TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Thư viện Bài Giảng điện tử - Giáo Án điện tử

Đây là Thư viện chia sẽ bài giảng điện tử,giáo án điện tử, đề thi hay nhất và nhiều người quan tâm nhất,từ đơn giản tới nâng cao trong các lớp phổ thông trung học(ptth),phổ thông cơ sở(ptcs ), các lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Kể chuyện 5

Tuần 1. Lý Tự Trọng

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 6

Bài 5. Luyện tập chuột

 • 7 ngày trước
 • 1
Bài giảng
Bài giảng
Lịch sử 4

Bài 2. Nước Âu Lạc

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 4

Bài 1. Nước Văn Lang

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hình học 8

Chương I. §6. Đối xứng trục

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 2

Luyện tập Trang 8

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 2. Nghìn năm văn hiến

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng

Toán học 4. Giây, thế kỉ

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng

Toán học 4. Hàng và lớp

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 4

Tìm số trung bình cộng

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

NƯỚC VĂN LANG

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 4

Bài 2. Nước Âu Lạc

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập làm văn 4

Tuần 4. Luyện tập xây dựng cốt truyện

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập làm văn 5

Tuần 4. Tả cảnh (Kiểm tra viết)

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 2

29 + 5

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 2

38 + 25

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập làm văn 5

Tuẩn 1- tiết 2 LUYỆN TẬP TẢ CẢNH

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Toán học 5

Ôn tập: So sánh hai phân số

 • 7 ngày trước
 • 0