TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Thư viện Bài Giảng điện tử - Giáo Án điện tử

Đây là Thư viện chia sẽ bài giảng điện tử,giáo án điện tử, đề thi hay nhất và nhiều người quan tâm nhất,từ đơn giản tới nâng cao trong các lớp phổ thông trung học(ptth),phổ thông cơ sở(ptcs ), các lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Hóa học 9

một số bazơ quan trọng.

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Đại số 9

Chương III. §1. Phương trình bậc nhất hai ẩn

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 11

Bài 10. Photpho

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 7

Bài 8. Bạn đến chơi nhà

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Số học 6

Chương I. §11. Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Địa lí 11

Bài 11. Khu vực Đông Nam Á

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Số học 6

Chương I. §1. Tập hợp. Phần tử của tập hợp

 • một tháng trước
 • 9
Bài giảng
Toán học 1

Phép cộng trong phạm vi 5

 • một tháng trước
 • 7
Bài giảng
Ngữ văn 7

Bài 8. Chữa lỗi về quan hệ từ

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 6

Bài 8. Danh từ

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 2

47 + 25

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 7

Bài 8. Gương cầu lõm

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 24. Tính chất của oxi

 • một tháng trước
 • 5
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

Bài 5 TNXH lớp 2

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

toán lơp 5

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
GDCD 6

Bài 6. Biết ơn

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

Lịch sử lớp 5.

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 12

Tuần 7. Tây Tiến

 • một tháng trước
 • 2
Bài giảng
Ngữ văn 12

Tuần 2. Tuyên ngôn Độc lập

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 7

Bài 7. Bánh trôi nước

 • một tháng trước
 • 0