TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Thư viện Bài Giảng điện tử - Giáo Án điện tử

Đây là Thư viện chia sẽ bài giảng điện tử,giáo án điện tử, đề thi hay nhất và nhiều người quan tâm nhất,từ đơn giản tới nâng cao trong các lớp phổ thông trung học(ptth),phổ thông cơ sở(ptcs ), các lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Toán học 1

Phép trừ trong phạm vi 3

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tự nhiên và Xã hội

Bài 5. Vệ sinh thân thể

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tự nhiên và Xã hội

Bài 5. Vệ sinh thân thể

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 1

Bài 5. Vệ sinh thân thể

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tự nhiên và Xã hội

Bài 5. Vệ sinh thân thể

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Đạo đức 1

Bài 5. Lễ phép với anh chị, nhường nhịn em nhỏ

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Ngữ văn 6

Bài 10. Thầy bói xem voi

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hình học 8

Chương I. §11. Hình thoi

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

Bai 1: Khái quát về sự hình thành chủ nghĩa Mác- Lênin

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng