TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Thư viện Bài Giảng điện tử - Giáo Án điện tử

Đây là Thư viện chia sẽ bài giảng điện tử,giáo án điện tử, đề thi hay nhất và nhiều người quan tâm nhất,từ đơn giản tới nâng cao trong các lớp phổ thông trung học(ptth),phổ thông cơ sở(ptcs ), các lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Toán học 2

Luyện tập Trang 18

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Thủ công 2

Bài 1. Gấp tên lửa

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Mĩ thuật 5

sáng tạo với những chiếc lá

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 7. Tình thái từ

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lớp 5 tuổi

Phát triển Ngôn ngữ (5 tuổi).

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 8

Bài 5. Sự cân bằng lực - Quán tính

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lớp 5 tuổi

Khám phá Khoa học (5 tuổi).

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Địa lí 4

Bài 2. Một số dân tộc ở Hoàng Liên Sơn

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 4. Tre Việt Nam

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Vật lí 7

Bài 7. Gương cầu lồi

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 1

Số 0 trong phép cộng

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Vật lí 8

Bài 2. Vận tốc

 • 8 ngày trước
 • 0