TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Thư viện Bài Giảng điện tử - Giáo Án điện tử

Đây là Thư viện chia sẽ bài giảng điện tử,giáo án điện tử, đề thi hay nhất và nhiều người quan tâm nhất,từ đơn giản tới nâng cao trong các lớp phổ thông trung học(ptth),phổ thông cơ sở(ptcs ), các lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Địa lí 7

Bài 51. Thiên nhiên châu Âu

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Địa lí 9

Bài 32. Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo)

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 8

Bài 42. Vệ sinh da

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 6

THẠCH SANH

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Toán học 4

Diện tích hình bình hành

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hình học 9

LIÊN HỆ GIỮ CUNG VÀ DÂY

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 2

Tuần 10. Bưu thiếp

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Âm nhạc 3

Bài 7. Ngày mùa vui

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Âm nhạc 4

Tiết 21. HH: Bàn tay mẹ

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 10

Bài 21. Mạng thông tin toàn cầu Internet

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 8

Unit 07. Pollution. Lesson 6. Skills 2

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Đạo đức 2

Bài 10. Biết nói lời yêu cầu, đề nghị

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 7

Bài 38 Thằn lằn bóng đuôi dài

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 1

Bài 20. An toàn trên đường đi học

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 7

Bài 21. Ôn tập chương IV

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng khác

truyện cáo thỏ và gà trống

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 22. Câu phủ định

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Thể dục 7

Chương 5. Chạy bền

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Thể dục 7

Chương 6. Nhảy cao, nhảy xa (Bật nhảy)

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Thể dục 7

Chương 2. Đội hình đội ngũ

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hoạt động NGLL 6

Giáo án họp chủ nhiệm

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

Công thức nghiệm của phương trình bậc hai

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 15. Đập đá ở Côn Lôn

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 4

Luyện tập Trang 100

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Tỉ số phần trăm

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Luyện từ và câu 5

Tuần 5. Từ đồng âm

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 7

Unit 07. Traffic. Lesson 6. Skills 2

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 11

Bài 45. Sinh sản hữu tính ở động vật

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Đạo đức 4

dao duc 4

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
GDCD 7

Bài 9. Xây dựng gia đình văn hoá

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Ngữ văn 6

Bài 25. Cô Tô

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 6

Bài 21. Vượt thác

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

ngu van 8 tác hại của nilông

 • 3 ngày trước
 • 0