TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Thư viện Bài Giảng điện tử - Giáo Án điện tử

Đây là Thư viện chia sẽ bài giảng điện tử,giáo án điện tử, đề thi hay nhất và nhiều người quan tâm nhất,từ đơn giản tới nâng cao trong các lớp phổ thông trung học(ptth),phổ thông cơ sở(ptcs ), các lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Toán học 2

Giờ, phút

 • 23 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

table i

 • 23 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

table

 • 23 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 3

Làm quen với chữ số La Mã

 • 23 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 3

Thực hành xem đồng hồ

 • 23 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 10

Bài 16. Hô hấp tế bào

 • 23 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 1

Cây hoa

 • 23 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Đạo đức 2

Bài 10. Biết nói lời yêu cầu, đề nghị

 • 23 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 2

Bảng chia 4

 • 23 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 1

Luyện tập chung trang 124

 • 23 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 3

Bài 46. Khả năng kì diệu của lá cây

 • 23 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 3

Luyện tập Trang 154

 • 23 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Đại số 8

LT giai bai toán bằng cách lập phương trình

 • 23 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Kể chuyện 5

dia li 5

 • 23 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hình học 8

Chương III. §7. Trường hợp đồng dạng thứ ba

 • 23 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Học vần 1

Bài 100. uân, uyên

 • 23 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

ngữ văn 6

 • 23 ngày trước
 • 1