TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Thư viện Bài Giảng điện tử - Giáo Án điện tử

Đây là Thư viện chia sẽ bài giảng điện tử,giáo án điện tử, đề thi hay nhất và nhiều người quan tâm nhất,từ đơn giản tới nâng cao trong các lớp phổ thông trung học(ptth),phổ thông cơ sở(ptcs ), các lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Bài giảng
Toán học 5

Diện tích hình tam giác

 • 10 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Học vần 1

Bài 82. ich, êch

 • 10 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 2

Bài 12. Đồ dùng trong gia đình

 • 10 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

truyện cáo thỏ và gà trống

 • 10 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 10

Unit 6. Gender Equality. Lesson 2. Language

 • 10 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 8

Bài 14. Định luật về công

 • 10 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 6

Bài 18. Phó từ

 • 10 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 4

Biểu thức có chứa một chữ

 • 10 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Khoa học 5

Bài 38-39. Sự biến đổi hóa học

 • 10 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Lịch sử 10

Bài 11. Tây Âu thời hậu kì trung đại

 • 10 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

chia 6 đối tượng thành 2 phần bằng các cách

 • 10 ngày trước
 • 0
Bài giảng
GDCD 7

Bài 11. Tự tin

 • 10 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 2

Luyện tập Trang 96

 • 10 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 19. Câu nghi vấn (tiếp theo)

 • 10 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 35. Ưu thế lai

 • 10 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 19. Khi con tu hú

 • 10 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 19. Quê hương

 • 10 ngày trước
 • 0