TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Thư viện Bài Giảng điện tử - Giáo Án điện tử

Đây là Thư viện chia sẽ bài giảng điện tử,giáo án điện tử, đề thi hay nhất và nhiều người quan tâm nhất,từ đơn giản tới nâng cao trong các lớp phổ thông trung học(ptth),phổ thông cơ sở(ptcs ), các lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Khoa học 5

Bài 40. Năng lượng

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 6

Unit 07. Television. Lesson 1. Getting started

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Luyện từ và câu 5

Tuần 20-21-22-23. Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

Pencil

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Tập làm văn 3

Tập làm văn 3 tuần 20 Báo cáo hoạt động

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Luyện từ và câu 4

Tuần 21. Vị ngữ trong câu kể Ai thế nào?

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 11

Bài 29. Anken

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

don chat - hop chat- phan tu T1

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 9

Bài 10. Màu sắc trên trang chiếu

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Toán học 1

Xăng-ti-mét. Đo độ dài

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Công nghệ 10

Bài 44. Chế biến lương thực, thực phẩm

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Địa lí 7

Bài 49. Dân cư và kinh tế châu Đại Dương

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Tập làm văn 2

Tuần 20. Tả ngắn về bốn mùa

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Số học 6

Chương I. §18. Bội chung nhỏ nhất

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 12

Ngữ văn 12. Tuần 8. Luật thơ

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 4

Quy đồng mẫu số các phân số (tiếp theo)

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Khoa học 5

Bài 16. Phòng tránh HIV / AIDS

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 4

Bài 16. Chiến thắng Chi Lăng

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 6

Bài 15. Chỉnh sửa văn bản

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Đại số 8

Chương III. §1. Mở đầu về phương trình

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Hình học 8

Chương III. §1. Định lí Ta-lét trong tam giác

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Âm nhạc 2

Bài 8. Hoa lá mùa xuân

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập làm văn 4

Tuần 21. Cấu tạo bài văn miêu tả cây cối

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Phát triển Thẩm mĩ

MN Bình Nghĩa

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Âm nhạc 2

Bài 14. Mẹ đi vắng

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
GDCD 7

Bài 7. Đoàn kết, tương trợ

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Khám phá Xã hội

Khám phá Xã hội

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 2

PHÉP NHÂN

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 2

Bảng nhân 2

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 6

Bài 19. Sông nước Cà Mau

 • 2 ngày trước
 • 0