TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Thư viện Bài Giảng điện tử - Giáo Án điện tử

Đây là Thư viện chia sẽ bài giảng điện tử,giáo án điện tử, đề thi hay nhất và nhiều người quan tâm nhất,từ đơn giản tới nâng cao trong các lớp phổ thông trung học(ptth),phổ thông cơ sở(ptcs ), các lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Tập đọc 2

Tuần 8. Người mẹ hiền

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Chính tả 2

Tuần 8. Tập chép: Người mẹ hiền

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Luyện từ và câu 5

Tuần 8-9. MRVT: Thiên nhiên

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 1

Phép trừ trong phạm vi 5

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 2

36 + 15

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Kể chuyện 2

Tuần 14. Câu chuyện bó đũa

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Kể chuyện 2

Tuần 14. Câu chuyện bó đũa

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hình học 7

Chương I. §1. Hai góc đối đỉnh

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
GDCD 7

Bài 8. Khoan dung

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 2

Tuần 17. Gà tỉ tê với gà vnen

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 2

Tuần 11. Bà cháu vnen

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
GDCD 7

Bài 6. Tôn sư trọng đạo

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 7

Bài 9. Từ đồng nghĩa

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Việt

Tuần 11. Ông Trạng thả diều

 • 16 ngày trước
 • 0