảng
Học vần 1

Bài 67. Ôn tập

 • một tháng trước
 • 1
Bài giảng
Toán học 5

Cộng hai số thập phân

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 2

Luyện tập Trang 43

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 2

Bài 9. Đề phòng bệnh giun

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 2

Bài 9. Đề phòng bệnh giun

 • một tháng trước
 • 1
Bài giảng
Luyện từ và câu 2

Tuần 8. Từ chỉ hoạt động, trạng thái. Dấu phẩy

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Luyện từ và câu 2

Tuần 8. Từ chỉ hoạt động, trạng thái. Dấu phẩy

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hình học 6

Chương I. §6. Đoạn thẳng

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 6

Bài 1. Bánh chưng, bánh giầy

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 9

Unit 3. Teen stress and pressure. Lesson 5. Skills 1

 • một tháng trước
 • 5
Bài giảng
Bài giảng khác

lop 5 âm nhạc cả nhà đều yêu

 • một tháng trước
 • 2