TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Thư viện Bài Giảng điện tử - Giáo Án điện tử

Đây là Thư viện chia sẽ bài giảng điện tử,giáo án điện tử, đề thi hay nhất và nhiều người quan tâm nhất,từ đơn giản tới nâng cao trong các lớp phổ thông trung học(ptth),phổ thông cơ sở(ptcs ), các lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Tập đọc 2

Tuần 28. Cây dừa

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 8 (Sách cũ)

Unit 14. Wonders of the world

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Địa lí 6

Bài 23. Sông và hồ

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Toán học 5

Toán 5. Tiết 132: Quãng đường

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 6

Các thành phần chính của câu

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Địa lí 8

Bài 31. Đặc điểm khí hậu Việt Nam

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 6 (Sách cũ)

Unit 6. Places

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 9 (Sách cũ)

Unit 8. Celebrations

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Sinh học 6

Sinh học 6. Bai 45 Nguồn gốc cây trồng

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 27. Con sẻ

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Luyện từ và câu 4

Tuần 27. Câu khiến

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 4

Giới thiệu tỉ số

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Luyện tập chung Trang 144

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 8 (Sách cũ)

Unit 13. Festivals

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Mĩ thuật 4

Chủ đề 10. tĩnh vật

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 3

Diện tích của một hình

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Luyện từ và câu 5

mrvt truyền thống tuần 27

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 3

So sánh các số trong phạm vi 100 000

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 12

Thuc hanh su dung dong ho van nang (VOM)

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Đạo đức 2

Bài 14. Bảo vệ loài vật có ích

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 27. Đất nước

 • 3 ngày trước
 • 0